uchwały Rady Gminy Żarnów- czerwiec 2007

Uchwała VII/35/07 z dnia 29.06.07 w spr. zmian w budżecie gminy Żarnów na 2007r

Uchwała VII/36/07 z dn. 29.06.07 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obszaru sołectwa Żarnów

Uchwała VII/37/07 z dnia 29.06.07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarnów

Uchwała VII/38/07 z dnia 29.06.07 w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr 1264 połozonej we wsi Pilichowice stanowiącej współwłasność osób fizycznych na rzecz Gminy

Uchwała VII/39/07 z dn.09.06.07 w spr. zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy 

 

Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 05.10.2007
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 05.10.2007. Odsłon 1311, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony