Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
Wójt Gminy Żarnów ogłasza konsultacje
projektu uchwały dotyczącego zmiany rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tejże ustawy
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2017 Utworzono: 20.10.2017
Informacja o projekcie programu współpracy Gminy Żarnów
 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2017 Utworzono: 20.10.2017
Wójt Gminy Żarnów ogłasza konsultacje
projektu uchwały dotyczącego zmiany rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
więcej...
Aktualizacja: 26.01.2017 Utworzono: 26.01.2017
Roczny Program Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
Uchwała Nr XXV/195/2016 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
więcej...
Aktualizacja: 26.01.2017 Utworzono: 26.01.2017

aktualne... Początek strony