Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 22 czerwca 2015 r.
w sprawie: zatweirdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarnów za rok 2014
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2015 Utworzono: 10.07.2015
Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarnów oraz sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarnów za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultu
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2015 Utworzono: 11.05.2015
Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Żarnów z dnia 1 sierpnia 2014 r.
w sprawie:przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żarnów oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarnów za I półrocze 2014 r. i informacji o przebiegu wykonania planu finansoweg
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2014 Utworzono: 19.08.2014

aktualne... Początek strony