2011 rok - kwiecień

Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową
 
 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Oświadczenie

 1.

Ewa Borończyk

Kierownik GBP w Żarnowie

Treść

 2. Izabela Jadwiga Wesołowska
p.o. Dyrektora Gimnazjum im. 25 pp AK w Żarnowie  Treść
  Izabela Jadwiga Wesołowska wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
 Treść
 3. Małgorzata Pietruszka Kierownik GOPS w Żarnowie  Treść
 4. Maria Domańska
Dyrektor SP w Klewie  Treść
  Maria Domańska
wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
 Treść
 5. Maria Grzybowska Dyrektor SP im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie
 Treść
 
 
Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html
Informacja wytworzona przez dnia 03.11.2011
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 03.11.2011. Odsłon 998, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony