Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: V/6/2003, Z dnia: 17.06.2003, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żarnów
Załączniki:
statuchw.doc
Informacja wytworzona przez Ewa Szewczyk dnia 17.06.2003.
Opublikowana przez Ewa Szewczyk dnia 17.06.2003 , wersja 1
Numer: XXVIII/126/2006, Z dnia: 24.02.2006, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia “Programu współpracy gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2006.
Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 24.02.2006.
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 23.03.2006 , wersja 1
Numer: XXVIII/123/2006, Z dnia: 24.02.2006, Zmieniana:  
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji na rok 2006 rok
Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 24.02.2006.
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 24.03.2006 , wersja 1
Numer: XXVI/111/2005, Z dnia: 02.12.2005, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 02.12.2005.
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 24.03.2006 , wersja 2
Numer: XXVI/112/2005, Z dnia: 02.12.2005, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawki podatku leśnego
Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 02.12.2005.
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 24.03.2006 , wersja 1
Numer: XXVI/113/2005, Z dnia: 02.12.2005, Zmieniana:  
w sprawie: ustalenia ceny skupu żyta za 1q na rok 2006 do celów obliczenia podatku rolnego
Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 02.12.2005.
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 24.03.2006 , wersja 1
Numer: XXVI/114/2005, Z dnia: 02.12.2005, Zmieniana:  
w sprawie: określenia stawek podatku od posiadania psów
Załączniki:
u_stawki_podatku_psy.doc
Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 02.12.2005.
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 24.03.2006 , wersja 1
Numer: XXVI/115/2005, Z dnia: 02.12.2005, Zmieniana:  
w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych
Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 02.12.2005.
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 24.03.2006 , wersja 1
Numer: XIII/71/2008, Z dnia: 08.01.2008, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Żarnów
Załączniki:
xiii-71-2008.pdf
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 30.09.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 30.09.2008 , wersja 1
Numer: XIII/69/2008, Z dnia: 08.01.2008, Zmieniana:  
w sprawie: zasięgnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gosporki Wodnej w Łodzi
Załączniki:
xiii-69-2008.pdf
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 30.09.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 30.09.2008 , wersja 1
Numer: XIII/70/2008, Z dnia: 08.01.2008, Zmieniana:  
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Żarnów
Załączniki:
xiii-70-2008.pdf
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 08.01.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 30.09.2008 , wersja 2
Numer: XIII/68/2008, Z dnia: 08.01.2008, Zmieniana:  
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Żarnów na 2008 r.
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 30.09.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 30.09.2008 , wersja 1
Numer: XIV/72/2008, Z dnia: 14.02.2008, Zmieniana:  
w sprawie: stwierdzenia wygaśniecia mandatu Wójta Gminy
Załączniki:
xiv-72-2008.pdf
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 30.09.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 30.09.2008 , wersja 1
Numer: XV/77/2008, Z dnia: 29.02.2008, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 30.09.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 30.09.2008 , wersja 1
Numer: XV/76/2008, Z dnia: 29.02.2008, Zmieniana:  
w sprawie: woli przystąpienia do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - U Źródeł" z siedzibą w Modliszewicach.
Załączniki:
xv-76-2008.pdf
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 30.09.2008.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 30.09.2008 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony