2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 7/2018, Z dnia: 18.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 7.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 18.01.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 20.04.2018 , wersja 1
Numer: 3/2018, Z dnia: 17.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa na 2018 rok.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 3.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.01.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 20.04.2018 , wersja 1
Numer: 4/2018, Z dnia: 17.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 4.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.01.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 20.04.2018 , wersja 1
Numer: 6/2018, Z dnia: 17.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 6.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.01.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 20.04.2018 , wersja 1
Numer: 5/2018, Z dnia: 17.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2018 rok.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 5.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.01.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 20.04.2018 , wersja 1
Numer: 1/2018, Z dnia: 02.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Żarnów w zamian za dzień świąteczny przypadający 6 stycznia 2018 r.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 1.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.01.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 20.04.2018 , wersja 2
Numer: 2/2018, Z dnia: 02.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i odpłatności za wynajem autobusów szkolnych będących własnością Gminy Żarnów.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 2.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.01.2018.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 20.04.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony