Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Przetargi i oferty>Przetargi  55069
>Przetargi i oferty>Ogłoszenia  36770
>Przetargi i oferty>Rozeznania cenowe  28484
>Gmina Żarnów>Ogłoszenia  11437
>Gmina Żarnów>Aktualności  8303
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Ogłoszenia  8130
>Gmina Żarnów>Urząd Gminy  6724
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  6676
>Gmina Żarnów>Gmina Żarnów - informacje  6087
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Zaproszenia na komisję  4524
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenia na Sesje  4488
Podmioty>Wójt Gminy>Informacje  4432
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały  3959
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  3516
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Oferty na realizację zadania publicznego  3396
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  3227
Podmioty>Rada Gminy>Przewodniczący  3174
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2007  2969
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Wyniki  2931
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  2880
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory przedterminowe Wójta 2009 rok  2831
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacje ogólne  2707
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2011  2707
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Konkursy  2673
>Gmina Żarnów>Turystyka i wypoczynek  2463
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Skład Komisji  2462
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2010-2014  2428
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Informacje  2375
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2014-2018  2273
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Obwieszczenia i zawiadowmienia  2254
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2012  2233
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Informacje  2215
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2009  2143
Budżet Gminy>Budżet>Opinie RIO  2110
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Krzysztof Błażej Nawrocki  2043
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Projekt "Mogę inaczej"  2036
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2011  2031
Podmioty>Wójt Gminy>Działalność i kompetencje  2028
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  2026
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2013  2023
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2012  1994
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia i Plan Rozwoju Gminy Żarnów  1980
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1974
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2010  1967
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2016  1928
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1913
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2010  1903
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  1866
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1863
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2011  1832
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2013  1826
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 16 listopada 2014 r.  1799
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2013  1796
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Aktualności i ogłoszenia  1791
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  1789
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Informacja  1781
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Informacje  1752
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Informacje  1722
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Obwieszczenia  1695
Oświadczenia majątkowe>Sekretarza>Bogdan Kubiszewski  1638
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  1633
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2014  1627
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Decyzje uwarunkowań środowiskowych  1583
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2014  1582
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  1576
Informacje dla petenta>Formularze>Wzory druków  1555
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2015  1548
Podmioty>Skarbnik Gminy>Informacje  1500
Jednostki organizacyjne>Klub Aktywnego Seniora>Informacje  1483
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2015  1476
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2017  1470
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2015  1467
>Gmina Żarnów>ePUAP  1452
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2007  1443
>Informacje udostępnione>Informacje  1439
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Informacje  1433
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Status prawny  1430
Budżet Gminy>Budżet>Plan 2009  1427
Jednostki organizacyjne>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1425
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Informacje  1411
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Kadencja 2010-2014  1410
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2007 rok  1376
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1375
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2006 rok  1357
Podmioty>Rada Gminy>Plan Pracy Rady Gminy  1341
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2007  1336
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Uchwały i regulamin  1336
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Formularze  1328
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2011 rok  1325
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna>Aktualności i ogłoszenia  1315
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie>Informacje  1287
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Aktualności  1282
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007 rok  1275
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin Biblioteki  1266
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2016  1261
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Formularze  1261
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1253
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia i związki>Konkursy  1250
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2006  1239
Prawo Lokalne>Projekty uchwał>2011 rok  1239
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- czerwiec 2007  1236
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2010 rok  1234
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2016  1230
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw organizacyjnych i kadrowych  1229
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego  1228
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1228
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego  1221
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023  1219
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023  1215
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2004 rok  1191
Budżet Gminy>Budżet>2006  1184
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2017  1183
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Informacje  1180
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020  1178
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2009  1171
Budżet Gminy>Budżet>2007  1157
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2014  1152
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Sejmu i Senatu - 2011  1152
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2015 roku  1146
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  1139
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>Za 2009 rok  1139
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014  1135
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013  1133
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2015  1132
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2012  1131
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022  1131
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji programu współpracy  1120
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2021  1118
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  1116
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zadania USC  1115
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok koniec kadencji  1114
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007  1112
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2012 rok  1110
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Studium mapa i tekst  1109
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2003 rok  1104
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2013  1102
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Małgorzata Meusiak  1099
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026  1098
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2017  1090
Oświadczenia majątkowe>Radni>2007 rok  1085
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2016  1083
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Zadania  1074
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20 czerwca 2010 roku  1071
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Za 2009 rok  1067
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Druki  1064
Budżet Gminy>Budżet>2005  1060
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zawarcie małżeństwa  1060
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Informacje  1058
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2013 rok  1056
Struktura organizacyjna>Referat Finansowy>Zadania Referatu Finansowego  1053
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zgłoszenie sytuacji kryzysowej  1051
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007 rok  1051
>Informacje dla petenta>Linki  1045
Oświadczenia majątkowe>Radni>2008 rok  1043
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Złożone w 2009 roku  1041
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  1032
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  1030
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin czytelni internetowej  1030
Budżet Gminy>Budżet>2008  1030
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007  1028
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Informacje  1028
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja urodzeń  1025
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2006  1022
Podmioty>Sekretarz Gminy>Działalność i kompetencje  1022
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi Rady i Komisji Rady Gminy  1017
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  1013
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2008  1011
Podmioty>Skarbnik Gminy>Działalność i kompetencje  1009
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2015  1008
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Nagrody  1006
Oświadczenia majątkowe>Radni>Za 2009 rok  1004
Oświadczenia majątkowe>Radni>2013 rok - kwiecień  1002
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja zgonów  1002
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - sierpień  1002
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2011  997
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2013 rok  996
Budżet Gminy>Budżet>2003  996
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Przetargi  990
Oświadczenia majątkowe>Radni>2002 rok  990
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Przetargi  989
Oświadczenia majątkowe>Radni>2010 rok  988
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  986
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Decyzjia o zwrot podatku akcyzowego  986
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i funduszy unijnych>Zadania  985
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Zadania  984
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2012  977
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok nowa kadencja  975
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - kwiecień  971
Jednostki organizacyjne>Młodzieżowa Gminna Orkiestra Dęta>Informacje  968
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 kwiecień  967
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Zadania  966
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  965
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - wrzesien  964
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu ze stanowiska  963
Budżet Gminy>Sprawozdania>2012 rok  963
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2010 rok  962
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2010  959
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2002 rok  957
Budżet Gminy>Sprawozdania>2014 rok  957
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2002 rok  956
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>Za 2009 rok  956
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw informatycznych  952
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- wrzesień 2007r.  952
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej>Zadania  952
Informacje dla petenta>Referenda>Referendum Ogólnokrajowe wyznaczone na dzień 6 września 2015 roku  951
Oświadczenia majątkowe>Radni>2004 rok  948
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2012 rok - kwiecień  946
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  946
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi sekretariatu i archiwum  944
Informacje dla petenta>Wybory>Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 25.10.2015 r.  941
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres promocji, sportu i turystyki  940
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2005 rok  939
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. projektów i dotacji>Zadania  933
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - kwiecień  932
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Informacje  932
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw informatycznych  931
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2013  930
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Pełniący Funkcję Wójta Gminy Żarnów  928
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po objęciu stanowiska  928
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2008 rok  927
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  924
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów kwiecień 2007r.  922
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów-sierpień 2007  922
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych>Zadania  920
Oświadczenia majątkowe>Radni>2012 rok - kwiecień  919
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - grudzień  919
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2005 rok  918
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2004 rok  918
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  917
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Rafał Piotr Kozak z dnia 06.12.2010  915
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 sierpień  914
Oświadczenia majątkowe>Radni>2003 rok  911
Budżet Gminy>Sprawozdania>2011 rok  910
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw inwestycyjnych  909
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  906
Budżet Gminy>Sprawozdania>2013 rok  905
>Informacje dla petenta>Polityka prywatności  899
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2009  898
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2014 rok - kwiecień  895
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2014  894
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2008 rok  893
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zadania  893
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2008  892
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu i powołaniu  892
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2015 rok  890
Oświadczenia majątkowe>Radni>2015 rok - kwiecień  882
Oświadczenia majątkowe>Radni>2005 rok  879
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2017 rok  873
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2003  872
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2004  867
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2005  864
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2008 rok  863
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - wrzesień  863
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2003 rok  853
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów  850
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Formularze  850
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  847
Budżet Gminy>Budżet>2004  835
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2011  826
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2009 rok  819
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2005  812
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>I półrocze 2010  812
Oświadczenia majątkowe>Radni>2016 rok - kwiecień  810
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Koła łowieckie  810
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - luty  797
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Pytania i odpowiedzi  795
>Informacje dla petenta>Redakcja  770
>Informacje dla petenta>Zgromadzenia  757
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Status prawny  753
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2016  743
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - kwiecień  709
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - kwiecień  708
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowsiko pracy ds. oświaty, kultury i bhp>Zadania  707
Budżet Gminy>Sprawozdania>2015 rok  695
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2017 rok  695
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów październik 2007r.  694
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  693
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2017  683
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2016  671
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2012  663
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2014  659
>Podmioty>Wójt Gminy  656
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2015  650
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2013  638
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  636
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2017  622
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Gospodarka Komunalna  611
>Informacje dla petenta>Powiadomienia sms  608
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2016  606
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  606
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>PPWOW  600
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Informacja  598
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Status  579
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2016 rok  568
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  535
>Informacje dla petenta>Redakcja BIP-u  523
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - wrzesień  492
>Informacje dla petenta>Wykaz spraw  474
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2018  469
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Żarnów  447
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2017 rok - kwiecień  435
Oświadczenia majątkowe>Radni>2017 rok - kwiecień  433
>Prawo Lokalne>Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy  420
Informacje dla petenta>Zezwolenia>Sprzedaż napojów alkoholowych  388
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  386
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2018 rok  363
Informacje dla petenta>Budżet Gminy>Dotacje celowe  360
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zameldowanie i wymeldowanie (pobyt stały i czasowy)  356
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Informacje  327
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2018  278
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2017 rok  251
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Zawarcie małżeństwa  249
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Dowody osobiste dla osób małoletnich i pełnoletnich  247
Budżet Gminy>Sprawozdania>2017 rok  240
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2018  239
Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego>Informacje  235
Informacje dla petenta>Oświata>Ogłoszenia  232
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2027  232
Informacje dla petenta>Oświata>Rozliczenia  227
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2017  225
Budżet Gminy>Sprawozdania>2016 rok  223
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>Informacje  223
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Decyzje w sprawie wymeldowania i zameldowania  218
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2018  217
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zaświadczenia o zameldowaniu (poświadczenie zameldowania).  212
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Status prawny  189
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Wpisywanie na wniosek do Rejestru Wyborców.  171
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  169
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Ogłoszenia  160
>Przetargi i oferty>Aktualności  158
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Protokoły Komisji  157
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>ogłoszenia  155
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Status prawny  145
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i ewidencji wydanych  138
>Przetargi i oferty>Dane teleadresowe  130
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń  122
>Podmioty>Zastępca Wójta  115
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja zgonów  103
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  102
Podmioty>Rada Gminy>Radni  99
>Przetargi i oferty>Gminne Centrum Informacji w Żarnowie  91
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Status prawny  80
>Przetargi i oferty>Budżet  77
Oświadczenia majątkowe>Radni>2018 rok - kwiecień  71
>Przetargi i oferty>Redakcja BIP-u  62
>Informacje dla petenta>Linki  62
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2018 rok - kwiecień  61
Informacje dla petenta>Mienie gminne>Decyzje  61
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Unieważnianie dowodów osobistych  54
Załatwianie spraw>Gospodarka przestrzenna>Informacje  53
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady 2006 rok  53
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gimnazjum w Żarnowie  51
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Żarnowie  50
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste  40
>Przetargi i oferty>Spółki pr. Handlowego  36
>Przetargi i oferty>Wybory do Parlamentu Europejskiego  32
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Urząd stanu Cywilnego  31
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacja o GCI  29
>Przetargi i oferty>Stowarzyszenia i Związki  29
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  29
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2006  28
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych  27
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  27
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2006  25
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Aktualności i ogłoszenia  25
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie  25
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2004 rok  24
>>Podmioty  21
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2004 rok  20
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  20
>Informacje dla petenta>Budżet  19
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  19
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja urodzeń  19
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2003 rok  17
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2003 rok  17
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Klewie  16
>>  16
Budżet>2006>Plan Budżetu  15
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  15
Podmioty>Wójt Gminy>Status prawny  15
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka w Żarnowie  15
Informacje dla petenta>OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH>KLAUZULE INFORMACYJNE  14
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy budowlane  13
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  13
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  12
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2002 rok  12
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  12
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  11
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy mieszkaniowe  11
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2002 rok  11
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  10
>Informacje dla petenta>2006  9
Budżet>2006>Sprawozdania z wykonania budżetu  8
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Status prawny  8
>Podmioty>Rada Gminy  7
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenie na sesję  7
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  6
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja zgonów  5
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2018  5
>Gmina Żarnów>Zabytki  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  4
>Gmina Żarnów>Sport  4
Informacje dla petenta>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  4
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  4
Informacje dla petenta>Budżet>Budżet na rok 2011  3
>Gmina Żarnów>Wybory przedterminowe Wójta  3
>Gmina Żarnów>Aktualności  2
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2007  2
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady Gminy Żarnów - kwiecień 2007r  2
Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń>Informacje  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  1
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  1
Informacje dla petenta>Budżet>Projekt 2009 rok  1
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Test  1
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  1
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1
>Informacje dla petenta>Formularze  1
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Plan pracy komisji  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Skład komisji  1
Początek strony