Informacje

Inspektor d/s komunalnych załatwia sprawy z zakresu:

 

-  kontroli posesji dotyczącej ładu i porządku

-  pomoc w kontaktach z podmiotami posiadającymi stosowne zezwolenia

-  wydawanie zezwoleń podmiotom na prowadzenie działalności na terenie gminy

 

-  utrzymania oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej, ujęć wody i sieci wodociągowej

-  zbiórki unieszkodliwiania i transportu odpadów z terenu gminnego i posesji

-   wydawania decyzji środowiskowych

 

Informacja wytworzona przez dnia 12.10.2011 11:30
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 12.10.2011 11:30. Odsłon 1085, Wersja 1