2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 37/2018, Z dnia: 07.05.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 07.05.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 08.05.2018 r. pn.: "Przebudowa drogi w miejscowości Malków (Podgaje)".
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 37.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 07.05.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 08.05.2018 , wersja 1
Numer: 38/2018, Z dnia: 07.05.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 07.05.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 08.05.2018 r. pn.: "Przebudowa targowiska gminnego przy ul. Koneckiej w Żarnowie".
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 38.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 07.05.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 08.05.2018 , wersja 1
Numer: 36/2018, Z dnia: 26.04.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 26.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą "Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Żarnów możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020"
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 36.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 26.04.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 08.05.2018 , wersja 1
Numer: 34/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargu: na sprzedaż drzew tzw.: "Wycinka krzaków oraz gałęzi drzew, odrostów traw i chwastów wraz z wywozem i uporządkowaniem terenu - Żarnów działka 117/1".
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 34.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 25.04.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 26.04.2018 , wersja 1
Numer: 32/2018, Z dnia: 24.04.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 24.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 24.04.2018 r. pn.: "Zakup agregatów prądotwórczych".
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 32.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.04.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 24.04.2018 , wersja 1
Numer: 31/2018, Z dnia: 18.04.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 31.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 18.04.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 23.04.2018 , wersja 1
Numer: 25/2018, Z dnia: 16.04.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego, konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko: Referent ds. promocji, sportu i turystyki.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 25.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 16.04.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 23.04.2018 , wersja 1
Numer: 26/2018, Z dnia: 16.04.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla Dziennego Domu Pobytu "Senior Wigor"
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 26.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 16.04.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 23.04.2018 , wersja 1
Numer: 27/2018, Z dnia: 16.04.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych dla jednostki obsługiwanej Domu Dziennego Pobytu "Senior Wigor"
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 27.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 16.04.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 23.04.2018 , wersja 1
Numer: 28/2018, Z dnia: 16.04.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania "Przebudowa drogi w miejscowości Topolice" realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 28.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 16.04.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 23.04.2018 , wersja 1
Numer: 29/2018, Z dnia: 16.04.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania "Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice" realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 29.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 16.04.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 23.04.2018 , wersja 1
Numer: 30/2018, Z dnia: 16.04.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania "Przebudowa targowiska gminnego przy ul. Koneckiej w Żarnowie" realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 30.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 16.04.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 23.04.2018 , wersja 1
Numer: 23/2018, Z dnia: 06.04.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 06.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 10.04.2018 r. pn.: "Przebudowa targowiska gminnego przy ul. Koneckiej w Żarnowie".
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 23.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 06.04.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 23.04.2018 , wersja 1
Numer: 24/2018, Z dnia: 06.04.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 06 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Żarnowie.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 24.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 06.04.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 23.04.2018 , wersja 1
Numer: 21/2018, Z dnia: 04.04.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 04.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 04.04.2018 r. pn.: "Przebudowa drogi w miejscowości Malków (Podgaje)".
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 21.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 04.04.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 23.04.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony