2013

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 45/2013, Z dnia: 12.09.2013, Zmieniana:  
w sprawie odwołania i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego.
Załączniki:
zarzadzenie 45 2013.pdf
Informacja wytworzona przez Redaktor dnia 14.11.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 14.11.2013 , wersja 1
Numer: 40/2013, Z dnia: 05.08.2013, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 05.08.2013 r. pn.:"Dowóz i odwóz autobusami dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2013/2014 na terenie gminy Żarnów oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Opocznie".
Załączniki:
zarzadzenie 40 2013.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 20.08.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 20.08.2013 , wersja 1
Numer: 39/2013, Z dnia: 02.08.2013, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn.:"rewitalizacja historycznego rynku Żarnowa oraz centrum miejscowości Miedzna Murowana i Skórkowice jako bazy wypadowej do poznawania zabytków regionu".
Załączniki:
zarzadzenie 39 2013.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 20.08.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 20.08.2013 , wersja 1
Numer: 37/2013, Z dnia: 29.07.2013, Zmieniana:  
w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze w Urzędzie Gminy Żarnów oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Załączniki:
zarzadzenie 37 2013.pdf
Informacja wytworzona przez Ewa Szewczyk dnia 06.08.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 06.08.2013 , wersja 1
Numer: 35/2013, Z dnia: 22.07.2013, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"
Załączniki:
zarzadzenie 35 2013.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 20.08.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 20.08.2013 , wersja 1
Numer: 34/2013, Z dnia: 11.07.2013, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Załączniki:
zarzadzenei 34 2013.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.08.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 21.08.2013 , wersja 1
Numer: 32/2013, Z dnia: 28.06.2013, Zmieniana:  
w sprawie odwołania i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego.
Załączniki:
zarzadzenie 32 2013.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.08.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 21.08.2013 , wersja 1
Numer: 29/2013, Z dnia: 12.06.2013, Zmieniana:  
w sprawie ponownego wyboru sołtysa Sołectwa Grębenice.
Załączniki:
zarzadzenie 29 2013.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.08.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 21.08.2013 , wersja 1
Numer: 28/2013, Z dnia: 05.06.2013, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską grad, deszcz nawalny i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenia środków trwałych po tej klęsce na terenie gminy Żarnów
Załączniki:
zarzadzenie 28 2013.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.08.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 21.08.2013 , wersja 1
Numer: 27/2013, Z dnia: 05.06.2013, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu  05.06.2013r. pn.: "Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarnów".
Załączniki:
zarzadzenie 27 2013.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.08.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 21.08.2013 , wersja 1
Numer: 26/2013, Z dnia: 27.05.2013, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat za wynajem pojazdu gminnego.
Załączniki:
zarzadzenie 26 2013.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.08.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 21.08.2013 , wersja 1
Numer: 24/2013, Z dnia: 23.05.2013, Zmieniana:  
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi.
Załączniki:
zarzadzenie 24 2013.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.08.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 21.08.2013 , wersja 1
Numer: 21/2013, Z dnia: 15.05.2013, Zmieniana:  
w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej dla Gminy Żarnów.
Załączniki:
zarzadzenie 21 2013.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.08.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 21.08.2013 , wersja 1
Numer: 20/2013, Z dnia: 08.05.2013, Zmieniana:  
w sprawie planu dofinansowania na 2013 rok form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarnów.
Załączniki:
zarzadzenie 20 2013.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.08.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 21.08.2013 , wersja 1
Numer: 19/2013, Z dnia: 08.05.2013, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 08.05.2013 r. pn.: "oznakowanie odcinka o długości ok. 38 km "Piekielnego Szlaku" wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej - trzynastu miejsc odpoczynku w miejscowościach: Adamów, Siedlów, Afryka, Ruszenice, Klew-Diabla Góra, Skórkowice, Zdyszewice, Budków, Trojanowice, Żarnów, Nadole, Niemojowice, Miedzna Murowana".
Załączniki:
zarzadzenie 19 2013.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.08.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 21.08.2013 , wersja 1
 1 2 
Początek strony