Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Przetargi i oferty>Przetargi  52531
>Przetargi i oferty>Ogłoszenia  34760
>Przetargi i oferty>Rozeznania cenowe  26199
>Gmina Żarnów>Ogłoszenia  11285
>Gmina Żarnów>Aktualności  8241
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Ogłoszenia  7947
>Gmina Żarnów>Urząd Gminy  6647
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  6522
>Gmina Żarnów>Gmina Żarnów - informacje  6011
Podmioty>Wójt Gminy>Informacje  4374
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenia na Sesje  4353
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Zaproszenia na komisję  4328
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały  3910
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  3372
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Oferty na realizację zadania publicznego  3272
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  3182
Podmioty>Rada Gminy>Przewodniczący  3120
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2007  2923
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  2807
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Wyniki  2794
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory przedterminowe Wójta 2009 rok  2792
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2011  2658
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Konkursy  2641
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacje ogólne  2637
>Gmina Żarnów>Turystyka i wypoczynek  2426
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Skład Komisji  2412
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2010-2014  2387
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Informacje  2328
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2014-2018  2196
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2012  2190
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Obwieszczenia i zawiadowmienia  2188
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Informacje  2154
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2009  2102
Budżet Gminy>Budżet>Opinie RIO  2047
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2011  1993
Podmioty>Wójt Gminy>Działalność i kompetencje  1984
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  1977
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Projekt "Mogę inaczej"  1976
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2013  1976
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Krzysztof Błażej Nawrocki  1973
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2012  1962
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia i Plan Rozwoju Gminy Żarnów  1946
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1926
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2010  1911
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1869
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2010  1861
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2016  1855
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1830
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  1825
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2011  1793
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2013  1787
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2013  1760
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 16 listopada 2014 r.  1756
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  1752
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Informacja  1735
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Aktualności i ogłoszenia  1732
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Informacje  1700
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Informacje  1669
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Obwieszczenia  1642
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  1633
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2014  1593
Oświadczenia majątkowe>Sekretarza>Bogdan Kubiszewski  1566
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2014  1542
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Decyzje uwarunkowań środowiskowych  1540
Informacje dla petenta>Formularze>Wzory druków  1515
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  1507
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2015  1502
Podmioty>Skarbnik Gminy>Informacje  1456
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2015  1437
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2015  1436
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2007  1413
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2017  1410
>Gmina Żarnów>ePUAP  1410
Jednostki organizacyjne>Klub Aktywnego Seniora>Informacje  1405
Budżet Gminy>Budżet>Plan 2009  1394
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Status prawny  1379
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Kadencja 2010-2014  1372
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Informacje  1371
Jednostki organizacyjne>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1365
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Informacje  1363
>Informacje udostępnione>Informacje  1358
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2007 rok  1343
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1328
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2006 rok  1325
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2007  1306
Podmioty>Rada Gminy>Plan Pracy Rady Gminy  1295
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2011 rok  1293
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Formularze  1290
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Uchwały i regulamin  1285
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna>Aktualności i ogłoszenia  1269
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Aktualności  1242
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie>Informacje  1242
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007 rok  1240
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin Biblioteki  1233
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1228
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2016  1221
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Formularze  1220
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2006  1207
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- czerwiec 2007  1204
Prawo Lokalne>Projekty uchwał>2011 rok  1203
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2010 rok  1198
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia i związki>Konkursy  1196
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego  1188
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw organizacyjnych i kadrowych  1186
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023  1185
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2016  1185
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego  1181
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1180
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023  1174
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2004 rok  1158
Budżet Gminy>Budżet>2006  1154
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2017  1148
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020  1147
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Informacje  1143
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2009  1141
Budżet Gminy>Budżet>2007  1126
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2014  1116
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Sejmu i Senatu - 2011  1111
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>Za 2009 rok  1109
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2015 roku  1103
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013  1100
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  1100
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022  1099
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014  1097
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2015  1097
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2012  1096
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2021  1089
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  1086
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007  1082
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok koniec kadencji  1080
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2012 rok  1080
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zadania USC  1074
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2003 rok  1071
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji programu współpracy  1068
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2013  1068
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Małgorzata Meusiak  1063
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Studium mapa i tekst  1060
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026  1056
Oświadczenia majątkowe>Radni>2007 rok  1055
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2016  1048
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Zadania  1037
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20 czerwca 2010 roku  1034
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Za 2009 rok  1031
Budżet Gminy>Budżet>2005  1026
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2013 rok  1026
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Informacje  1024
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zawarcie małżeństwa  1022
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Druki  1022
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2017  1021
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007 rok  1019
Struktura organizacyjna>Referat Finansowy>Zadania Referatu Finansowego  1017
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zgłoszenie sytuacji kryzysowej  1014
Oświadczenia majątkowe>Radni>2008 rok  1012
>Informacje dla petenta>Linki  1009
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Złożone w 2009 roku  1008
Budżet Gminy>Budżet>2008  1002
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  999
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin czytelni internetowej  998
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  996
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007  994
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Informacje  992
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2006  990
Podmioty>Sekretarz Gminy>Działalność i kompetencje  986
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja urodzeń  986
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2008  979
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Nagrody  979
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  979
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi Rady i Komisji Rady Gminy  977
Oświadczenia majątkowe>Radni>2013 rok - kwiecień  972
Podmioty>Skarbnik Gminy>Działalność i kompetencje  972
Oświadczenia majątkowe>Radni>Za 2009 rok  971
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - sierpień  970
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2015  970
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2011  968
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2013 rok  966
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja zgonów  965
Budżet Gminy>Budżet>2003  964
Oświadczenia majątkowe>Radni>2002 rok  959
Oświadczenia majątkowe>Radni>2010 rok  957
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Przetargi  957
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  951
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Decyzjia o zwrot podatku akcyzowego  951
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Zadania  949
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i funduszy unijnych>Zadania  949
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2012  948
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok nowa kadencja  946
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - kwiecień  939
Jednostki organizacyjne>Młodzieżowa Gminna Orkiestra Dęta>Informacje  937
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  936
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 kwiecień  935
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2010 rok  931
Budżet Gminy>Sprawozdania>2012 rok  931
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Zadania  930
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2002 rok  928
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - wrzesien  928
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu ze stanowiska  928
Budżet Gminy>Sprawozdania>2014 rok  926
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2010  925
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- wrzesień 2007r.  925
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>Za 2009 rok  923
Oświadczenia majątkowe>Radni>2004 rok  920
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2002 rok  920
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2012 rok - kwiecień  917
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw informatycznych  917
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej>Zadania  916
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  912
Informacje dla petenta>Referenda>Referendum Ogólnokrajowe wyznaczone na dzień 6 września 2015 roku  912
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2005 rok  912
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi sekretariatu i archiwum  910
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres promocji, sportu i turystyki  907
Informacje dla petenta>Wybory>Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 25.10.2015 r.  902
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2013  901
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2008 rok  901
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - kwiecień  900
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Pełniący Funkcję Wójta Gminy Żarnów  898
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. projektów i dotacji>Zadania  898
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po objęciu stanowiska  897
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  897
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów kwiecień 2007r.  895
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw informatycznych  895
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów-sierpień 2007  894
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Informacje  893
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2005 rok  889
Oświadczenia majątkowe>Radni>2012 rok - kwiecień  889
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych>Zadania  888
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Rafał Piotr Kozak z dnia 06.12.2010  887
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2004 rok  886
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - grudzień  885
Oświadczenia majątkowe>Radni>2003 rok  884
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  882
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 sierpień  881
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  879
Budżet Gminy>Sprawozdania>2011 rok  877
Budżet Gminy>Sprawozdania>2013 rok  875
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw inwestycyjnych  875
>Informacje dla petenta>Polityka prywatności  867
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2014 rok - kwiecień  866
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2008 rok  865
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu i powołaniu  864
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2008  864
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2009  864
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2014  864
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zadania  859
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2015 rok  856
Oświadczenia majątkowe>Radni>2005 rok  851
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2003  847
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Przetargi  844
Oświadczenia majątkowe>Radni>2015 rok - kwiecień  840
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2004  838
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2005  837
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2008 rok  835
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - wrzesień  831
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2017 rok  830
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2003 rok  828
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  826
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Formularze  819
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów  811
Budżet Gminy>Budżet>2004  807
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2011  795
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2009 rok  792
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>I półrocze 2010  787
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2005  786
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Koła łowieckie  781
Oświadczenia majątkowe>Radni>2016 rok - kwiecień  775
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - luty  769
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Pytania i odpowiedzi  761
>Informacje dla petenta>Redakcja  738
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Status prawny  730
>Informacje dla petenta>Zgromadzenia  727
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2016  713
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  693
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - kwiecień  681
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - kwiecień  680
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów październik 2007r.  673
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowsiko pracy ds. oświaty, kultury i bhp>Zadania  672
Budżet Gminy>Sprawozdania>2015 rok  667
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2017 rok  662
>Podmioty>Wójt Gminy  656
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2017  652
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2016  630
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2014  629
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2012  628
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2015  624
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  622
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Gospodarka Komunalna  611
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2013  609
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>PPWOW  581
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  580
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2016  577
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2017  577
>Informacje dla petenta>Powiadomienia sms  573
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Informacja  573
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Status  557
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  535
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2016 rok  532
>Informacje dla petenta>Redakcja BIP-u  523
>Informacje dla petenta>Wykaz spraw  474
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - wrzesień  464
>Prawo Lokalne>Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy  420
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Żarnów  410
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2017 rok - kwiecień  389
Oświadczenia majątkowe>Radni>2017 rok - kwiecień  388
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  386
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zameldowanie i wymeldowanie (pobyt stały i czasowy)  356
Informacje dla petenta>Zezwolenia>Sprzedaż napojów alkoholowych  348
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Informacje  327
Informacje dla petenta>Budżet Gminy>Dotacje celowe  318
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2018  316
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2018 rok  273
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Zawarcie małżeństwa  249
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Dowody osobiste dla osób małoletnich i pełnoletnich  247
Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego>Informacje  235
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>Informacje  223
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Decyzje w sprawie wymeldowania i zameldowania  218
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2018  212
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zaświadczenia o zameldowaniu (poświadczenie zameldowania).  212
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2017 rok  212
Budżet Gminy>Sprawozdania>2017 rok  206
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2018  195
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2017  195
Budżet Gminy>Sprawozdania>2016 rok  194
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Status prawny  189
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2027  185
Informacje dla petenta>Oświata>Ogłoszenia  184
Informacje dla petenta>Oświata>Rozliczenia  183
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Wpisywanie na wniosek do Rejestru Wyborców.  171
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  169
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Ogłoszenia  160
>Przetargi i oferty>Aktualności  158
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Protokoły Komisji  157
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>ogłoszenia  155
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Status prawny  145
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i ewidencji wydanych  138
>Przetargi i oferty>Dane teleadresowe  130
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń  122
>Podmioty>Zastępca Wójta  115
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja zgonów  103
Podmioty>Rada Gminy>Radni  99
>Przetargi i oferty>Gminne Centrum Informacji w Żarnowie  91
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Status prawny  80
>Przetargi i oferty>Budżet  77
>Przetargi i oferty>Redakcja BIP-u  62
>Informacje dla petenta>Linki  62
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Unieważnianie dowodów osobistych  54
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady 2006 rok  53
Załatwianie spraw>Gospodarka przestrzenna>Informacje  53
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gimnazjum w Żarnowie  51
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Żarnowie  50
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste  40
>Przetargi i oferty>Spółki pr. Handlowego  36
>Przetargi i oferty>Wybory do Parlamentu Europejskiego  32
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Urząd stanu Cywilnego  31
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  29
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacja o GCI  29
>Przetargi i oferty>Stowarzyszenia i Związki  29
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2006  28
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych  27
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  27
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Aktualności i ogłoszenia  25
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie  25
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2006  25
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2004 rok  24
>>Podmioty  21
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2004 rok  20
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  20
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja urodzeń  19
>Informacje dla petenta>Budżet  19
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  19
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2003 rok  17
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2003 rok  17
>>  16
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Klewie  16
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka w Żarnowie  15
Budżet>2006>Plan Budżetu  15
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  15
Podmioty>Wójt Gminy>Status prawny  15
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy budowlane  13
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  13
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  12
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2002 rok  12
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  12
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2002 rok  11
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy mieszkaniowe  11
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  11
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  10
>Informacje dla petenta>2006  9
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2018  9
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Status prawny  8
Budżet>2006>Sprawozdania z wykonania budżetu  8
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenie na sesję  7
>Podmioty>Rada Gminy  7
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  6
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja zgonów  5
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  4
Informacje dla petenta>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  4
>Gmina Żarnów>Sport  4
>Gmina Żarnów>Zabytki  4
Informacje dla petenta>Budżet>Budżet na rok 2011  3
>Gmina Żarnów>Wybory przedterminowe Wójta  3
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
>Gmina Żarnów>Aktualności  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń>Informacje  2
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  2
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2007  2
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady Gminy Żarnów - kwiecień 2007r  2
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  1
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  1
>Informacje dla petenta>Formularze  1
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  1
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Plan pracy komisji  1
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Test  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Skład komisji  1
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1
Informacje dla petenta>Budżet>Projekt 2009 rok  1
Początek strony