Edyta Belica

 

Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową

 
 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Oświadczenie

1.

Edyta Belica

Skarbnik Gminy Żarnów

25.02.2011

2. Edyta Belica Skarbnik Gminy Żarnów  20.04.2012
3. Edyta Belica Skarbnik Gminy Żarnów  22.03.2013
4. Edyta Belica Skarbnik Gminy Żarnów 24.04.2014
5. Edyta Belica Skarbnik Gminy Żarnów 23.04.2015
6. Edyta Belica Skarbnik Gminy Żarnów 31.03.2016
7. Edyta Belica Skarbnik Gminy Żarnów 21.03.2017
8. Edyta Belica Skarbnik Gminy Żarnów 20.04.2018
9. Edyta Belica Skarbnik Gminy Żarnów 24.04.2019
 
 
Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Informacja wytworzona przez Redaktor dnia 03.06.2014
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 14.06.2019. Odsłon 1737, Wersja 12drukuj
Wersja : lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Początek strony