Rozeznania cenowe

ROZEZNANIE CENOWE
Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej magistralnej w ramach zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Żarnów”
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2017 Utworzono: 22.05.2017
ROZEZNANIE CENOWE
Opracowanie Programu Funkcjonalno – użytkowego na zadanie pn.: „Modernizacja targowiska gminnego przy ul. Koneckiej w Żarnowie”.
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2017 Utworzono: 22.05.2017
ROZEZNANIE CENOWE
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych dotyczących zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków – Chełsty – Grębenice”
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2017 Utworzono: 15.05.2017
ROZEZNANIE CENOWE
Zakup, dostawę i montaż 2 szt. tablic informacyjnych
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2017 Utworzono: 08.05.2017
ROZEZNANIE CENOWE
Zakup i dostawę 2 szt. tablic informacyjnych
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2017 Utworzono: 24.04.2017
ROZEZNANIE CENOWE
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych dotyczących zadania pn.: „Przebudowa drogi Soczówki - Wierzchowisko”
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2017 Utworzono: 05.05.2017
ROZEZNANIE CENOWE
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych dotyczących zadania pn.: „Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie”.
więcej...
Aktualizacja: 27.04.2017 Utworzono: 18.04.2017

archiwum... Początek strony