2008

 

Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Rb-NDS-2008 kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 2008

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarnów

Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów

Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu wydatków

Załącznik Nr 3 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów

Załącznik Nr 4 - Infprmacja o stanie zobowiązań Gminy

Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu nakładów na inwestycje realizowane

Załącznik Nr 6 - Wykonanie planu przychodów i wydatków

Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu dotacji udzielonych z Budżetu Gminy Żarnów dla stowarzyszeń

Załącznik Nr 8 - Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

Załącznik Nr 9 - Wykonanie planu dochodów - z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami

Załącznik Nr 10 - Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami

Załącznik Nr 11 - Wykonanie planu dochodów i wydatków - program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Załącznik Nr 12 - Wykonanie planu wydatków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

Informacja wytworzona przez dnia 20.09.2011
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 20.09.2011. Odsłon 1074, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony