2011

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 93/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Informacja wytworzona przez dnia 10.01.2012.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 10.01.2012 , wersja 1
Numer: 90/2011, Z dnia: 20.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Informacja wytworzona przez dnia 10.01.2012.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 10.01.2012 , wersja 1
Numer: 91/2011, Z dnia: 20.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie: autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2012 r. oraz  projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020, wprowadzonych zarządzeniem nr 78/2011 z dnia 14 listopada 2011 r., zmienionego zarządzeniem Wójta Gminy Żarnów Nr 79/2011 z dnia 21.11.2011 r. i zarządzeniem Nr 85/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r.
Informacja wytworzona przez dnia 20.12.2011.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 06.02.2012 , wersja 2
Numer: 88/2011, Z dnia: 08.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2011.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 13.12.2011 , wersja 1
Numer: 85/2011, Z dnia: 05.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 78/2011 Wójta Gminy Żarnów z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020, w związku z autopoprawką do projektu uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na  2012 r.
Informacja wytworzona przez dnia 09.12.2011.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 09.12.2011 , wersja 1
Numer: 87/2011, Z dnia: 05.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.
Informacja wytworzona przez dnia 27.12.2011.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 27.12.2011 , wersja 1
Numer: 84/2011, Z dnia: 01.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Informacja wytworzona przez dnia 07.12.2011.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 07.12.2011 , wersja 1
Numer: 80/2011, Z dnia: 21.11.2011, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Informacja wytworzona przez dnia 25.11.2011.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 25.11.2011 , wersja 1
Numer: 77/2011, Z dnia: 08.11.2011, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Informacja wytworzona przez dnia 08.11.2011.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 22.11.2011 , wersja 2
Numer: 76/2011, Z dnia: 07.11.2011, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów na lata 2011-2021
Informacja wytworzona przez dnia 22.11.2011.
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 22.11.2011 , wersja 1
Numer: 74/2011, Z dnia: 13.10.2011, Zmieniana:  
w sprawie przekazania samochodu pożarniczego "JELCZ" z jednostki OSP Żarnów do jednostki OSP Skórkowice
Załączniki:
zarzadzenie 74 2011.pdf
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 20.10.2011.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 20.10.2011 , wersja 1
Numer: 73/2011, Z dnia: 12.10.2011, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji ds. odbioru inwestycji pn.: "Remont drogi gminnej w "Malenie-Adamów". 
Załączniki:
zarzadzenie 73 2011.pdf
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 20.10.2011.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 20.10.2011 , wersja 1
Numer: 72/2011, Z dnia: 10.10.2011, Zmieniana:  
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej samochodu specjalnego do czyszczenia kanałów
Załączniki:
zarzadzenie 72 2011.pdf
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 20.10.2011.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 20.10.2011 , wersja 1
Numer: 69/2011, Z dnia: 29.09.2011, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potzreb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 30.09.2011 roku pn.: "Remont drogi Żarnów-Paszkowice".
Załączniki:
zarzadzenie 69 2011.pdf
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 20.10.2011.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 20.10.2011 , wersja 1
Numer: 68/2011, Z dnia: 28.09.2011, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji ds. odbioru inwestycji pn. "Remont drogi w Topolicach".
Załączniki:
zarzadzenie 68 2011.pdf
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 20.10.2011.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 20.10.2011 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony