Studium mapa i tekst

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów uchwalona uchwałą Nr XXXIII/144/06 Rady Gminy Żarnów z dnia 29.09.2006 r.

mapa-otwórz

tekst-otwórz

Informacja wytworzona przez dnia 23.07.2014
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 08.03.2016. Odsłon 1224, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony