Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Przetargi i oferty>Przetargi  47248
>Przetargi i oferty>Ogłoszenia  30768
>Przetargi i oferty>Rozeznania cenowe  21203
>Gmina Żarnów>Ogłoszenia  10175
>Gmina Żarnów>Aktualności  7884
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Ogłoszenia  7208
>Gmina Żarnów>Urząd Gminy  6120
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  6091
>Gmina Żarnów>Gmina Żarnów - informacje  5697
Podmioty>Wójt Gminy>Informacje  3965
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały  3552
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenia na Sesje  3028
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  2994
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  2846
Podmioty>Rada Gminy>Przewodniczący  2830
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Zaproszenia na komisję  2619
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2007  2617
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory przedterminowe Wójta 2009 rok  2499
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Wyniki  2468
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacje ogólne  2381
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  2373
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Oferty na realizację zadania publicznego  2361
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Konkursy  2359
>Gmina Żarnów>Turystyka i wypoczynek  2159
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2011  2157
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Skład Komisji  2031
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Informacje  2016
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2010-2014  1892
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2009  1843
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Informacje  1841
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1747
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia i Plan Rozwoju Gminy Żarnów  1739
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2012  1735
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1690
Podmioty>Wójt Gminy>Działalność i kompetencje  1643
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Projekt "Mogę inaczej"  1639
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  1633
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Obwieszczenia i zawiadowmienia  1615
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2011  1603
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Krzysztof Błażej Nawrocki  1597
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2013  1593
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  1590
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2014-2018  1581
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2010  1564
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  1553
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  1521
Budżet Gminy>Budżet>Opinie RIO  1512
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Aktualności i ogłoszenia  1485
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2010  1481
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Informacje  1480
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2012  1471
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Informacja  1452
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Informacje  1445
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2011  1445
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1431
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 16 listopada 2014 r.  1394
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2013  1374
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2016  1366
Oświadczenia majątkowe>Sekretarza>Bogdan Kubiszewski  1304
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2013  1299
Informacje dla petenta>Formularze>Wzory druków  1238
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2014  1226
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  1222
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Decyzje uwarunkowań środowiskowych  1216
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2007  1215
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2014  1206
Budżet Gminy>Budżet>Plan 2009  1202
Podmioty>Skarbnik Gminy>Informacje  1149
Jednostki organizacyjne>Klub Aktywnego Seniora>Informacje  1149
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2015  1145
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Informacje  1142
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Status prawny  1140
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2007 rok  1130
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Kadencja 2010-2014  1127
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2006 rok  1117
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2007  1113
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2015  1105
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2015  1101
Jednostki organizacyjne>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1099
>Gmina Żarnów>ePUAP  1094
>Informacje udostępnione>Informacje  1075
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Informacje  1063
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2011 rok  1058
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1053
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna>Aktualności i ogłoszenia  1036
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007 rok  1031
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie>Informacje  1018
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Formularze  1017
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2006  1010
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Obwieszczenia  1003
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin Biblioteki  993
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- czerwiec 2007  986
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2010 rok  978
Budżet Gminy>Budżet>2006  971
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Aktualności  969
Prawo Lokalne>Projekty uchwał>2011 rok  965
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego  965
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Uchwały i regulamin  958
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2004 rok  951
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia i związki>Konkursy  949
Budżet Gminy>Budżet>2007  946
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Formularze  943
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>Za 2009 rok  941
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  940
Podmioty>Rada Gminy>Plan Pracy Rady Gminy  914
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2016  911
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2009  903
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  896
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  888
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  887
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007  880
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Informacje  879
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023  875
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok koniec kadencji  874
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw organizacyjnych i kadrowych  872
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2012 rok  871
Oświadczenia majątkowe>Radni>2007 rok  867
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013  866
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2003 rok  864
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020  862
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2016  861
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Małgorzata Meusiak  859
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2014  849
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego  848
Budżet Gminy>Budżet>2008  846
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023  845
Budżet Gminy>Budżet>2005  842
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Sejmu i Senatu - 2011  837
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Za 2009 rok  834
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022  834
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007 rok  834
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2015  832
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji programu współpracy  826
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2012  824
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Złożone w 2009 roku  821
Oświadczenia majątkowe>Radni>2008 rok  818
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014  817
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2013 rok  815
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20 czerwca 2010 roku  811
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2006  811
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2015 roku  809
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Nagrody  809
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2008  808
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  806
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin czytelni internetowej  803
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Studium mapa i tekst  802
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2021  800
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2013  797
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  795
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007  791
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2011  784
>Informacje dla petenta>Linki  783
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Zadania  781
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2016  781
Budżet Gminy>Budżet>2003  780
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zadania USC  778
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok nowa kadencja  776
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Przetargi  774
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Informacje  774
Oświadczenia majątkowe>Radni>Za 2009 rok  772
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2013 rok  772
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  769
Oświadczenia majątkowe>Radni>2010 rok  769
Oświadczenia majątkowe>Radni>2013 rok - kwiecień  766
Oświadczenia majątkowe>Radni>2002 rok  765
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2017  760
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zgłoszenie sytuacji kryzysowej  758
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zawarcie małżeństwa  757
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu ze stanowiska  754
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  753
Budżet Gminy>Sprawozdania>2012 rok  751
Jednostki organizacyjne>Młodzieżowa Gminna Orkiestra Dęta>Informacje  746
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - sierpień  746
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2008 rok  746
Struktura organizacyjna>Referat Finansowy>Zadania Referatu Finansowego  744
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Informacje  743
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2010 rok  742
Oświadczenia majątkowe>Radni>2004 rok  742
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>Za 2009 rok  742
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2010  742
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  742
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 kwiecień  740
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2012  738
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2002 rok  738
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Rafał Piotr Kozak z dnia 06.12.2010  737
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Druki  737
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2005 rok  735
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Pełniący Funkcję Wójta Gminy Żarnów  734
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po objęciu stanowiska  734
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2002 rok  734
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  734
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2012 rok - kwiecień  730
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - wrzesien  730
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- wrzesień 2007r.  728
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  727
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2015  726
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2005 rok  725
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  724
Budżet Gminy>Sprawozdania>2014 rok  723
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja urodzeń  717
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - kwiecień  716
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2017  711
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu i powołaniu  709
Podmioty>Sekretarz Gminy>Działalność i kompetencje  709
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Zadania  707
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2008 rok  707
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów kwiecień 2007r.  705
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2004 rok  705
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - kwiecień  705
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów-sierpień 2007  705
Oświadczenia majątkowe>Radni>2003 rok  703
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2013  701
Podmioty>Skarbnik Gminy>Działalność i kompetencje  701
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2014 rok - kwiecień  701
Budżet Gminy>Sprawozdania>2011 rok  698
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Decyzjia o zwrot podatku akcyzowego  697
Oświadczenia majątkowe>Radni>2012 rok - kwiecień  697
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2003  695
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja zgonów  693
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  693
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2008  691
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 sierpień  688
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  687
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi Rady i Komisji Rady Gminy  686
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - grudzień  686
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2004  684
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i funduszy unijnych>Zadania  684
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2005  684
Budżet Gminy>Sprawozdania>2013 rok  684
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2009  682
Oświadczenia majątkowe>Radni>2005 rok  681
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2014  681
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Zadania  681
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2003 rok  680
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  675
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2008 rok  675
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026  667
Informacje dla petenta>Referenda>Referendum Ogólnokrajowe wyznaczone na dzień 6 września 2015 roku  663
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej>Zadania  663
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Informacje  661
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw informatycznych  657
>Podmioty>Wójt Gminy  656
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. projektów i dotacji>Zadania  654
>Informacje dla petenta>Polityka prywatności  654
Informacje dla petenta>Wybory>Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 25.10.2015 r.  654
Oświadczenia majątkowe>Radni>2015 rok - kwiecień  652
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Przetargi  651
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi sekretariatu i archiwum  648
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2015 rok  648
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres promocji, sportu i turystyki  648
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych>Zadania  647
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - wrzesień  643
Budżet Gminy>Budżet>2004  643
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw informatycznych  641
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2009 rok  634
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw inwestycyjnych  634
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>I półrocze 2010  629
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2005  626
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zadania  612
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - luty  611
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Gospodarka Komunalna  611
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Pytania i odpowiedzi  600
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Formularze  598
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Status prawny  592
Oświadczenia majątkowe>Radni>2016 rok - kwiecień  574
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2017 rok  571
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Koła łowieckie  571
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2011  565
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów  563
>Informacje dla petenta>Redakcja  543
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  535
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów październik 2007r.  533
>Informacje dla petenta>Redakcja BIP-u  523
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2016  522
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - kwiecień  517
Budżet Gminy>Sprawozdania>2015 rok  510
>Informacje dla petenta>Zgromadzenia  510
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - kwiecień  506
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  490
>Informacje dla petenta>Wykaz spraw  474
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2015  468
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>PPWOW  466
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2017  460
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  450
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowsiko pracy ds. oświaty, kultury i bhp>Zadania  432
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Informacja  430
>Prawo Lokalne>Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy  420
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2016  418
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2014  418
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Status  417
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2013  412
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2012  411
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2017 rok  410
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2016  391
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  386
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2017  383
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2017  363
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zameldowanie i wymeldowanie (pobyt stały i czasowy)  356
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2016 rok  333
>Informacje dla petenta>Powiadomienia sms  333
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Informacje  327
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - wrzesień  286
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Zawarcie małżeństwa  249
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Dowody osobiste dla osób małoletnich i pełnoletnich  247
Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego>Informacje  235
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>Informacje  223
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Decyzje w sprawie wymeldowania i zameldowania  218
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2017 rok - kwiecień  218
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zaświadczenia o zameldowaniu (poświadczenie zameldowania).  212
Oświadczenia majątkowe>Radni>2017 rok - kwiecień  212
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Status prawny  189
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Żarnów  186
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Wpisywanie na wniosek do Rejestru Wyborców.  171
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  169
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Ogłoszenia  160
>Przetargi i oferty>Aktualności  158
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Protokoły Komisji  157
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>ogłoszenia  155
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Status prawny  145
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i ewidencji wydanych  138
>Przetargi i oferty>Dane teleadresowe  130
Informacje dla petenta>Zezwolenia>Sprzedaż napojów alkoholowych  123
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń  122
>Podmioty>Zastępca Wójta  115
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja zgonów  103
Podmioty>Rada Gminy>Radni  99
>Przetargi i oferty>Gminne Centrum Informacji w Żarnowie  91
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Status prawny  80
>Przetargi i oferty>Budżet  77
>Informacje dla petenta>Linki  62
>Przetargi i oferty>Redakcja BIP-u  62
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Unieważnianie dowodów osobistych  54
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady 2006 rok  53
Załatwianie spraw>Gospodarka przestrzenna>Informacje  53
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gimnazjum w Żarnowie  51
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Żarnowie  50
Informacje dla petenta>Budżet Gminy>Dotacje celowe  50
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste  40
>Przetargi i oferty>Spółki pr. Handlowego  36
>Przetargi i oferty>Wybory do Parlamentu Europejskiego  32
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Urząd stanu Cywilnego  31
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacja o GCI  29
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  29
>Przetargi i oferty>Stowarzyszenia i Związki  29
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2006  28
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych  27
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  27
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie  25
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2006  25
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Aktualności i ogłoszenia  25
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2004 rok  24
>>Podmioty  21
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2004 rok  20
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  20
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  19
>Informacje dla petenta>Budżet  19
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja urodzeń  19
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2003 rok  17
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2003 rok  17
Budżet Gminy>Sprawozdania>2016 rok  17
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Klewie  16
>>  16
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka w Żarnowie  15
Budżet>2006>Plan Budżetu  15
Podmioty>Wójt Gminy>Status prawny  15
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  15
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  13
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy budowlane  13
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  12
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  12
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2002 rok  12
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy mieszkaniowe  11
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2002 rok  11
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  11
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  10
>Informacje dla petenta>2006  9
Budżet>2006>Sprawozdania z wykonania budżetu  8
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Status prawny  8
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenie na sesję  7
>Podmioty>Rada Gminy  7
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  6
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2017 rok  6
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja zgonów  5
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  4
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok  4
>Gmina Żarnów>Zabytki  4
Informacje dla petenta>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  4
>Gmina Żarnów>Sport  4
Informacje dla petenta>Budżet>Budżet na rok 2011  3
>Gmina Żarnów>Wybory przedterminowe Wójta  3
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2007  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
>Gmina Żarnów>Aktualności  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń>Informacje  2
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  2
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady Gminy Żarnów - kwiecień 2007r  2
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  1
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Plan pracy komisji  1
>Informacje dla petenta>Formularze  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1
Informacje dla petenta>Budżet>Projekt 2009 rok  1
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Test  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Skład komisji  1
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  1
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  1
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  1
Początek strony