Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XVIII/86/2008, Z dnia: 09.06.2008, Zmieniana:  

w sprawie aktualiacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Żarnów

Załączniki:
20110322140922.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.03.2011.
Opublikowana przez Emilia Piekielnik dnia 24.03.2011 , wersja 1
Początek strony