Uchwały 2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLV/197/2010, Z dnia: 24.09.2010, Zmieniana:  
w sprawie przekazania środków pieniężnych w formie dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XLV/198/2010, Z dnia: 24.09.2010, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XLV/199/2010, Z dnia: 24.09.2010, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XLV/200/2010, Z dnia: 24.09.2010, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XLV/201/2010, Z dnia: 24.09.2010, Zmieniana:  
w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Żarnów
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XLIV/193/2010, Z dnia: 16.08.2010, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2010 rok
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XLIV/194/2010, Z dnia: 16.08.2010, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegi wykonania budżetu gminy Żarnów za I półrocze roku budżetowego
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XLIII/189/2010, Z dnia: 09.07.2010, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2010 rok
Informacja wytworzona przez dnia 09.07.2010.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 2
Numer: XLIII/190/2010, Z dnia: 09.07.2010, Zmieniana:  
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XLIII/191/2010, Z dnia: 09.07.2010, Zmieniana:  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej minie komunalne Gminy
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XLIII/192/2010, Z dnia: 09.07.2010, Zmieniana:  
w sprawie: podjęcia partnerstwa ze Stowarzyszeniem PROREW w Kielcach w zakresie realizacji projektów Realizowany w ramach Działania 6.3 Priorytetu VI POKL, w ramach Poddziałania 7.2.2, Działania 7.2, Priorytetu VII POKL, oraz w ramach Poddziałania 9.1.1, Działania 9.1, Priorytetu IX POKL
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XLII/183/2010, Z dnia: 14.05.2010, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Opoczno porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Opoczno zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XLII/184/2010, Z dnia: 14.05.2010, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2010 rok
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XLII/185/2010, Z dnia: 14.05.2010, Zmieniana:  
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki pomostowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XLII/186/2010, Z dnia: 14.05.2010, Zmieniana:  
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony