2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 111/2018, Z dnia: 31.12.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 111/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Gminie Żarnów
Załączniki:
Zarzadzenie nr 111.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 31.12.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 03.01.2019 , wersja 1
Numer: 114/2018, Z dnia: 31.12.2018, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE NR 114/2018 WÓJTA GMINY ŻARNÓW z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów, na lata 2018-2026
Załączniki:
Zarzadzenie nr 114.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 31.12.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 28.01.2019 , wersja 1
Numer: 113/2018, Z dnia: 31.12.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 113/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31.12.2018 r. w sprawie: ustanowienia koordynatora ds. współpracy z GIIF oraz wprowadzeniem instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 113.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 31.12.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 28.01.2019 , wersja 1
Numer: 110/2018, Z dnia: 28.12.2018, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE Nr 110/2018 WÓJTA GMINY ŻARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 110.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 28.12.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 04.01.2019 , wersja 1
Numer: 107/2018, Z dnia: 17.12.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 107/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego, konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska kierownicze: 1. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodno-Kanalizacyjnej Gminy; 2. Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami; 3. Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego Gminy Inwestycji i Zamówień Publicznych.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 107.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 17.12.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 29.12.2018 , wersja 1
Numer: 108/2018, Z dnia: 17.12.2018, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE Nr 108/2018 WÓJTA GMINY ŻARNÓW z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 108.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 17.12.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 29.12.2018 , wersja 1
Numer: 109/2018, Z dnia: 17.12.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 109/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Żarnowie.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 109.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 17.12.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 28.01.2019 , wersja 1
Numer: 105/2018, Z dnia: 13.12.2018, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE NR 105/2018 WÓJTA GMINY ŻARNÓW z dnia 13.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji d.s. przeprowadzenia kontroli wymiany starych źródeł ciepła na obszarze Gminy Żarnów w ramach zadania pn.: "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Żarnów poprzez wymianę kotłów c.o.".
Załączniki:
Zarzadzenie nr 105.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 13.12.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 18.12.2018 , wersja 1
Numer: 106/2018, Z dnia: 13.12.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 106/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żarnów.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 13.12.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 02.01.2019 , wersja 1
Numer: 104/2018, Z dnia: 13.12.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 104/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru przedmiotu umowy - pomocy dydaktycznych, zakupionych do Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej - Curie w Klewie
Załączniki:
Zarzadzenie nr 104.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 13.12.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 03.01.2019 , wersja 1
Numer: 103/2018, Z dnia: 06.12.2018, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE NR 103/2018 WÓJTA GMINY ŻARNÓW z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 103 .pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 06.12.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 12.12.2018 , wersja 1
Numer: 102/2018, Z dnia: 03.12.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 102/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 3.12.2018 r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 102 .pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 03.12.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 05.12.2018 , wersja 1
Numer: 100/2018, Z dnia: 29.11.2018, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE Nr 100/2018 WÓJTA GMINY ŻARNÓW z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 100 .pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 29.11.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 05.12.2018 , wersja 1
Numer: 101/2018, Z dnia: 29.11.2018, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE Nr 101/2018 Wójta Gminy Żarnów w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Żarnów.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 101.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 29.11.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 06.12.2018 , wersja 1
Numer: 99/2018, Z dnia: 27.11.2018, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE NR 99/2018 WÓJTA GMINY ŻARNÓW z dnia 27.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 28.11.2018 r. pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego".
Załączniki:
Zarzadzenie nr 99 .pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 27.11.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 29.11.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony