Obowiązujące na 2016

Uchwała Nr XII/93/2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.

Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Uchwała Nr XXVIII/226/2013 Rady Gminy Żarnów z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie : zatwierdzenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr XII/95/2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie : w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XII/96/2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie : określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2015 roku ulg w kwocie przewyższającej 500 złotych.

 

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
DOC
  PDF
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
DOC
  PDF
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
DOC
  PDF
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DT-1
DOC   PDF
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1
DOC   PDF
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO
DOC
  PDF

 

 

Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 08.01.2016
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 31.03.2016. Odsłon 1155, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony