Obowiązujące na 2014

Uchwała Nr XXVIII/224/2013 Rady Gminy Żarnów z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta na rok 2014 do celów obliczenia podatku rolnego.

Uchwała Nr XXVIII/225/2013 Rady Gminy Żarnów z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie : określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.

Uchwała Nr XXVIII/226/2013 Rady Gminy Żarnów z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie : zatwierdzenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr XX/152/2012 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie : określenia stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XI/82/2011 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie : określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała Nr XXIX/238/2013 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie : określenia wzorów formularza informacji w sprawie podatku leśnego.

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2013 roku ulg w kwocie przewyższającej 500 złotych.

 

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
DOC
   
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
DOC
   
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
DOC
   
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DT-1
DOC
  PDF
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1
DOC
  PDF
       
INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
DOC
   
INFORMACJA O GRUNTACH
DOC
   
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DOC
   

 

Informacja wytworzona przez Redaktor dnia 20.08.2014
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 20.08.2014. Odsłon 1241, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony