Zakres obsługi Rady i Komisji Rady Gminy

1. W zakresie obsługi Rady i Komisji Rady Gminy:
a) przygotowywanie, we współpracy z właściwymi merytorycznie pracownikami, materiałów dotyczących projektów uchwał Rady oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady Rady Gminy oraz jej Komisji,
b) obsługa kancelaryjno - biurowa oraz merytoryczna Rady; organizacyjne przygotowanie posiedzeń Rady,
c) opracowywanie materiałów z obrad, uchwał (postanowień), wniosków i opinii oraz przekazywanie ich właściwym organom i na właściwe stanowiska pracy do realizacji,
d) prowadzenie rejestru uchwał (postanowień) Rady Gminy, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji, wniosków radnych,
e) protokołowanie posiedzeń Rady Gminy i komisji,
f) opracowywanie w zakresie zleconym przez Radę informacji, ocen i wniosków,
g) przygotowywanie projektów planów spotkań radnych z wyborcami oraz dyżurów radnych,
h) protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
i) organizowanie szkoleń radnych,
j) wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników oraz współpraca w zakresie wyborów powszechnych i referendów ze stanowiskiem ds. organizacji i kadr,  
k) udostępnianie informacji dotyczących działania Rady Gminy  oraz jej  Komisji,
l) przygotowywanie i organizowanie korespondencji zewnętrznej Rady,
m) wykonywanie czynności w zakresie archiwizowania dokumentów Rady, prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do Rady,   
n) organizacja współpracy z jednostkami pomocniczymi Gminy oraz ich organami, w tym:
     - organizacja zebrań wiejskich i wiejskich zebrań wyborczych;
     - ewidencjonowanie i przekazywanie na stanowiska wniosków zebrań wiejskich (prowadzenie rejestru wniosków);
     - ewidencjonowanie i przekazywanie na stanowiska uchwał zebrań wiejskich (prowadzenie rejestru uchwał).
o) przygotowywanie materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Informacja wytworzona przez dnia 12.10.2011
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 12.10.2011. Odsłon 1101, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony