Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 15/2014 z dnia 31 marca 2014 r. (wygasły...)

sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarnów za 2013 r. sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013 r. oraz informacji o stanie mienia na 31.12.2013 r.
powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 10.04.2014
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 10.04.2014. Wygasa 01.05.2014. Odsłon 1056
Początek strony