Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego
MISTRZOSTWO JEST NASZE w okresie od 13.03.2017 r. do 31.12.2017 r.
więcej...
Aktualizacja: 24.02.2018 Utworzono: 24.02.2018
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego "Zapewnienie dzieciom mieszkającym na terenie Gminy Żar
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego "Zapewnienie dzieciom mieszkającym na terenie Gminy Żarnów możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego" w okresie od 01.09.2015 do 31.08.2016
więcej...
Aktualizacja: 07.03.2017 Utworzono: 07.03.2017
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego
MISTRZOSTWO JEST NASZE w okresie od 24.03.2015 do 31.12.2015
więcej...
Aktualizacja: 17.03.2016 Utworzono: 17.03.2016
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego
Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  w okresie od 15.10.2015 r. do 31.12.2015 r.
więcej...
Aktualizacja: 02.02.2016 Utworzono: 27.01.2016
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego
Turystyka i Krajoznawstwo  - "Podsumowanie roku turystycznego 2015" w okresie od 24 listopada do 31 grudnia 2015 r.
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2016 Utworzono: 04.01.2016
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego
Turystyka i Krajoznawstwo  - Udział w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej w Legnicy
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2016 Utworzono: 14.12.2015
Sprawozdanie końcowe z wykoania zadania publicznego (Stowarzyszenie Pilichowice)
.
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2015 Utworzono: 05.11.2015
Sprawozdanie końcowe z XIX Przeglądu Poezji Krajobrazy Polskie
.
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2015 Utworzono: 08.10.2015
Sprawozdanie końcowe z działania na rzecz osób niepełnosprawnych w gminie Żarnów
.
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2015 Utworzono: 08.10.2015

aktualne... Początek strony