2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 98/2018, Z dnia: 26.11.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie odwołania i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 98 .pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 26.11.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 28.11.2018 , wersja 1
Numer: 97/2018, Z dnia: 22.11.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego, konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska: 1. Młodszy Referent ds. projektów i dotacji, 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Młodszy Referent ds. gospodarki nieruchomościami
Załączniki:
Zarzadzenia nr 97.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 22.11.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 07.12.2018 , wersja 1
Numer: 95/2018, Z dnia: 19.11.2018, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE Nr 95/2018 WÓJTA GMINY ŻARNÓW z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 95 .pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 19.11.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 23.11.2018 , wersja 1
Numer: 96/2018, Z dnia: 19.11.2018, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE Nr 96/2018 WÓJTA GMINY ŻARNÓW z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żarnowie.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 96 .pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 19.11.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 23.11.2018 , wersja 1
Numer: 93/2018, Z dnia: 16.11.2018, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE NR 93/2018 WÓJTA GMINY ŻARNÓW z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie: autopoprawki do projektu budżetu Gminy Żarnów na 2019 r.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 93.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 16.11.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 20.11.2018 , wersja 1
Numer: 94/2018, Z dnia: 16.11.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Żarnów według stanu na 31 grudnia 2018 r.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 94.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 16.11.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 12.12.2018 , wersja 1
Numer: 92/2018, Z dnia: 15.11.2018, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE NR 92/2018 WÓJTA GMINY ŻARNÓW z dnia 15.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn.: "Przebudowa drogi w miejscowości Malków-Grabków"
Załączniki:
Zarzadzenie nr 92.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 15.11.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 11.12.2018 , wersja 1
Numer: 91/2018, Z dnia: 15.11.2018, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE Nr 91 WÓJTA GMINY ŻARNÓW z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie : przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 91.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 15.11.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 10.01.2019 , wersja 1
Numer: 90/2018, Z dnia: 14.11.2018, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE NR 90/2018 WÓJTA GMINY ŻARNÓW z dnia 14.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn.: "Przebudowa drogi w miejscowości Malków ( Podgaje )".
Załączniki:
Zarzadzenie nr 90.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 14.11.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 21.11.2018 , wersja 1
Numer: 89/2018, Z dnia: 14.11.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 89 Wójta Gminy Żarnów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Żarnów
Załączniki:
Zarzadzenie nr 89.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 14.11.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 02.01.2019 , wersja 1
Numer: 87/2018, Z dnia: 13.11.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 87/2018 WÓJTA GMINY ŻARNÓW z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie: projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2019-2026.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 87.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 13.11.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 20.11.2018 , wersja 1
Numer: 88/2018, Z dnia: 13.11.2018, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE NR 88/2018 WÓJTA GMINY ŻARNÓW z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Żarnów na 2019 r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 13.11.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 20.11.2018 , wersja 1
Numer: 86/2018, Z dnia: 02.11.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 02 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki ochrony danych osobowych" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych" w Urzędzie Gminy Żarnów
Załączniki:
Zarzadzenie nr 86.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 02.11.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 14.11.2018 , wersja 1
Numer: 84/2018, Z dnia: 30.10.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30.10.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 30.10.2018 r. pn.:"Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie".
Załączniki:
Zarzadzenie nr 84.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 30.10.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 30.10.2018 , wersja 1
Numer: 85/2018, Z dnia: 30.10.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 85.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 30.10.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 05.11.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony