2011 kwiecień

Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową
 
 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Oświadczenie

 1.

Macierzyński Wiktor

 Przewodniczący Rady Gminy w Żarnowie

Treść

2.
Jęcek Zenon
 Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Żarnowie  Treść
 3. Agatowski Stefan
 Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
 4. Baran Wojciech
 Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
 5. Błażejewski Sławomir
 Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
 6. Czyżykowski Leszek
 Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
 7. Dylewski Sylweryneusz
 Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
 8. Filipek Zdzisław
 Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
 9. Gawryś Krzysztof  Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
 10. Gierczak Mirosław
 Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
 11. Grodzicka Joanna
 Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
 12. Kubiszewski Marek
 Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
 13. Łubowski Marek
 Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
 14. Smak Krzysztof
 Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
 15. Śpiewak Janusz
 Radny Rady Gminy w Żarnowie
 Treść
 
 

Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
Program ten jest darmowy  i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:
Informacja wytworzona przez dnia 03.10.2011
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 03.10.2011. Odsłon 1040, Wersja 6drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony