2009

Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce - 2009

Uchwała II/89/2011 w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żarnów o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy

Uchwała II/88/2010 w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Żarnów z wykonania budżetu za 2009

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarnów za 2009 rok

Sprawozdanie Rb-NDS

Sprawozdanie Rb-Z

Zał 1 - Wykonanie planu dochodów za 2009 rok

Zał 2 - Wykonanie planu wydatków za 2009 rok

Zał 3 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów

Zał 4 - Informacja o stanie zobowiązań Gminy

Zał5 - Wykonanie planu nakładów na inwestycje realizowane

Zał 6 - Wykonanie planu przychodów i wydatków

Zał 7 - Wykonanie planu dotacji udzielonych z Budżetu Gminy Żarnów dla stowarzyszeń

Zał 8 - Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

Zał 9 - Wykonanie planu dochodów - z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami

Zał 10 - Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami

Zał 11 - Wykonanie planu dochodów i wydatków - program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Zał 12 - Wykonanie planu wydatków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

 

Informacja wytworzona przez dnia 21.09.2011
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 21.09.2011. Odsłon 1253, Wersja 15drukuj
Wersja : lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Początek strony