Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano ogłoszenie: Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego z dn. 26-06-2019 Ogłoszenia 26.06.2019 11:51 Łukasz Dusza
2 Zmieniono wiadomość: Komunalizacja Wiadomości 25.06.2019 13:32 Łukasz Dusza
3 Dodano ogłoszenie: ROZEZNANIE CENOWE z dn. 25-06-2019 Ogłoszenia 25.06.2019 12:57 Agnieszka Tyczyńska
4 Dodano przetarg :Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP z dn. 25-06-2019 Przetargi 25.06.2019 12:47 Agnieszka Tyczyńska
5 Dodano przetarg :Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP z dn. 25-06-2019 Przetargi 25.06.2019 12:39 Agnieszka Tyczyńska
6 Dodano ogłoszenie: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żarnów z dn. 25-06-2019 Ogłoszenia 25.06.2019 12:07 Monika Kurzyk
7 Dodano uchwałę :Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2024 z dn. 07-06-2019 Uchwały 25.06.2019 11:23 Monika Kurzyk
8 Dodano uchwałę :Budżet Gminy na rok 2019 z dn. 07-06-2019 Uchwały 25.06.2019 11:20 Monika Kurzyk
9 Dodano uchwałę :Uchwały 2019 z dn. 07-06-2019 Uchwały 25.06.2019 11:17 Monika Kurzyk
10 Dodano uchwałę :Uchwały 2019 z dn. 07-06-2019 Uchwały 25.06.2019 11:13 Monika Kurzyk
11 Dodano uchwałę :Uchwały 2019 z dn. 07-06-2019 Uchwały 25.06.2019 11:08 Monika Kurzyk
12 Dodano uchwałę :Uchwały 2019 z dn. 07-06-2019 Uchwały 25.06.2019 11:07 Monika Kurzyk
13 Zmieniono uchwałę :Uchwały 2019 z dn. 07-06-2019 Uchwały 25.06.2019 11:06 Monika Kurzyk
14 Zmieniono uchwałę :Uchwały 2019 z dn. 07-06-2019 Uchwały 25.06.2019 11:05 Monika Kurzyk
15 Zmieniono uchwałę :Uchwały 2019 z dn. 07-06-2019 Uchwały 25.06.2019 11:05 Monika Kurzyk

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 458  prawy

Do druku Początek strony