Uchwały 2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLII/187/2010, Z dnia: 14.05.2010, Zmieniana:  
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XLII/188/2010, Z dnia: 14.05.2010, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały XXXI/136/2009 Rady Gminy Żarnów z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żarnów na lata 2009-2015
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XLI/179/2010, Z dnia: 23.04.2010, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żarnów z wykonania budżetu na rok 2009
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XLI/180/2010, Z dnia: 23.04.2010, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/172/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XLI/181/2010, Z dnia: 23.04.2010, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały XXXIX/167/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XLI/182/2010, Z dnia: 23.04.2010, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2010 rok
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 01.02.2011 , wersja 1
Numer: XL/174/2010, Z dnia: 22.03.2010, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały XXXIX/174/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. dotyczącej nabycia do zasobów Gminy Żarnów nieruchomości stanowiącej własność Pana Mirosława Fornala i przekazania jej w drodze darowizny Powiatowi Opoczyńskiemu.
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.01.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 29.01.2011 , wersja 1
Numer: XL/175/2010, Z dnia: 22.03.2010, Zmieniana:  
w sprawie określenia wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych i wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żarnów
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.01.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 29.01.2011 , wersja 1
Numer: XL/176/2010, Z dnia: 22.03.2010, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2010 rok
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.01.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 29.01.2011 , wersja 1
Numer: XL/177/2010, Z dnia: 22.03.2010, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.01.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 29.01.2011 , wersja 1
Numer: XL/178/2010, Z dnia: 22.03.2010, Zmieniana:  
w sprawie: nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy na rzecz Skarbu Państwa Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.01.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 29.01.2011 , wersja 1
Numer: 0/0, Z dnia: 15.03.2010, Zmieniana:  
Sprawozdanie Wójta Gminy Żarnów w sprawie wykonania Budżetu Gminy Żarnów za 2009 rok
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.01.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 29.01.2011 , wersja 1
Numer: XXXIX/164/2010, Z dnia: 26.02.2010, Zmieniana:  
w sprawie nabycia do zasobów Gminy Żarnów nieruchomości stanowiącej własność Pana Mirosława Fornala i przekazanie jej w formie darowizny Powiatowi Opoczyńskiemu
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.01.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 29.01.2011 , wersja 1
Numer: XXXIX/165/2010, Z dnia: 26.02.2010, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2010 rok.
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.01.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 29.01.2011 , wersja 1
Numer: XXXIX/166/2010, Z dnia: 26.02.2010, Zmieniana:  
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.01.2011.
Opublikowana przez Redakcja . dnia 29.01.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony