Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Przetargi i oferty>Przetargi  62390
>Przetargi i oferty>Ogłoszenia  42910
>Przetargi i oferty>Rozeznania cenowe  35291
>Gmina Żarnów>Ogłoszenia  11952
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Ogłoszenia  8978
>Gmina Żarnów>Aktualności  8526
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  7278
>Gmina Żarnów>Urząd Gminy  6970
>Gmina Żarnów>Gmina Żarnów - informacje  6313
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Zaproszenia na komisję  5428
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenia na Sesje  5204
Podmioty>Wójt Gminy>Informacje  4612
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały  4188
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  3814
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Oferty na realizację zadania publicznego  3757
Podmioty>Rada Gminy>Przewodniczący  3408
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  3371
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Wyniki  3327
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  3163
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2007  3152
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2011  2964
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory przedterminowe Wójta 2009 rok  2932
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacje ogólne  2903
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Konkursy  2759
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Skład Komisji  2661
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2010-2014  2610
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2014-2018  2572
>Gmina Żarnów>Turystyka i wypoczynek  2545
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Informacje  2518
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Obwieszczenia i zawiadowmienia  2475
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2012  2454
Budżet Gminy>Budżet>Opinie RIO  2381
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Informacje  2338
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2009  2316
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Krzysztof Błażej Nawrocki  2276
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  2270
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2013  2249
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2011  2214
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2010  2208
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2016  2204
Podmioty>Wójt Gminy>Działalność i kompetencje  2159
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2010  2148
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Projekt "Mogę inaczej"  2147
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2012  2147
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  2056
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia i Plan Rozwoju Gminy Żarnów  2049
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  2048
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  2042
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 16 listopada 2014 r.  1996
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2011  1990
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1985
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2013  1977
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2013  1952
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Aktualności i ogłoszenia  1910
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  1882
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Informacja  1874
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Obwieszczenia  1860
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Informacje  1835
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Informacje  1800
Oświadczenia majątkowe>Sekretarza>Bogdan Kubiszewski  1800
>Informacje udostępnione>Informacje  1800
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2014  1778
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2017  1765
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2015  1756
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2014  1747
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  1737
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Decyzje uwarunkowań środowiskowych  1734
Informacje dla petenta>Formularze>Wzory druków  1703
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2015  1642
Podmioty>Skarbnik Gminy>Informacje  1642
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  1633
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Informacje  1632
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2015  1609
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Kadencja 2010-2014  1584
Jednostki organizacyjne>Klub Aktywnego Seniora>Informacje  1568
>Gmina Żarnów>ePUAP  1564
Jednostki organizacyjne>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1560
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2007  1518
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1516
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Status prawny  1513
Budżet Gminy>Budżet>Plan 2009  1511
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2016  1508
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Informacje  1494
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Uchwały i regulamin  1485
Podmioty>Rada Gminy>Plan Pracy Rady Gminy  1473
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2007 rok  1447
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2006 rok  1433
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2011 rok  1423
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna>Aktualności i ogłoszenia  1416
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2007  1414
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Formularze  1412
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1395
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia i związki>Konkursy  1387
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Formularze  1379
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Aktualności  1376
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie>Informacje  1376
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego  1367
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin Biblioteki  1355
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007 rok  1352
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2016  1346
Prawo Lokalne>Projekty uchwał>2011 rok  1332
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2010 rok  1331
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw organizacyjnych i kadrowych  1331
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2017  1315
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023  1313
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego  1313
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- czerwiec 2007  1311
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2006  1310
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023  1308
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1304
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2017  1304
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Informacje  1267
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020  1266
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2004 rok  1266
Budżet Gminy>Budżet>2006  1254
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2009  1253
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2014  1241
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Sejmu i Senatu - 2011  1240
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2015 roku  1237
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014  1233
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>Za 2009 rok  1231
Budżet Gminy>Budżet>2007  1229
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  1228
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Studium mapa i tekst  1224
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013  1220
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026  1219
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji programu współpracy  1219
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2021  1218
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022  1218
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2012  1214
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2015  1213
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zadania USC  1199
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok koniec kadencji  1195
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2012 rok  1192
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  1190
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2013  1187
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007  1184
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Małgorzata Meusiak  1182
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2003 rok  1181
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Druki  1177
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2016  1174
Oświadczenia majątkowe>Radni>2007 rok  1163
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20 czerwca 2010 roku  1158
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Zadania  1148
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Za 2009 rok  1144
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Informacje  1138
Struktura organizacyjna>Referat Finansowy>Zadania Referatu Finansowego  1138
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  1134
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zawarcie małżeństwa  1133
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Przetargi  1129
Budżet Gminy>Budżet>2005  1129
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2013 rok  1128
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zgłoszenie sytuacji kryzysowej  1124
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007 rok  1120
>Informacje dla petenta>Linki  1119
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Złożone w 2009 roku  1118
Oświadczenia majątkowe>Radni>2008 rok  1115
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin czytelni internetowej  1108
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  1107
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2015  1102
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi Rady i Komisji Rady Gminy  1101
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007  1101
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  1101
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja urodzeń  1100
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Decyzjia o zwrot podatku akcyzowego  1099
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Informacje  1096
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2006  1096
Podmioty>Skarbnik Gminy>Działalność i kompetencje  1091
Budżet Gminy>Budżet>2008  1090
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Przetargi  1083
Podmioty>Sekretarz Gminy>Działalność i kompetencje  1082
Oświadczenia majątkowe>Radni>2013 rok - kwiecień  1081
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja zgonów  1078
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  1077
Oświadczenia majątkowe>Radni>2002 rok  1077
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - sierpień  1077
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2013 rok  1075
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2008  1074
Oświadczenia majątkowe>Radni>Za 2009 rok  1073
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2011  1071
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Nagrody  1069
Oświadczenia majątkowe>Radni>2010 rok  1065
Budżet Gminy>Budżet>2003  1065
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i funduszy unijnych>Zadania  1053
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - kwiecień  1052
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Zadania  1048
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  1046
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2012  1045
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2010  1043
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - wrzesien  1042
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 kwiecień  1040
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok nowa kadencja  1040
Informacje dla petenta>Referenda>Referendum Ogólnokrajowe wyznaczone na dzień 6 września 2015 roku  1038
Budżet Gminy>Sprawozdania>2012 rok  1037
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Zadania  1037
Informacje dla petenta>Wybory>Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 25.10.2015 r.  1035
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu ze stanowiska  1035
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2010 rok  1034
Jednostki organizacyjne>Młodzieżowa Gminna Orkiestra Dęta>Informacje  1033
Budżet Gminy>Sprawozdania>2014 rok  1033
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2002 rok  1033
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej>Zadania  1028
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>Za 2009 rok  1028
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2012 rok - kwiecień  1022
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw informatycznych  1022
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2002 rok  1021
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Informacje  1021
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  1020
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi sekretariatu i archiwum  1016
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- wrzesień 2007r.  1014
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - grudzień  1009
Oświadczenia majątkowe>Radni>2004 rok  1007
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres promocji, sportu i turystyki  1006
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - kwiecień  1002
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  1002
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po objęciu stanowiska  1001
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2013  1001
Oświadczenia majątkowe>Radni>2012 rok - kwiecień  1001
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. projektów i dotacji>Zadania  998
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2005 rok  995
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Pełniący Funkcję Wójta Gminy Żarnów  994
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw informatycznych  993
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 sierpień  987
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2015 rok  986
Budżet Gminy>Sprawozdania>2011 rok  985
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2008 rok  984
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych>Zadania  982
Budżet Gminy>Sprawozdania>2013 rok  982
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2009  982
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  981
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2004 rok  978
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów kwiecień 2007r.  978
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów-sierpień 2007  977
Oświadczenia majątkowe>Radni>2003 rok  975
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Rafał Piotr Kozak z dnia 06.12.2010  974
Oświadczenia majątkowe>Radni>2015 rok - kwiecień  973
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2005 rok  973
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw inwestycyjnych  967
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2014  967
>Informacje dla petenta>Polityka prywatności  962
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2017 rok  961
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  960
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2014 rok - kwiecień  957
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zadania  954
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu i powołaniu  949
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2008 rok  948
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2008  948
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - wrzesień  945
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów  939
Oświadczenia majątkowe>Radni>2005 rok  935
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  931
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Formularze  930
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2003  929
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2005  922
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2004  920
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2008 rok  920
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2018  918
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2003 rok  915
Budżet Gminy>Budżet>2004  891
Oświadczenia majątkowe>Radni>2016 rok - kwiecień  889
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2011  887
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2009 rok  876
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Koła łowieckie  875
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2005  870
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>I półrocze 2010  862
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - luty  860
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Pytania i odpowiedzi  858
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2018  842
>Informacje dla petenta>Zgromadzenia  841
>Informacje dla petenta>Redakcja  831
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2016  818
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Status prawny  798
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2017 rok  795
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowsiko pracy ds. oświaty, kultury i bhp>Zadania  775
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - kwiecień  774
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - kwiecień  767
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2017  764
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2016  762
Budżet Gminy>Sprawozdania>2015 rok  755
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2012  749
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2014  745
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów październik 2007r.  734
>Informacje dla petenta>Powiadomienia sms  733
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2013  721
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2017  709
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2015  705
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  693
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2016  691
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>PPWOW  666
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2016 rok  664
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  661
>Podmioty>Wójt Gminy  656
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  643
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Informacja  643
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Status  618
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Gospodarka Komunalna  611
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Żarnów  552
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - wrzesień  549
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2019  543
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  535
>Informacje dla petenta>Redakcja BIP-u  523
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2018 rok  514
Oświadczenia majątkowe>Radni>2017 rok - kwiecień  512
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2017 rok - kwiecień  500
Informacje dla petenta>Zezwolenia>Sprzedaż napojów alkoholowych  490
Informacje dla petenta>Budżet Gminy>Dotacje celowe  475
>Informacje dla petenta>Wykaz spraw  474
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2018  468
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2018  453
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2018  424
>Prawo Lokalne>Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy  420
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2017 rok  416
Informacje dla petenta>Oświata>Ogłoszenia  402
Informacje dla petenta>Oświata>Rozliczenia  387
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  386
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zameldowanie i wymeldowanie (pobyt stały i czasowy)  356
Budżet Gminy>Sprawozdania>2017 rok  352
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2027  348
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Informacje  327
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  311
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2019  303
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2017  294
Budżet Gminy>Sprawozdania>2016 rok  290
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2019 rok  280
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Zawarcie małżeństwa  249
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Dowody osobiste dla osób małoletnich i pełnoletnich  247
Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego>Informacje  235
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2018 rok - kwiecień  234
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>Informacje  223
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Decyzje w sprawie wymeldowania i zameldowania  218
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zaświadczenia o zameldowaniu (poświadczenie zameldowania).  212
Oświadczenia majątkowe>Radni>2018 rok - kwiecień  203
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Status prawny  189
Informacje dla petenta>Mienie gminne>Decyzje  182
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Wpisywanie na wniosek do Rejestru Wyborców.  171
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  169
Oświadczenia majątkowe>Radni> 2018 rok - listopad - początek kadencji  164
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Ogłoszenia  160
>Przetargi i oferty>Aktualności  158
>Przetargi i oferty>Użyczenia  157
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Protokoły Komisji  157
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>ogłoszenia  155
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Status prawny  145
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Elżbieta Przybył  142
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i ewidencji wydanych  138
Prawo Lokalne>Projekty uchwał>2018 rok  138
Informacje dla petenta>OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH>KLAUZULE INFORMACYJNE  134
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2019  133
>Przetargi i oferty>Dane teleadresowe  130
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019  125
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń  122
>Podmioty>Zastępca Wójta  115
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2019  109
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja zgonów  103
>Informacje dla petenta>Wybory Sołeckie 2019  102
Podmioty>Rada Gminy>Radni  99
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2018-2023  98
>Przetargi i oferty>Gminne Centrum Informacji w Żarnowie  91
Podmioty>Zastępca Wójta>Działalność i kompetencje  87
Podmioty>Rada Gminy>Nagrania Sesji  87
Podmioty>Zastępca Wójta>Informacje  85
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2018  83
Informacje dla petenta>OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH>INFORMACJE  82
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2019-2024  80
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Status prawny  80
>Przetargi i oferty>Budżet  77
>Informacje dla petenta>Petycje  75
Oświadczenia majątkowe>Radni>2019 rok - kwiecień  72
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Opłaty za wodę i ścieki  65
Oświadczenia majątkowe>Radni>2018 rok - wrzesień  64
>Informacje dla petenta>Linki  62
>Przetargi i oferty>Redakcja BIP-u  62
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2024  62
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2019  56
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Unieważnianie dowodów osobistych  54
Załatwianie spraw>Gospodarka przestrzenna>Informacje  53
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady 2006 rok  53
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gimnazjum w Żarnowie  51
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Żarnowie  50
Raport o stanie Gminy Żarnów> Raport o stanie Gminy Żarnów za 2018r.>RAPORT 2018  47
Informacje dla petenta>Mienie gminne>Komunalizacja  44
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2024  43
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste  40
>Informacje dla petenta>Petycje  39
Informacje dla petenta>Mienie gminne>Komunalizacja  38
>Informacje dla petenta>Rozkład jazdy  37
>Przetargi i oferty>Spółki pr. Handlowego  36
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Skórkowicach>Przetargi  35
Budżet Gminy>Sprawozdania finansowe>31.12.2018  35
Raport o stanie Gminy Żarnów> Raport o stanie Gminy Żarnów za 2018r.>Informacje  34
>Przetargi i oferty>Wybory do Parlamentu Europejskiego  32
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2018 rok  31
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Urząd stanu Cywilnego  31
Informacje dla petenta>Fundusz sołecki>2019  30
>Przetargi i oferty>Stowarzyszenia i Związki  29
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  29
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacja o GCI  29
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2006  28
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  27
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych  27
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2019 rok - kwiecień  26
Informacje dla petenta>Fundusz sołecki>Podstawa prawna  25
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Aktualności i ogłoszenia  25
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie  25
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2006  25
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2004 rok  24
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Izb Rolniczych 28 lipca 2019  22
>>Podmioty  21
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2004 rok  20
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  20
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja urodzeń  19
>Informacje dla petenta>Budżet  19
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  19
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2003 rok  17
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2003 rok  17
>>  16
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Klewie  16
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  15
Podmioty>Wójt Gminy>Status prawny  15
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka w Żarnowie  15
Budżet>2006>Plan Budżetu  15
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy budowlane  13
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  13
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  12
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2002 rok  12
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r.  12
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  12
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  11
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2002 rok  11
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy mieszkaniowe  11
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  10
>Informacje dla petenta>Petycje  10
>Informacje dla petenta>2006  9
Budżet>2006>Sprawozdania z wykonania budżetu  8
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Status prawny  8
>Podmioty>Rada Gminy  7
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenie na sesję  7
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  6
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja zgonów  5
Informacje dla petenta>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  4
>Gmina Żarnów>Sport  4
>Gmina Żarnów>Zabytki  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  4
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok  4
Informacje dla petenta>Budżet>Budżet na rok 2011  3
>Gmina Żarnów>Wybory przedterminowe Wójta  3
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2007  2
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  2
>Gmina Żarnów>Aktualności  2
Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń>Informacje  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady Gminy Żarnów - kwiecień 2007r  2
Informacje dla petenta>OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH>INFORMACJE  2
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Plan pracy komisji  1
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Test  1
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Skład komisji  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  1
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  1
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1
>Informacje dla petenta>Formularze  1
Informacje dla petenta>Budżet>Projekt 2009 rok  1
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  1
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  1
Początek strony