Uchwały 2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXXIX/164/2010, Z dnia: 26.02.2010, Zmieniana:  
w sprawie nabycia do zasobów Gminy Żarnów nieruchomości stanowiącej własność Pana Mirosława Fornala i przekazanie jej w formie darowizny Powiatowi Opoczyńskiemu
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.01.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 29.01.2011 , wersja 1
Numer: XXXIX/165/2010, Z dnia: 26.02.2010, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2010 rok.
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.01.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 29.01.2011 , wersja 1
Numer: XXXIX/166/2010, Z dnia: 26.02.2010, Zmieniana:  
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.01.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 29.01.2011 , wersja 1
Numer: XXXIX/167/2010, Z dnia: 26.02.2010, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia projektu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Gminy Żarnów
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.01.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 29.01.2011 , wersja 1
Numer: XXXIX/168/2010, Z dnia: 26.02.2010, Zmieniana:  
w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Żarnowie
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.01.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 29.01.2011 , wersja 1
Numer: XXXIX/169/2010, Z dnia: 26.02.2010, Zmieniana:  
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarnów
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.01.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 29.01.2011 , wersja 1
Numer: XXXIX/170/2010, Z dnia: 26.02.2010, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żarnów na lata 2010-2014"
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.01.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 29.01.2011 , wersja 1
Numer: XXXIX/171/2010, Z dnia: 26.02.2010, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.01.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 29.01.2011 , wersja 1
Numer: XXXIX/172/2010, Z dnia: 26.02.2010, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wysokości opłat za korzystanie z usług Środowiskowych Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.01.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 29.01.2011 , wersja 1
Numer: XXXIX/173/2010, Z dnia: 26.02.2010, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.01.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 29.01.2011 , wersja 1
Numer: 0/0, Z dnia: 15.03.2010, Zmieniana:  
Sprawozdanie Wójta Gminy Żarnów w sprawie wykonania Budżetu Gminy Żarnów za 2009 rok
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.01.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 29.01.2011 , wersja 1
Numer: XL/174/2010, Z dnia: 22.03.2010, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały XXXIX/174/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. dotyczącej nabycia do zasobów Gminy Żarnów nieruchomości stanowiącej własność Pana Mirosława Fornala i przekazania jej w drodze darowizny Powiatowi Opoczyńskiemu.
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.01.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 29.01.2011 , wersja 1
Numer: XL/175/2010, Z dnia: 22.03.2010, Zmieniana:  
w sprawie określenia wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych i wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żarnów
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.01.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 29.01.2011 , wersja 1
Numer: XL/176/2010, Z dnia: 22.03.2010, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2010 rok
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.01.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 29.01.2011 , wersja 1
Numer: XL/177/2010, Z dnia: 22.03.2010, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.01.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 29.01.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony