2015

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 101/2015, Z dnia: 31.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie: ustalenia stawek opłat za korzystanie z pomieszczeń w Gminnym Domu Kultury w Żarnowie
Informacja wytworzona przez dnia 31.12.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 31.12.2015 , wersja 1
Numer: 87/2015, Z dnia: 18.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę
Załączniki:
Z 87 2015.pdf
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 24.11.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 18.12.2015 , wersja 1
Numer: 62/2015, Z dnia: 27.08.2015, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Żarnów.
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 27.08.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 28.08.2015 , wersja 1
Numer: 61/2015, Z dnia: 26.08.2015, Zmieniana:  
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi
Załączniki:
Zarzadzenie 61 2015.pdf
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 26.08.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 28.08.2015 , wersja 1
Numer: 58/2015, Z dnia: 19.08.2015, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Żarnów z dnia 11 sierpnia 2015 roku dotyczącego zmiany godzin pracy Urzędu Gminy w Żarnowie
Załączniki:
zarzadzenie 58.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 19.08.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 19.08.2015 , wersja 1
Numer: 57/2015, Z dnia: 11.08.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy w Żarnowie
Załączniki:
Zarzadzenie 57 2015.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.08.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 12.08.2015 , wersja 1
Numer: 55/2015, Z dnia: 10.08.2015, Zmieniana:  
w sprawie postępowania z dłużnikami zalegającymi z zapłatą za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
Załączniki:
Zarzadzenie 55 2015.pdf
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 10.08.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 28.08.2015 , wersja 1
Numer: 53/2015, Z dnia: 05.08.2015, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 06.08.2015 r. pn.: "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół w roku szkolnym 2015/2016 na terenie Gminy Żarnów oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Opocznie".
Załączniki:
Zarzadzenie 53 2015.pdf
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 05.08.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 28.08.2015 , wersja 1
Numer: 51/2015, Z dnia: 03.08.2015, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji pn.: "Likwidacja barier w Szkole Podstawowej w Żarnowie".
Załączniki:
Zarzadzenie 51 2015.pdf
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 03.08.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 28.08.2015 , wersja 1
Numer: 50/2015, Z dnia: 28.07.2015, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z referendum ogólnokrajowym, zarządzone na 6 września 2015 r.
Załączniki:
Zarzadzenie 50a 2015.pdf
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 28.07.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 28.08.2015 , wersja 1
Numer: 49/2015, Z dnia: 10.07.2015, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawki najmu terenów wykorzystywanych w czasie imprezy "Dni Żarnowa i Dożynki Gminne".
Załączniki:
Zarzadzenie 49 2015.pdf
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 10.07.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 28.08.2015 , wersja 1
Numer: 48/2015, Z dnia: 06.07.2015, Zmieniana:  
w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
Załączniki:
Zarzadzenie 48 2015.pdf
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 06.07.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 28.08.2015 , wersja 1
Numer: 46/2015, Z dnia: 29.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie organizacji gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Żarnów.
Załączniki:
Zarzadzenie 46 2015.pdf
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 29.06.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 28.08.2015 , wersja 1
Numer: 44/2015, Z dnia: 22.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie: zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetowego
Załączniki:
Zarzadzenie 44 2015.pdf
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 22.06.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 28.08.2015 , wersja 1
Numer: 43/2015, Z dnia: 17.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum Integracji Społecznej w Żarnowie.
Załączniki:
Zarzadzenie 43 2015.pdf
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 17.06.2015.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 28.08.2015 , wersja 1
 1 2 
Początek strony