Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
Obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obszaru sołectwa Żarnów
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2013 Utworzono: 18.06.2013
Obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
więcej...
Aktualizacja: 26.04.2013 Utworzono: 26.04.2013

aktualne... Początek strony