Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: XI/59/2007, Z dnia: 30.11.2007, Zmieniana:  
w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" na rok 2008.
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 08.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 08.10.2008 , wersja 1
Numer: XII/66/2007, Z dnia: 28.12.2007, Zmieniana:  
w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny.
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 03.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 03.10.2008 , wersja 1
Numer: XIII/69/2008, Z dnia: 08.01.2008, Zmieniana:  
w sprawie: zasięgnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gosporki Wodnej w Łodzi
Załączniki:
xiii-69-2008.pdf
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 30.09.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 30.09.2008 , wersja 1
Numer: XIX/91/2008, Z dnia: 18.07.2008, Zmieniana:  
w sprawie: zatwierdzenia projektu "Mogę inaczej" w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Załączniki:
xix-91-2008.pdf
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 01.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 01.10.2008 , wersja 1
Numer: V/6/2003, Z dnia: 17.06.2003, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żarnów
Załączniki:
statuchw.doc
Informacja wytworzona przez Ewa Szewczyk dnia 17.06.2003.
Opublikowana przez Ewa Szewczyk dnia 17.06.2003 , wersja 1
Numer: XXVI/111/2005, Z dnia: 02.12.2005, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 02.12.2005.
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 24.03.2006 , wersja 2
Numer: XXI/95/2008, Z dnia: 29.08.2008, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2008 r.
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 02.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 02.10.2008 , wersja 1
Numer: XIX/89/2008, Z dnia: 18.07.2008, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2008 r.
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 01.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 01.10.2008 , wersja 1
Numer: XV/75/2008, Z dnia: 29.02.2008, Zmieniana:  
w sprawie: zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołowkach.
Załączniki:
xv-75-2008.pdf
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 30.09.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 30.09.2008 , wersja 1
Numer: XVII/83/2008, Z dnia: 23.05.2008, Zmieniana:  
w sprawie: aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Żarnów
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 01.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 01.10.2008 , wersja 1
Numer: XVIII/88/2008, Z dnia: 09.06.2008, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2008 r.
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 01.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 01.10.2008 , wersja 1
Numer: XXI/96/2008, Z dnia: 29.08.2008, Zmieniana:  
w sprawie: podjęcia inicjatywy uruchomienia przedszkola samorządowego
Załączniki:
xxi-96-2008.pdf
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 02.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 02.10.2008 , wersja 1
Numer: XI/56/2007, Z dnia: 30.11.2007, Zmieniana:  
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za 1q na rok 2008 do celów obliczenia podatku rolnego na 2008 rok
Załączniki:
xi-56-2007.pdf
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 08.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 08.10.2008 , wersja 1
Numer: XX/94/2008, Z dnia: 08.08.2008, Zmieniana:  
w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy.
Załączniki:
xx-94-2008.pdf
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 01.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 01.10.2008 , wersja 1
Numer: XII/63/2007, Z dnia: 28.12.2007, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2007 r.
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 03.10.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 03.10.2008 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony