2018 rok - listopad - początek kadencji

 

 

Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia   o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Oświadczenie

1.

Joanna Grodzicka

  Przewodnicząca Rady Gminy Żarnów

Treść 1  Treść 2

2. Grażyna Bucewka    Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Żarnów  Treść
3. Anna Wojciechowska   Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
4. Sylwester Adamczyk   Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
5. Sławomir Błażejewski   Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
6. Olga Kwiatkowska   Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
7. Paweł Borończyk   Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
8. Mirosław Bubis    Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
9. Leszek Czyżykowski   Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
10. Marzena Stępień   Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
11. Małgorzata Kwiecień   Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
12. Marek Kubiszewski   Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
13. Arkadiusz Ściubeł   Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
14. Piotr Twardowski   Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
15. Robert Szulc    Radny Rady Gminy Żarnów  Treść
 
 
Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
Program ten jest darmowy  i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 16.04.2019 9:28
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 16.04.2019 9:28. Odsłon 161, Wersja 1