Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Przetargi i oferty>Przetargi  61053
>Przetargi i oferty>Ogłoszenia  41823
>Przetargi i oferty>Rozeznania cenowe  34017
>Gmina Żarnów>Ogłoszenia  11915
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Ogłoszenia  8937
>Gmina Żarnów>Aktualności  8509
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  7127
>Gmina Żarnów>Urząd Gminy  6951
>Gmina Żarnów>Gmina Żarnów - informacje  6293
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Zaproszenia na komisję  5326
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenia na Sesje  5120
Podmioty>Wójt Gminy>Informacje  4589
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały  4172
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  3752
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Oferty na realizację zadania publicznego  3688
Podmioty>Rada Gminy>Przewodniczący  3395
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  3370
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Wyniki  3303
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  3152
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2007  3137
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2011  2940
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory przedterminowe Wójta 2009 rok  2922
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacje ogólne  2883
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Konkursy  2751
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Skład Komisji  2645
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2010-2014  2597
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2014-2018  2553
>Gmina Żarnów>Turystyka i wypoczynek  2537
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Informacje  2506
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Obwieszczenia i zawiadowmienia  2458
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2012  2445
Budżet Gminy>Budżet>Opinie RIO  2369
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Informacje  2322
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2009  2305
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Krzysztof Błażej Nawrocki  2263
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  2254
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2013  2235
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2011  2199
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2010  2193
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2016  2177
Podmioty>Wójt Gminy>Działalność i kompetencje  2147
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2010  2139
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2012  2138
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Projekt "Mogę inaczej"  2136
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia i Plan Rozwoju Gminy Żarnów  2044
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  2044
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  2033
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  2033
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 16 listopada 2014 r.  1987
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1977
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2011  1976
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2013  1964
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2013  1943
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Aktualności i ogłoszenia  1894
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  1873
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Informacja  1863
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Obwieszczenia  1842
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Informacje  1828
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Informacje  1792
Oświadczenia majątkowe>Sekretarza>Bogdan Kubiszewski  1787
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2014  1768
>Informacje udostępnione>Informacje  1756
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2017  1747
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2015  1743
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2014  1734
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  1724
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Decyzje uwarunkowań środowiskowych  1721
Informacje dla petenta>Formularze>Wzory druków  1687
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  1633
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2015  1631
Podmioty>Skarbnik Gminy>Informacje  1630
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2015  1600
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Informacje  1596
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Kadencja 2010-2014  1572
Jednostki organizacyjne>Klub Aktywnego Seniora>Informacje  1560
>Gmina Żarnów>ePUAP  1553
Jednostki organizacyjne>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1545
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2007  1511
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1505
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Status prawny  1505
Budżet Gminy>Budżet>Plan 2009  1504
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2016  1495
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Informacje  1485
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Uchwały i regulamin  1473
Podmioty>Rada Gminy>Plan Pracy Rady Gminy  1466
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2007 rok  1440
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2006 rok  1426
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2011 rok  1414
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2007  1407
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Formularze  1402
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna>Aktualności i ogłoszenia  1401
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1386
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia i związki>Konkursy  1374
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Formularze  1367
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie>Informacje  1367
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Aktualności  1366
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego  1358
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin Biblioteki  1347
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007 rok  1345
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2016  1334
Prawo Lokalne>Projekty uchwał>2011 rok  1323
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw organizacyjnych i kadrowych  1322
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2010 rok  1320
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego  1305
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- czerwiec 2007  1303
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2006  1303
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2017  1301
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023  1301
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023  1300
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1297
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2017  1293
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Informacje  1259
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020  1259
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2004 rok  1258
Budżet Gminy>Budżet>2006  1247
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2009  1245
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2014  1232
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Sejmu i Senatu - 2011  1231
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2015 roku  1228
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>Za 2009 rok  1225
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014  1224
Budżet Gminy>Budżet>2007  1221
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  1220
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013  1212
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022  1211
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2021  1211
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji programu współpracy  1210
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026  1208
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Studium mapa i tekst  1206
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2015  1204
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2012  1203
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zadania USC  1190
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok koniec kadencji  1188
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2012 rok  1183
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  1183
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2013  1178
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007  1177
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2003 rok  1173
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Małgorzata Meusiak  1172
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2016  1164
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Druki  1162
Oświadczenia majątkowe>Radni>2007 rok  1156
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20 czerwca 2010 roku  1150
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Zadania  1141
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Za 2009 rok  1137
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Informacje  1132
Struktura organizacyjna>Referat Finansowy>Zadania Referatu Finansowego  1131
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zawarcie małżeństwa  1126
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  1125
Budżet Gminy>Budżet>2005  1122
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2013 rok  1120
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Przetargi  1120
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zgłoszenie sytuacji kryzysowej  1115
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007 rok  1113
>Informacje dla petenta>Linki  1112
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Złożone w 2009 roku  1111
Oświadczenia majątkowe>Radni>2008 rok  1108
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin czytelni internetowej  1101
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  1100
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi Rady i Komisji Rady Gminy  1094
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007  1094
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2015  1094
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja urodzeń  1093
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  1092
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Informacje  1090
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Decyzjia o zwrot podatku akcyzowego  1089
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2006  1089
Podmioty>Skarbnik Gminy>Działalność i kompetencje  1085
Budżet Gminy>Budżet>2008  1085
Podmioty>Sekretarz Gminy>Działalność i kompetencje  1082
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Przetargi  1076
Oświadczenia majątkowe>Radni>2013 rok - kwiecień  1074
Oświadczenia majątkowe>Radni>2002 rok  1070
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja zgonów  1069
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  1069
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - sierpień  1069
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2008  1067
Oświadczenia majątkowe>Radni>Za 2009 rok  1066
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2013 rok  1066
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Nagrody  1064
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2011  1063
Budżet Gminy>Budżet>2003  1058
Oświadczenia majątkowe>Radni>2010 rok  1058
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i funduszy unijnych>Zadania  1046
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - kwiecień  1045
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Zadania  1043
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2012  1038
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  1038
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2010  1035
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - wrzesien  1035
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok nowa kadencja  1033
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 kwiecień  1033
Informacje dla petenta>Referenda>Referendum Ogólnokrajowe wyznaczone na dzień 6 września 2015 roku  1030
Budżet Gminy>Sprawozdania>2012 rok  1030
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu ze stanowiska  1029
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Zadania  1028
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2010 rok  1027
Jednostki organizacyjne>Młodzieżowa Gminna Orkiestra Dęta>Informacje  1027
Budżet Gminy>Sprawozdania>2014 rok  1026
Informacje dla petenta>Wybory>Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 25.10.2015 r.  1025
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej>Zadania  1023
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2002 rok  1023
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>Za 2009 rok  1021
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2012 rok - kwiecień  1015
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw informatycznych  1015
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2002 rok  1014
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Informacje  1013
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  1013
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi sekretariatu i archiwum  1010
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- wrzesień 2007r.  1008
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - grudzień  1002
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres promocji, sportu i turystyki  1001
Oświadczenia majątkowe>Radni>2004 rok  999
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po objęciu stanowiska  996
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - kwiecień  995
Oświadczenia majątkowe>Radni>2012 rok - kwiecień  994
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  994
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2013  994
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. projektów i dotacji>Zadania  993
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2005 rok  990
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Pełniący Funkcję Wójta Gminy Żarnów  989
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw informatycznych  987
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 sierpień  980
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2008 rok  979
Budżet Gminy>Sprawozdania>2011 rok  978
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2015 rok  978
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  976
Budżet Gminy>Sprawozdania>2013 rok  975
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych>Zadania  975
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2009  974
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów kwiecień 2007r.  973
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów-sierpień 2007  971
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2004 rok  971
Oświadczenia majątkowe>Radni>2003 rok  969
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Rafał Piotr Kozak z dnia 06.12.2010  969
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2005 rok  968
Oświadczenia majątkowe>Radni>2015 rok - kwiecień  966
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw inwestycyjnych  961
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2014  960
>Informacje dla petenta>Polityka prywatności  957
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  955
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2014 rok - kwiecień  952
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2017 rok  951
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zadania  947
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu i powołaniu  944
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2008 rok  943
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2008  943
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - wrzesień  938
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów  931
Oświadczenia majątkowe>Radni>2005 rok  930
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2003  924
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Formularze  924
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  923
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2005  917
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2008 rok  915
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2004  915
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2003 rok  909
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2018  902
Budżet Gminy>Budżet>2004  885
Oświadczenia majątkowe>Radni>2016 rok - kwiecień  881
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2011  880
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2009 rok  871
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Koła łowieckie  868
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2005  865
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>I półrocze 2010  857
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - luty  855
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Pytania i odpowiedzi  852
>Informacje dla petenta>Zgromadzenia  825
>Informacje dla petenta>Redakcja  825
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2018  823
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2016  810
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Status prawny  794
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2017 rok  785
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowsiko pracy ds. oświaty, kultury i bhp>Zadania  770
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - kwiecień  768
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - kwiecień  761
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2016  753
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2017  753
Budżet Gminy>Sprawozdania>2015 rok  750
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2012  740
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2014  736
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów październik 2007r.  730
>Informacje dla petenta>Powiadomienia sms  721
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2013  712
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2015  700
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2017  700
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  693
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2016  682
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>PPWOW  663
>Podmioty>Wójt Gminy  656
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  655
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2016 rok  651
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  643
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Informacja  639
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Status  614
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Gospodarka Komunalna  611
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - wrzesień  543
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Żarnów  541
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  535
>Informacje dla petenta>Redakcja BIP-u  523
Oświadczenia majątkowe>Radni>2017 rok - kwiecień  505
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2018 rok  504
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2017 rok - kwiecień  494
Informacje dla petenta>Zezwolenia>Sprzedaż napojów alkoholowych  480
>Informacje dla petenta>Wykaz spraw  474
Informacje dla petenta>Budżet Gminy>Dotacje celowe  465
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2018  458
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2018  444
>Prawo Lokalne>Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy  420
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2018  403
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2017 rok  402
Informacje dla petenta>Oświata>Ogłoszenia  386
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  386
Informacje dla petenta>Oświata>Rozliczenia  377
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2019  372
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zameldowanie i wymeldowanie (pobyt stały i czasowy)  356
Budżet Gminy>Sprawozdania>2017 rok  342
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2027  340
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Informacje  327
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  301
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2017  285
Budżet Gminy>Sprawozdania>2016 rok  284
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Zawarcie małżeństwa  249
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Dowody osobiste dla osób małoletnich i pełnoletnich  247
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2019  236
Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego>Informacje  235
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2018 rok - kwiecień  227
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>Informacje  223
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Decyzje w sprawie wymeldowania i zameldowania  218
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2019 rok  214
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zaświadczenia o zameldowaniu (poświadczenie zameldowania).  212
Oświadczenia majątkowe>Radni>2018 rok - kwiecień  195
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Status prawny  189
Informacje dla petenta>Mienie gminne>Decyzje  172
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Wpisywanie na wniosek do Rejestru Wyborców.  171
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  169
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Ogłoszenia  160
>Przetargi i oferty>Aktualności  158
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Protokoły Komisji  157
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>ogłoszenia  155
Oświadczenia majątkowe>Radni> 2018 rok - listopad - początek kadencji  153
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Status prawny  145
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i ewidencji wydanych  138
>Przetargi i oferty>Dane teleadresowe  130
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Elżbieta Przybył  128
Prawo Lokalne>Projekty uchwał>2018 rok  128
>Przetargi i oferty>Użyczenia  128
Informacje dla petenta>OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH>KLAUZULE INFORMACYJNE  124
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń  122
>Podmioty>Zastępca Wójta  115
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019  115
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja zgonów  103
Podmioty>Rada Gminy>Radni  99
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2019  97
>Informacje dla petenta>Wybory Sołeckie 2019  95
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2019  91
>Przetargi i oferty>Gminne Centrum Informacji w Żarnowie  91
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2018-2023  87
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Status prawny  80
Podmioty>Zastępca Wójta>Działalność i kompetencje  79
>Przetargi i oferty>Budżet  77
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2018  76
Podmioty>Rada Gminy>Nagrania Sesji  75
Podmioty>Zastępca Wójta>Informacje  74
Informacje dla petenta>OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH>INFORMACJE  74
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2019-2024  69
>Informacje dla petenta>Linki  62
>Przetargi i oferty>Redakcja BIP-u  62
Oświadczenia majątkowe>Radni>2018 rok - wrzesień  58
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Opłaty za wodę i ścieki  58
>Informacje dla petenta>Petycje  58
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Unieważnianie dowodów osobistych  54
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2024  53
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady 2006 rok  53
Załatwianie spraw>Gospodarka przestrzenna>Informacje  53
Oświadczenia majątkowe>Radni>2019 rok - kwiecień  52
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gimnazjum w Żarnowie  51
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Żarnowie  50
Informacje dla petenta>Mienie gminne>Komunalizacja  40
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste  40
>Informacje dla petenta>Petycje  39
Raport o stanie Gminy Żarnów> Raport o stanie Gminy Żarnów za 2018r.>RAPORT 2018  38
>Przetargi i oferty>Spółki pr. Handlowego  36
>Przetargi i oferty>Wybory do Parlamentu Europejskiego  32
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Urząd stanu Cywilnego  31
>Informacje dla petenta>Rozkład jazdy  30
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacja o GCI  29
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  29
Budżet Gminy>Sprawozdania finansowe>31.12.2018  29
>Przetargi i oferty>Stowarzyszenia i Związki  29
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2006  28
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  27
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych  27
Raport o stanie Gminy Żarnów> Raport o stanie Gminy Żarnów za 2018r.>Informacje  26
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie  25
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2006  25
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Aktualności i ogłoszenia  25
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2004 rok  24
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2024  22
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2019  21
>>Podmioty  21
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2004 rok  20
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  20
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  19
>Informacje dla petenta>Budżet  19
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja urodzeń  19
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2018 rok  17
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2003 rok  17
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2003 rok  17
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Klewie  16
>>  16
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka w Żarnowie  15
Podmioty>Wójt Gminy>Status prawny  15
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  15
Budżet>2006>Plan Budżetu  15
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2019 rok - kwiecień  15
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  13
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy budowlane  13
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2002 rok  12
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  12
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  12
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy mieszkaniowe  11
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  11
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2002 rok  11
>Informacje dla petenta>Petycje  10
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  10
>Informacje dla petenta>2006  9
Budżet>2006>Sprawozdania z wykonania budżetu  8
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Status prawny  8
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenie na sesję  7
>Podmioty>Rada Gminy  7
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  6
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja zgonów  5
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  4
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  4
>Gmina Żarnów>Sport  4
>Gmina Żarnów>Zabytki  4
Informacje dla petenta>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  4
Informacje dla petenta>Budżet>Budżet na rok 2011  3
>Gmina Żarnów>Wybory przedterminowe Wójta  3
>Gmina Żarnów>Aktualności  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  2
Informacje dla petenta>OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH>INFORMACJE  2
Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń>Informacje  2
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady Gminy Żarnów - kwiecień 2007r  2
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2007  2
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  1
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Plan pracy komisji  1
Informacje dla petenta>Budżet>Projekt 2009 rok  1
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  1
>Informacje dla petenta>Formularze  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Skład komisji  1
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  1
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Test  1
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  1
Początek strony