2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 93/2018, Z dnia: 16.11.2018, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE NR 93/2018 WÓJTA GMINY ŻARNÓW z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie: autopoprawki do projektu budżetu Gminy Żarnów na 2019 r.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 93.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 16.11.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 20.11.2018 , wersja 1
Numer: 87/2018, Z dnia: 13.11.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 87/2018 WÓJTA GMINY ŻARNÓW z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie: projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2019-2026.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 87.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 13.11.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 20.11.2018 , wersja 1
Numer: 88/2018, Z dnia: 13.11.2018, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE NR 88/2018 WÓJTA GMINY ŻARNÓW z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Żarnów na 2019 r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 13.11.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 20.11.2018 , wersja 1
Numer: 86/2018, Z dnia: 02.11.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 02 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki ochrony danych osobowych" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych" w Urzędzie Gminy Żarnów
Załączniki:
Zarzadzenie nr 86.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 02.11.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 14.11.2018 , wersja 1
Numer: 84/2018, Z dnia: 30.10.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30.10.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 30.10.2018 r. pn.:"Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie".
Załączniki:
Zarzadzenie nr 84.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 30.10.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 30.10.2018 , wersja 1
Numer: 85/2018, Z dnia: 30.10.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 85.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 30.10.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 05.11.2018 , wersja 1
Numer: 83/2018, Z dnia: 19.10.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 83 Wójta Gminy Żarnów z dnia 19.10.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie
Załączniki:
Zarzadzenie nr 83.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 19.10.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 25.10.2018 , wersja 1
Numer: 82/2018, Z dnia: 18.10.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 82.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 18.10.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 23.10.2018 , wersja 1
Numer: 81/2018, Z dnia: 12.10.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie NR 81/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 12.10.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 12.10.2018 r. pn. : "Przebudowa targowiska gminnego przy ul. Koneckiej w Żarnowie".
Załączniki:
Zarzadzenie nr 81.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 12.10.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 24.10.2018 , wersja 1
Numer: 80/2018, Z dnia: 11.10.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie NR 80/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 11.10.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 11.10.2018 r. pn.: "Wykonanie elewacji na budynku szkoły (gimnazjum)".
Załączniki:
Zarzadzenie NR 80.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 11.10.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 24.10.2018 , wersja 1
Numer: 79/2018, Z dnia: 10.10.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 10 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 79.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 10.10.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 12.10.2018 , wersja 1
Numer: 77/2018, Z dnia: 28.09.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 77 .pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 28.09.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 05.10.2018 , wersja 1
Numer: 78/2018, Z dnia: 28.09.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie NR 78/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów, na lata 2018-2027
Załączniki:
Zarzadzenie nr 78.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 28.09.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 05.10.2018 , wersja 1
Numer: 76/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 76.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 26.09.2018 , wersja 1
Numer: 75/2018, Z dnia: 18.09.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 18.09.2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. odbioru inwestycji pn.:"Przebudowa drogi na ulicy Spacerowej w Żarnowie"
Załączniki:
Zarzadzenie nr 75.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 18.09.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 19.09.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 
Początek strony