2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 22/2018, Z dnia: 04.04.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 04.04.2018 r. w sprawie zasad organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żarnów w roku szkolnym 2018/2019.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 22.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 04.04.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 23.04.2018 , wersja 1
Numer: 20/2018, Z dnia: 30.03.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 20a/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 20a.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.03.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 23.04.2018 , wersja 1
Numer: 20/2018, Z dnia: 28.03.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarnów oraz sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarnów za 2017 r., sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 20.pdf
Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Zarnow oraz ksztaltowania sie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarnow za 2017 r.pdf
Zalacznik Nr 1 - Zestawienie ogolne z wykonania budzetu gminy, w tym informacja o nadwyzce lub deficycie jst za 2017 r..pdf
Zalacznik Nr 2 - Wykonanie planu dochodow za 2017 r..pdf
Zalacznik Nr 3 - Wykonanie planu wydatkow za 2017 r.pdf
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorzadowej instytucji kultury za 2017 r..pdf
Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzien 31 grudnia 2017 r..pdf
Wykaz nieruchomosci.pdf
Wykonanie planu przychodow i rozchodow za 2017 r..pdf
Wykonanie planu dochodow zwiazanych z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej za 2017 r..pdf
Wykonanie planu wydatkow zwiazanych z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej za 2017 r..pdf
Wykonanie planu dochodow z tytulu przeciwdzialania alkoholizmowi za 2017 r..pdf
Wykonanie planu wydatkow majatkowych za 2017 r..pdf
Wykonanie planu dochodow i wydatkow na zadania z zakresu ochrony srodowiska za 2017 r..pdf
Wykonanie planu dochodow budzetu panstwa zwiazanych z realizacja zadan zleconych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami za 2017 r..pdf
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansow publicznych za 2017 r..pdf
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finasow publicznych za 2017 r..pdf
Wykonanie planu dochodow i wydatkow na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w w ramach zadan z ustawy o utrzymaniu czystosci w gmianch za 2017 r..pdf
Wykonanie planu wydatkow na programy i projekty realizowane ze srodkow pochodzacych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spojnosci za 2017 r..pdf
Informacja o stanie zobowiazan gminy za 2017 r..pdf
Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2017 r..pdf
Realizacja przedsiewzic o ktorych mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.03.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 23.04.2018 , wersja 1
Numer: 19/2018, Z dnia: 23.03.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 19.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.03.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 23.04.2018 , wersja 1
Numer: 17/2018, Z dnia: 05.03.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 05 marca 2018 roku w sprawie odwołania i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 17.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 05.03.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 23.04.2018 , wersja 1
Numer: 18/2018, Z dnia: 05.03.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Żarnowie.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 18.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 05.03.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 23.04.2018 , wersja 1
Numer: 16/2018, Z dnia: 01.03.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargu: na sprzedaż drzew tzw.: "Oferta Sprzedaż drzewa na pniu".
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 16.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 01.03.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 23.04.2018 , wersja 1
Numer: 15/2018, Z dnia: 22.02.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 15.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.02.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 23.04.2018 , wersja 1
Numer: 13/2018, Z dnia: 09.02.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 13.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 09.02.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 23.04.2018 , wersja 1
Numer: 14/2018, Z dnia: 09.02.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 09.02.2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zobowiązania cywilnoprawnego na skutek przedawnienia.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 14.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 09.02.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 23.04.2018 , wersja 1
Numer: 12/2018, Z dnia: 31.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31.01.2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Żarnów jest organem prowadzącym.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 12.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 31.01.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 20.04.2018 , wersja 1
Numer: 11/2018, Z dnia: 29.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 29.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 30.01.2018 r. pn.: "Przebudowa drogi na ulicy Spacerowej w Żarnowie".
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 11.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 29.01.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 20.04.2018 , wersja 1
Numer: 9/2018, Z dnia: 26.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 26.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 26.01.2018 r. pn.: "Przebudowa drogi w miejscowości Topolice".
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 9.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 26.01.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 20.04.2018 , wersja 1
Numer: 10/2018, Z dnia: 26.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 26.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 26.01.2018 r. pn.: "Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice".
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 26.01.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 20.04.2018 , wersja 1
Numer: 8/2018, Z dnia: 24.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Żarnów.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 8.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.01.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 20.04.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony