2005

INFORMACJE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARNÓW ZA 2005R.

informacje_2005r.pdf

 

ZAŁĄCZNIKI:

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2005R.

wykonanie_budzetu_sprawozdanie_rb_nds.pdf

 

KWOTA ZOBOWIĄZAŃ GMINY ŻARNÓW NA 31 GRUDNIA 2005R.

kwota_zobowiazan_sprawozdanie_rb_z.pdf

 

KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERTORIALNEGO

pomoc_dla_jednostek.pdf

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻENIA NA RATY

wykaz_osob.pdf

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

wykaz_osob_prawnych_i_fizycznych.pdf

Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 29.05.2006
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 29.05.2006. Odsłon 870, Wersja 1drukuj
 
Początek strony