Uchwały 2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: III/10/2014, Z dnia: 30.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2015 rok
Załączniki:
iii 10 2014.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 12.01.2015 , wersja 1
Numer: III/11/2014, Z dnia: 30.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2015 rok
Załączniki:
iii 11 2014.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 12.01.2015 , wersja 1
Numer: III/12/2014, Z dnia: 30.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żarnów na lata 2015-2020"
Załączniki:
iii 12 2014.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 12.01.2015 , wersja 1
Numer: III/13/2014, Z dnia: 30.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.
Załączniki:
iii 13 2014.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 12.01.2015 , wersja 1
Numer: III/14/2014, Z dnia: 30.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
Załączniki:
iii 14 2014.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 12.01.2015 , wersja 1
Numer: III/15/2014, Z dnia: 30.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie: określenia kwoty jednostkowe, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej "Zielone Światło" w Opocznie utworzonego przez organizację pozarządową.
Załączniki:
iii 15 2014.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 12.01.2015 , wersja 1
Numer: III/16/2014, Z dnia: 30.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Żarnów
Załączniki:
iii 16 2014.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.12.2014.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 12.01.2015 , wersja 2
Numer: III/17/2014, Z dnia: 30.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Załączniki:
iii 17 2014.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 12.01.2015 , wersja 1
Numer: III/18/2014, Z dnia: 30.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie: zatwierdzenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
Załączniki:
iii 18 2014.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 13.01.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 13.01.2015 , wersja 1
Numer: II/3/2014, Z dnia: 04.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Żarnów i ustalania przedmiotu ich działania
Załączniki:
uchwala ii 3 2014.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 20.12.2014.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 20.12.2014 , wersja 1
Numer: II/4/2014, Z dnia: 04.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Żarnów
Załączniki:
uchwala ii 4 2014.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 20.12.2014.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 20.12.2014 , wersja 1
Numer: II/5/2014, Z dnia: 04.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXIV/291/2014 Rady Gminy Żarnów z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żarnów.
Załączniki:
uchwala ii 5 2014.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 23.12.2014.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 23.12.2014 , wersja 1
Numer: II/6/2014, Z dnia: 04.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie: nabycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencja Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Żarnów.
Załączniki:
uchwala ii 6 2014.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 23.12.2014.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 23.12.2014 , wersja 1
Numer: II/9/2014, Z dnia: 04.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.
Załączniki:
uchwala ii 9 2014.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 23.12.2014.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 23.12.2014 , wersja 1
Numer: I/1/2014, Z dnia: 01.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żarnów
Załączniki:
i 1 2014.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 07.01.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 07.01.2015 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony