2012

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 85/2012, Z dnia: 20.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie.
Załączniki:
zarzadzenie 85 2012.pdf
Informacja wytworzona przez Redaktor dnia 20.12.2012.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 20.12.2012 , wersja 1
Numer: 79/2012, Z dnia: 05.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy Pożarom".
Załączniki:
zarzadzenie 79 2012.pdf
Informacja wytworzona przez Redaktor dnia 20.12.2012.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 20.12.2012 , wersja 1
Numer: 74/2012, Z dnia: 19.11.2012, Zmieniana:  
w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Załączniki:
zarzadzenie 74 2012.pdf
Informacja wytworzona przez Redaktor dnia 20.12.2012.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 20.12.2012 , wersja 1
Numer: 65/2012, Z dnia: 29.10.2012, Zmieniana:  
w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu  ofert na realizację zadań publicznych w gminie Żarnów na 2012 r.
Załączniki:
zarzadzenie 65 2012.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 29.10.2012.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 29.10.2012 , wersja 1
Numer: 58/2012, Z dnia: 04.09.2012, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkół i odwozu ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarnów
Załączniki:
58 2012.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 02.10.2012.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 02.10.2012 , wersja 1
Numer: 54/2012, Z dnia: 13.08.2012, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu: na sprzedaż drzew tzw.:"Sprzedaż drzewa - gatunek topola".
Załączniki:
54 2012.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 02.10.2012.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 02.10.2012 , wersja 1
Numer: 53/2012, Z dnia: 31.07.2012, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów Wójta Gminy na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.
Załączniki:
53 2012.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 02.10.2012.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 02.10.2012 , wersja 1
Numer: 51/2012, Z dnia: 18.07.2012, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna"
Załączniki:
51 2012.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 02.10.2012.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 02.10.2012 , wersja 1
Numer: 47/2012, Z dnia: 11.07.2012, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn. "Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów" - Zadanie 2: Budowa 2 boisk sportowych w miejscowości Żarnów.
Załączniki:
47 2012.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 02.10.2012.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 02.10.2012 , wersja 1
Numer: 48/2012, Z dnia: 11.07.2012, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 38/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Załączniki:
48 2012.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 02.10.2012.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 02.10.2012 , wersja 1
Numer: 49/2012, Z dnia: 11.07.2012, Zmieniana:  
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 r.
Załączniki:
49 2012.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 02.10.2012.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 02.10.2012 , wersja 1
Numer: 44/2012, Z dnia: 28.06.2012, Zmieniana:  
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Załączniki:
44 2012.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 02.10.2012.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 02.10.2012 , wersja 1
Numer: 43/2012, Z dnia: 26.06.2012, Zmieniana:  
w sprawie: powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn. "Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów" - Zadanie 1: Przebudowa placu zabaw w  Żarnowie i budowa placu zabaw w Zdyszewicach.
Załączniki:
43 2012.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 26.06.2012.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 02.10.2012 , wersja 2
Numer: 41/2012, Z dnia: 21.06.2012, Zmieniana:  
w sprawie: zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2012 przejściowego deficytu budżetowego
Załączniki:
41 2012.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 02.10.2012.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 02.10.2012 , wersja 1
Numer: 38/2012, Z dnia: 29.05.2012, Zmieniana:  
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Załączniki:
38 2012.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 02.10.2012.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 02.10.2012 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony