Zadania

Załatwianie spraw: w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku pokój Nr 11

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych należy:
1) prowadzenie ewidencji ludności,
2) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy,
3) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,
4) zakładanie, prowadzenie i aktualizacja kart osobowych mieszkańców,
5) prowadzenie dokumentacji związanej ze sporządzaniem i wydawaniem dokumentów tożsamości,
6) prowadzenie archiwum teczek osobowych wydanych dokumentów tożsamości,
7) współpraca z systemem PESEL, Policją, Centralnym Biurem Adresowym,
8) prowadzenie rejestru wyborców, sporządzanie meldunków kwartalnych oraz rozliczanie kart dodatkowych,
9) sporządzanie wykazów uczniów do celów niezbędnych przy opracowaniu organizacji placówek oświatowych,
10) prowadzenie spraw w zakresie udzielania pozwoleń na organizację zbiórek publicznych na terenie gminy.

Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 12.10.2011
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 12.10.2011. Odsłon 982, Wersja 1drukuj
 
Początek strony