Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XI/62/2007, Z dnia: 30.11.2008, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2007 r.
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 08.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 08.10.2008 , wersja 1
Numer: XXI/97/2008, Z dnia: 29.08.2008, Zmieniana:  
w sprawie: udzielenie pomocy finansowej samorządowi powiatu opoczyńskiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1504E w m. Skórkowice na odcinku o długości ok. 900m."; "Remont drogi powiatowej nr 3120E ul. Polna w m> Żarnów na odcinku drogi ok. 200."
Załączniki:
xxi-97-2008.pdf
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 02.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 02.10.2008 , wersja 1
Numer: XXI/96/2008, Z dnia: 29.08.2008, Zmieniana:  
w sprawie: podjęcia inicjatywy uruchomienia przedszkola samorządowego
Załączniki:
xxi-96-2008.pdf
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 02.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 02.10.2008 , wersja 1
Numer: XXI/95/2008, Z dnia: 29.08.2008, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2008 r.
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 02.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 02.10.2008 , wersja 1
Numer: XX/94/2008, Z dnia: 08.08.2008, Zmieniana:  
w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy.
Załączniki:
xx-94-2008.pdf
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 01.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 01.10.2008 , wersja 1
Numer: XX/93/2008, Z dnia: 08.08.2008, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2008 rok.
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 01.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 01.10.2008 , wersja 1
Numer: XIX/92/2008, Z dnia: 18.07.2008, Zmieniana:  
w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Gminy.
Załączniki:
xix-92-2008.pdf
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 01.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 01.10.2008 , wersja 1
Numer: XIX/91/2008, Z dnia: 18.07.2008, Zmieniana:  
w sprawie: zatwierdzenia projektu "Mogę inaczej" w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Załączniki:
xix-91-2008.pdf
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 01.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 01.10.2008 , wersja 1
Numer: XIX/90/2008, Z dnia: 18.07.2008, Zmieniana:  
w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy.
Załączniki:
xix-90-2008.pdf
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 01.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 01.10.2008 , wersja 1
Numer: XIX/89/2008, Z dnia: 18.07.2008, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2008 r.
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 01.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 01.10.2008 , wersja 1
Numer: XVIII/86/2008, Z dnia: 09.06.2008, Zmieniana:  
w sprawie: aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Żarnów.
Załączniki:
xviii-86-2008.pdf
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 01.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 01.10.2008 , wersja 1
Numer: XVIII/87/2008, Z dnia: 09.06.2008, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Żarnów do przedsięwzięcia pt. "Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju gmin powiatu opoczyńskiego".
Załączniki:
xviii-87-2008.pdf
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 01.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 01.10.2008 , wersja 1
Numer: XVIII/88/2008, Z dnia: 09.06.2008, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2008 r.
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 01.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 01.10.2008 , wersja 1
Numer: XVII/82/2008, Z dnia: 23.05.2008, Zmieniana:  
w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji dla Gminy Białaczów.
Załączniki:
xvii-82-2008.pdf
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 01.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 01.10.2008 , wersja 1
Numer: XVII/83/2008, Z dnia: 23.05.2008, Zmieniana:  
w sprawie: aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Żarnów
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 01.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 01.10.2008 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony