Uchwały 2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLVII/212/2010, Z dnia: 10.11.2010, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2010 rok
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XLVII/213/2010, Z dnia: 10.11.2010, Zmieniana:  
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na rok 2011 do celów obliczenia podatku rolnego
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XLVII/214/2010, Z dnia: 10.11.2010, Zmieniana:  
w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XLVI/202/2010, Z dnia: 29.10.2010, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2010 rok
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XLVI/203/2010, Z dnia: 29.10.2010, Zmieniana:  
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XLVI/204/2010, Z dnia: 29.10.2010, Zmieniana:  
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XLVI/205/2010, Z dnia: 29.10.2010, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie Hali Sportowej na czas nieoznaczony
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XLVI/206/2010, Z dnia: 29.10.2010, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w budynku tzw. "Biblioteki" na czas nieoznaczony
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XLVI/207/2010, Z dnia: 29.10.2010, Zmieniana:  
w sprawie: nabycia do zasobów Gminy Żarnów nieruchomości położonych w miejscowości Trojanowice
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XLVI/208/2010, Z dnia: 29.10.2010, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Żarnowie przy ul. Koneckiej
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XLVI/209/2010, Z dnia: 29.10.2010, Zmieniana:  
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencja Nieruchomości Rolnych
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XLVI/210/2010, Z dnia: 29.10.2010, Zmieniana:  
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia, na rzecz Gminy, nieruchomości stanowiącej własność kościelną Parafii w Żelazowicach
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XLVI/211/2010, Z dnia: 29.10.2010, Zmieniana:  
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.10.2010.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 3
Numer: XLV/195/2010, Z dnia: 24.09.2010, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2010 rok
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XLV/196/2010, Z dnia: 24.09.2010, Zmieniana:  
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony