Zadania

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. inwestycji i zagospodarowania  przestrzennego należy:                                            
1) opracowywanie projektów planów inwestycji w gminie i przygotowywanie niezbędnych,
2) zbieranie ofert na opracowanie dokumentacji i wykonawstwa inwestycji,
3) przygotowywanie materiałów do przetargów,
4) organizowanie przetargu na realizację zadania inwestycyjnego,
5) ogłaszanie przetargów,
6) przygotowywanie umów na wykonanie zadania inwestycyjnego ,
7) przekazywanie placów budowy,
8) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz bieżąca współpraca z inspektorami nadzoru,
9) udział w pracach komisji odbiorowych i przekazaniu inwestycji,
10) prowadzenie i nadzór nad całością spraw związanych z inwestycjami prowadzonymi przez gminę,
11) rozliczanie wspólnie ze Skarbnikiem Gminy prowadzonym przez gminę  inwestycji,
12) sporządzanie sprawozdań, informacji, wniosków dotyczących inwestycji.
Informacja wytworzona przez dnia 12.10.2011
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 12.10.2011. Odsłon 1146, Wersja 1drukuj
 
Początek strony