2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 68/2017, Z dnia: 31.07.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarnowie
Załączniki:
68.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 31.07.2017.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 14.08.2017 , wersja 1
Numer: 67/2017, Z dnia: 18.07.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego, konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska : 1. Referent ds księgowości podatkowej 2. Referent ds płac i rozliczeń jednostek organizacyjnych
Załączniki:
67.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 18.07.2017.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 14.08.2017 , wersja 1
Numer: 66/2017, Z dnia: 14.07.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie
Załączniki:
66.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 14.07.2017.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 14.08.2017 , wersja 1
Numer: 64/2017, Z dnia: 11.07.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób
Załączniki:
64.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 11.07.2017.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 14.08.2017 , wersja 1
Numer: 65/2017, Z dnia: 11.07.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. i działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Załączniki:
65.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 11.07.2017.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 14.08.2017 , wersja 1
Numer: 56/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie uchylenia zarządzenie nr 31/2017 r. z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania "Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie" realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020
Załączniki:
56.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 14.08.2017 , wersja 1
Numer: 57/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie uchylenia zarządzenia nr 32/2017 r. z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania "Przebudowa drogi Soczówki-Wierzchowisko" realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.
Załączniki:
57.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 14.08.2017 , wersja 1
Numer: 58/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie uchylenia zarządzenia nr 33/2017 r. z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków- Chełsty- Grębenice" realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.
Załączniki:
58.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 14.08.2017 , wersja 1
Numer: 59/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania "Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie" realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.
Załączniki:
59.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 14.08.2017 , wersja 1
Numer: 60/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania "Przebudowa drogi Soczówki - Wierzchowisko" realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.
Załączniki:
60.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 14.08.2017 , wersja 1
Numer: 61/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków - Chełsty - Grębenice" realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 14.08.2017 , wersja 1
Numer: 62/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Załączniki:
62.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 14.08.2017 , wersja 1
Numer: 63/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów na lata 2017 - 2026
Załączniki:
63.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 14.08.2017 , wersja 1
Numer: 53/2017, Z dnia: 20.06.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 20.06.2017r. pn.: "Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarnów"
Załączniki:
53.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 20.06.2017.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 14.08.2017 , wersja 1
Numer: 54/2017, Z dnia: 20.06.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 20.06.2017 r. pn.: "Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcja turystyczną Gminy Żarnów".
Załączniki:
54.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 20.06.2017.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 14.08.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony