Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Przetargi i oferty>Przetargi  45215
>Przetargi i oferty>Ogłoszenia  29165
>Przetargi i oferty>Rozeznania cenowe  19348
>Gmina Żarnów>Ogłoszenia  9896
>Gmina Żarnów>Aktualności  7810
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Ogłoszenia  6962
>Gmina Żarnów>Urząd Gminy  5992
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  5967
>Gmina Żarnów>Gmina Żarnów - informacje  5622
Podmioty>Wójt Gminy>Informacje  3877
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały  3440
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  2855
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  2772
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenia na Sesje  2757
Podmioty>Rada Gminy>Przewodniczący  2724
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2007  2514
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory przedterminowe Wójta 2009 rok  2420
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Wyniki  2344
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacje ogólne  2293
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Zaproszenia na komisję  2289
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Konkursy  2273
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  2268
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Oferty na realizację zadania publicznego  2139
>Gmina Żarnów>Turystyka i wypoczynek  2098
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2011  2010
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Skład Komisji  1941
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Informacje  1938
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2009  1757
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2010-2014  1742
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Informacje  1737
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia i Plan Rozwoju Gminy Żarnów  1677
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1676
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  1633
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1619
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2012  1596
Podmioty>Wójt Gminy>Działalność i kompetencje  1573
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Projekt "Mogę inaczej"  1532
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  1514
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2011  1483
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Krzysztof Błażej Nawrocki  1470
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2013  1463
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2010  1459
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Obwieszczenia i zawiadowmienia  1457
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  1449
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  1414
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Aktualności i ogłoszenia  1401
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2014-2018  1397
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Informacje  1393
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2010  1378
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Informacje  1360
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Informacja  1357
Budżet Gminy>Budżet>Opinie RIO  1334
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2011  1331
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2012  1325
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1315
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 16 listopada 2014 r.  1293
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2013  1240
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2016  1225
Oświadczenia majątkowe>Sekretarza>Bogdan Kubiszewski  1224
Informacje dla petenta>Formularze>Wzory druków  1153
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2007  1146
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2013  1141
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Decyzje uwarunkowań środowiskowych  1134
Budżet Gminy>Budżet>Plan 2009  1133
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  1129
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2014  1115
Podmioty>Skarbnik Gminy>Informacje  1084
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2014  1066
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2007 rok  1061
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Informacje  1059
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Status prawny  1052
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2006 rok  1047
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Kadencja 2010-2014  1045
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2007  1040
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2015  1032
Jednostki organizacyjne>Klub Aktywnego Seniora>Informacje  1032
>Gmina Żarnów>ePUAP  1017
Jednostki organizacyjne>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1011
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1005
>Informacje udostępnione>Informacje  998
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2015  995
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Informacje  985
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2015  983
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2011 rok  974
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna>Aktualności i ogłoszenia  969
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007 rok  961
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Formularze  950
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2006  942
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Obwieszczenia  934
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie>Informacje  931
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- czerwiec 2007  921
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin Biblioteki  915
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego  911
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2010 rok  907
Budżet Gminy>Budżet>2006  905
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Aktualności  903
Prawo Lokalne>Projekty uchwał>2011 rok  894
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>Za 2009 rok  889
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Uchwały i regulamin  885
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2004 rok  882
Budżet Gminy>Budżet>2007  880
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Formularze  864
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  860
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia i związki>Konkursy  858
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  835
Podmioty>Rada Gminy>Plan Pracy Rady Gminy  831
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  831
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2009  825
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  823
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Informacje  816
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007  815
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok koniec kadencji  811
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2012 rok  805
Oświadczenia majątkowe>Radni>2007 rok  801
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013  801
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2003 rok  798
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw organizacyjnych i kadrowych  796
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2016  794
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Małgorzata Meusiak  792
Budżet Gminy>Budżet>2008  790
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2014  780
Budżet Gminy>Budżet>2005  778
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007 rok  773
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Za 2009 rok  773
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2015  768
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020  768
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023  767
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Sejmu i Senatu - 2011  766
Oświadczenia majątkowe>Radni>2008 rok  759
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Złożone w 2009 roku  759
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2016  758
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2012  757
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego  757
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Nagrody  753
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2006  751
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20 czerwca 2010 roku  750
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2008  749
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023  744
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  743
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin czytelni internetowej  742
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2013 rok  741
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022  741
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014  740
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji programu współpracy  732
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007  729
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2015 roku  728
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  726
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2013  726
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Studium mapa i tekst  725
Budżet Gminy>Budżet>2003  724
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Zadania  722
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok nowa kadencja  721
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2011  719
>Informacje dla petenta>Linki  716
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Informacje  714
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Przetargi  714
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zadania USC  711
Oświadczenia majątkowe>Radni>2010 rok  707
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2013 rok  706
Oświadczenia majątkowe>Radni>Za 2009 rok  706
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2021  706
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2016  704
Oświadczenia majątkowe>Radni>2002 rok  704
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  702
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu ze stanowiska  697
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zgłoszenie sytuacji kryzysowej  697
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2008 rok  694
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  693
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zawarcie małżeństwa  692
Oświadczenia majątkowe>Radni>2013 rok - kwiecień  692
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  691
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Informacje  687
Oświadczenia majątkowe>Radni>2004 rok  686
Jednostki organizacyjne>Młodzieżowa Gminna Orkiestra Dęta>Informacje  684
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2010  683
Budżet Gminy>Sprawozdania>2012 rok  683
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  682
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2010 rok  682
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Rafał Piotr Kozak z dnia 06.12.2010  681
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2005 rok  681
Struktura organizacyjna>Referat Finansowy>Zadania Referatu Finansowego  681
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Pełniący Funkcję Wójta Gminy Żarnów  680
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>Za 2009 rok  680
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po objęciu stanowiska  678
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  677
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 kwiecień  675
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2002 rok  675
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- wrzesień 2007r.  673
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  671
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - sierpień  671
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Druki  669
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2002 rok  669
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2005 rok  669
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2012  664
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2012 rok - kwiecień  663
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - wrzesien  662
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  662
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2015  657
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja urodzeń  657
>Podmioty>Wójt Gminy  656
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu i powołaniu  654
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2008 rok  653
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów kwiecień 2007r.  652
Budżet Gminy>Sprawozdania>2014 rok  651
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Zadania  651
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów-sierpień 2007  650
Podmioty>Sekretarz Gminy>Działalność i kompetencje  649
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2004 rok  647
Oświadczenia majątkowe>Radni>2003 rok  647
Podmioty>Skarbnik Gminy>Działalność i kompetencje  647
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2014 rok - kwiecień  645
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - kwiecień  643
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2003  641
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - kwiecień  640
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2008  637
Oświadczenia majątkowe>Radni>2012 rok - kwiecień  633
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Decyzjia o zwrot podatku akcyzowego  631
Budżet Gminy>Sprawozdania>2011 rok  631
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 sierpień  630
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2004  629
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2013  629
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2005  629
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi Rady i Komisji Rady Gminy  627
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja zgonów  627
Oświadczenia majątkowe>Radni>2005 rok  626
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Zadania  625
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  624
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2008 rok  623
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2009  623
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2003 rok  622
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i funduszy unijnych>Zadania  621
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - grudzień  618
Budżet Gminy>Sprawozdania>2013 rok  617
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  615
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2014  612
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Gospodarka Komunalna  611
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej>Zadania  603
Informacje dla petenta>Referenda>Referendum Ogólnokrajowe wyznaczone na dzień 6 września 2015 roku  600
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2017  598
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw informatycznych  598
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Informacje  596
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. projektów i dotacji>Zadania  595
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2017  594
>Informacje dla petenta>Polityka prywatności  594
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi sekretariatu i archiwum  593
Informacje dla petenta>Wybory>Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 25.10.2015 r.  590
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres promocji, sportu i turystyki  589
Budżet Gminy>Budżet>2004  589
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2015 rok  589
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych>Zadania  588
Oświadczenia majątkowe>Radni>2015 rok - kwiecień  587
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Przetargi  584
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw informatycznych  584
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw inwestycyjnych  580
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - wrzesień  578
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2009 rok  577
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>I półrocze 2010  575
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2005  568
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026  563
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Pytania i odpowiedzi  558
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - luty  555
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zadania  553
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Status prawny  550
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Formularze  538
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  535
>Informacje dla petenta>Redakcja BIP-u  523
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Koła łowieckie  515
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2011  510
Oświadczenia majątkowe>Radni>2016 rok - kwiecień  502
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów  502
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2017 rok  498
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów październik 2007r.  494
>Informacje dla petenta>Redakcja  488
>Informacje dla petenta>Wykaz spraw  474
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - kwiecień  457
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2016  453
Budżet Gminy>Sprawozdania>2015 rok  450
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - kwiecień  448
>Informacje dla petenta>Zgromadzenia  447
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  443
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>PPWOW  430
>Prawo Lokalne>Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy  420
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2015  410
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  403
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowsiko pracy ds. oświaty, kultury i bhp>Zadania  399
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  386
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Informacja  385
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Status  371
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zameldowanie i wymeldowanie (pobyt stały i czasowy)  356
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2014  354
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2016  348
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2013  348
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2017 rok  348
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2012  346
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2016  331
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Informacje  327
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2017  319
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2017  303
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2017  298
>Informacje dla petenta>Powiadomienia sms  268
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2016 rok  264
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Zawarcie małżeństwa  249
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Dowody osobiste dla osób małoletnich i pełnoletnich  247
Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego>Informacje  235
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - wrzesień  231
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>Informacje  223
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Decyzje w sprawie wymeldowania i zameldowania  218
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zaświadczenia o zameldowaniu (poświadczenie zameldowania).  212
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Status prawny  189
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Wpisywanie na wniosek do Rejestru Wyborców.  171
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  169
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Ogłoszenia  160
>Przetargi i oferty>Aktualności  158
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Protokoły Komisji  157
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>ogłoszenia  155
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2017 rok - kwiecień  152
Oświadczenia majątkowe>Radni>2017 rok - kwiecień  149
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Status prawny  145
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i ewidencji wydanych  138
>Przetargi i oferty>Dane teleadresowe  130
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Żarnów  125
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń  122
>Podmioty>Zastępca Wójta  115
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja zgonów  103
Podmioty>Rada Gminy>Radni  99
>Przetargi i oferty>Gminne Centrum Informacji w Żarnowie  91
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Status prawny  80
>Przetargi i oferty>Budżet  77
>Informacje dla petenta>Linki  62
>Przetargi i oferty>Redakcja BIP-u  62
Informacje dla petenta>Zezwolenia>Sprzedaż napojów alkoholowych  57
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Unieważnianie dowodów osobistych  54
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady 2006 rok  53
Załatwianie spraw>Gospodarka przestrzenna>Informacje  53
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gimnazjum w Żarnowie  51
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Żarnowie  50
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste  40
>Przetargi i oferty>Spółki pr. Handlowego  36
>Przetargi i oferty>Wybory do Parlamentu Europejskiego  32
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Urząd stanu Cywilnego  31
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  29
>Przetargi i oferty>Stowarzyszenia i Związki  29
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacja o GCI  29
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2006  28
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych  27
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  27
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie  25
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Aktualności i ogłoszenia  25
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2006  25
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2004 rok  24
>>Podmioty  21
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2004 rok  20
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  20
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja urodzeń  19
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  19
>Informacje dla petenta>Budżet  19
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2003 rok  17
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2003 rok  17
>>  16
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Klewie  16
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka w Żarnowie  15
Podmioty>Wójt Gminy>Status prawny  15
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  15
Budżet>2006>Plan Budżetu  15
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy budowlane  13
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  13
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  12
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  12
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2002 rok  12
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy mieszkaniowe  11
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  11
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2002 rok  11
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  10
>Informacje dla petenta>2006  9
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Status prawny  8
Budżet>2006>Sprawozdania z wykonania budżetu  8
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenie na sesję  7
>Podmioty>Rada Gminy  7
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  6
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja zgonów  5
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok  4
>Gmina Żarnów>Sport  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  4
>Gmina Żarnów>Zabytki  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  4
Informacje dla petenta>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  4
Informacje dla petenta>Budżet>Budżet na rok 2011  3
>Gmina Żarnów>Wybory przedterminowe Wójta  3
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady Gminy Żarnów - kwiecień 2007r  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń>Informacje  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
>Gmina Żarnów>Aktualności  2
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2007  2
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  2
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  1
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  1
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Plan pracy komisji  1
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Skład komisji  1
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  1
>Informacje dla petenta>Formularze  1
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Test  1
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1
Informacje dla petenta>Budżet>Projekt 2009 rok  1
Początek strony