Uchwały 2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: I/1/2010, Z dnia: 02.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Żarnów
Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2010.
Opublikowana przez Emilia Piekielnik dnia 13.12.2010 , wersja 1
Numer: I/2/2010, Z dnia: 02.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żarnów
Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2010.
Opublikowana przez Emilia Piekielnik dnia 13.12.2010 , wersja 1
Numer: II/3/2010, Z dnia: 03.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Żarnów.
Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2010.
Opublikowana przez Emilia Piekielnik dnia 13.12.2010 , wersja 1
Numer: II/4/2010, Z dnia: 03.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Żarnów
Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2010.
Opublikowana przez Emilia Piekielnik dnia 13.12.2010 , wersja 1
Numer: II/5/2010, Z dnia: 03.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowywania projektu nowego Statutu Gminy Żarnów.
Załączniki:
komisja statutowa.doc
Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2010.
Opublikowana przez Emilia Piekielnik dnia 13.12.2010 , wersja 1
Numer: II/6/2010, Z dnia: 03.12.2010, Zmieniana:  
w sparwie zmian w budżecie gminy Żarnów na rok 2010.
Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2010.
Opublikowana przez Emilia Piekielnik dnia 13.12.2010 , wersja 1
Numer: III/9/2010, Z dnia: 29.12.2010, Zmieniana:  

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy

Informacja wytworzona przez dnia 07.01.2011.
Opublikowana przez Emilia Piekielnik dnia 07.01.2011 , wersja 1
Numer: III/10/2010, Z dnia: 29.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych i sołtysów
Informacja wytworzona przez dnia 07.01.2011.
Opublikowana przez Emilia Piekielnik dnia 07.01.2011 , wersja 1
Numer: III/12/2010, Z dnia: 29.12.2010, Zmieniana:  

w sprawie poboru w drodze inkasa podatków lokalnych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Informacja wytworzona przez dnia 25.01.2011.
Opublikowana przez Emilia Piekielnik dnia 25.01.2011 , wersja 1
Numer: III/13/2010, Z dnia: 29.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie określenia wzorów formularzy do składania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez dnia 25.01.2011.
Opublikowana przez Emilia Piekielnik dnia 25.01.2011 , wersja 1
Numer: XXXIX/164/2010, Z dnia: 26.02.2010, Zmieniana:  
w sprawie nabycia do zasobów Gminy Żarnów nieruchomości stanowiącej własność Pana Mirosława Fornala i przekazanie jej w formie darowizny Powiatowi Opoczyńskiemu
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.01.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 29.01.2011 , wersja 1
Numer: XXXIX/165/2010, Z dnia: 26.02.2010, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2010 rok.
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.01.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 29.01.2011 , wersja 1
Numer: XXXIX/166/2010, Z dnia: 26.02.2010, Zmieniana:  
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.01.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 29.01.2011 , wersja 1
Numer: XXXIX/167/2010, Z dnia: 26.02.2010, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia projektu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Gminy Żarnów
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.01.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 29.01.2011 , wersja 1
Numer: XXXIX/168/2010, Z dnia: 26.02.2010, Zmieniana:  
w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Żarnowie
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.01.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 29.01.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony