2015 rok - kwiecień

Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową

 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Oświadczenie

1. Małgorzata Pietruszka Kierownik GOPS w Żarnowie Tekst
2. Ewa Borończyk Kierownik GBP w Żarnowie Tekst
3. Bogusława Agata Wiaderna Dyrektor Gimnazjum im. 25 pp AK w Żarnowie Tekst
4. Maria Domańska Dyrektor SP w Klewie Tekst
5. Maria Grzybowska Dyrektor SP im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie Tekst
 6. Marcin Baranowski Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie Tekst
7. Michał Cegieła P.O. Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie Tekst
 
Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.04.2016
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 29.04.2016. Odsłon 774, Wersja 1drukuj
 
Początek strony