2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 115/2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana: 79/2016
Zarządzenie w sprawie: zmian zarządzenia Nr 79/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Żarnów i jej jednostki organizacyjne.
Załączniki:
115.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.12.2017.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 19.04.2018 , wersja 1
Numer: 116/2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy i Urzędu gminy Żarnów.
Załączniki:
116.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.12.2017.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 20.04.2018 , wersja 1
Numer: 117/2018, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Żarnowie.
Załączniki:
117.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.12.2017.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 20.04.2018 , wersja 1
Numer: 110/2017, Z dnia: 27.12.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji d.s. odbioru wykonania prac renowacyjnych studni głębinowej nr 3 w miejscowości Afryka, gmina Żarnów mających na celu poprawę jej stanu technicznego.
Załączniki:
110.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.12.2017.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 19.04.2018 , wersja 1
Numer: 111/2017, Z dnia: 27.12.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Załączniki:
111.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.12.2017.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 19.04.2018 , wersja 1
Numer: 112/2017, Z dnia: 27.12.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów, na lata 2017-2026.
Załączniki:
112.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.12.2017.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 19.04.2018 , wersja 1
Numer: 113/2017, Z dnia: 27.12.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Żarnowie
Załączniki:
113.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.12.2017.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 19.04.2018 , wersja 1
Numer: 114/2017, Z dnia: 27.12.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie: ustalenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych.
Informacja wytworzona przez dnia 27.12.2017.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 19.04.2018 , wersja 1
Numer: 109/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji d.s. odbioru dostawy wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach na terenie Gminy Żarnów.
Załączniki:
109.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 20.12.2017.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 19.04.2018 , wersja 1
Numer: 108/2017, Z dnia: 18.12.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków – Chełsty –Grębenice”
Załączniki:
108.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 18.12.2017.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 19.04.2018 , wersja 1
Numer: 104/2017, Z dnia: 17.12.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów Wójta Gminy Żarnów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.
Załączniki:
Nr 104.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.12.2017.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 19.04.2018 , wersja 1
Numer: 107/2018, Z dnia: 14.12.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Załączniki:
107a.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.12.2017.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 19.04.2018 , wersja 1
Numer: 107/2017, Z dnia: 13.12.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Załączniki:
107.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2017.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 19.04.2018 , wersja 1
Numer: 106/2017, Z dnia: 07.12.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie: autopoprawki do projektu budżetu Gminy Żarnów na 2018 r.
Załączniki:
106.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 07.12.2017.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 19.04.2018 , wersja 1
Numer: 105/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Załączniki:
105.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 29.11.2017.
Opublikowana przez Ewelina Głąbała dnia 19.04.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony