2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 69/2018, Z dnia: 07.08.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żarnów oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarnów za I półrocze 2018 r., i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2018 r.
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 07.08.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 10.08.2018 , wersja 1
Numer: 67/2018, Z dnia: 03.08.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 67/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 67.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 03.08.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 06.08.2018 , wersja 1
Numer: 66/2018, Z dnia: 31.07.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Żarnów
Załączniki:
Zarzadzenie nr 66.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 31.07.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 03.08.2018 , wersja 1
Numer: 65/2018, Z dnia: 30.07.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie NR 65/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn.: "Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice"
Załączniki:
Zarzadzenie nr 65.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 30.07.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 30.07.2018 , wersja 1
Numer: 64/2018, Z dnia: 27.07.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 64.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 27.07.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 30.07.2018 , wersja 1
Numer: 63/2018, Z dnia: 23.07.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 63.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 23.07.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 27.07.2018 , wersja 1
Numer: 62/2018, Z dnia: 17.07.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie NR 62/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 17.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 18.07.2018 r. pn.: "Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie".
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 17.07.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 27.07.2018 , wersja 1
Numer: 61/2018, Z dnia: 16.07.2018, Zmieniana:  
Zarządzanie Nr 61/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Klewie
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 16.07.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 27.07.2018 , wersja 1
Numer: 60/2018, Z dnia: 11.07.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 11.07.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 27.07.2018 , wersja 1
Numer: 59/2018, Z dnia: 09.07.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 59.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 09.07.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 27.07.2018 , wersja 1
Numer: 57/2018, Z dnia: 02.07.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie
Załączniki:
Zarzadzenie nr 57.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 02.07.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 27.07.2018 , wersja 1
Numer: 58/2018, Z dnia: 02.07.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie NR 58/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 02.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 03.07.2018 r. pn.: "Przebudowa drogi Malków-Grabków".
Załączniki:
Zarzadzenie nr 58.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 02.07.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 27.07.2018 , wersja 1
Numer: 56/2018, Z dnia: 29.06.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie NR 56/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów, na lata 2018-2027
Załączniki:
Zarzadzenie nr 56.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 29.06.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 27.07.2018 , wersja 1
Numer: 52/2018, Z dnia: 28.06.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 52.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 28.06.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 29.06.2018 , wersja 1
Numer: 53/2018, Z dnia: 28.06.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 53.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 28.06.2018.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 29.06.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony