Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Przetargi i oferty>Przetargi  48643
>Przetargi i oferty>Ogłoszenia  31966
>Przetargi i oferty>Rozeznania cenowe  22600
>Gmina Żarnów>Ogłoszenia  10473
>Gmina Żarnów>Aktualności  7932
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Ogłoszenia  7417
>Gmina Żarnów>Urząd Gminy  6229
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  6161
>Gmina Żarnów>Gmina Żarnów - informacje  5730
Podmioty>Wójt Gminy>Informacje  4035
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały  3621
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenia na Sesje  3328
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  3083
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Zaproszenia na komisję  2973
Podmioty>Rada Gminy>Przewodniczący  2905
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  2890
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2007  2671
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Oferty na realizację zadania publicznego  2573
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory przedterminowe Wójta 2009 rok  2555
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Wyniki  2537
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Konkursy  2452
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  2442
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacje ogólne  2427
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2011  2269
>Gmina Żarnów>Turystyka i wypoczynek  2187
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Skład Komisji  2095
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Informacje  2062
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2010-2014  2021
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Informacje  1907
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2009  1881
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2012  1839
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1781
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia i Plan Rozwoju Gminy Żarnów  1767
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Obwieszczenia i zawiadowmienia  1756
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2014-2018  1745
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1724
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Projekt "Mogę inaczej"  1703
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Krzysztof Błażej Nawrocki  1697
Podmioty>Wójt Gminy>Działalność i kompetencje  1685
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2011  1681
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2013  1674
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  1648
Budżet Gminy>Budżet>Opinie RIO  1647
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  1633
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  1627
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2010  1627
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2012  1602
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2010  1575
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  1558
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Aktualności i ogłoszenia  1528
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1521
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2011  1521
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Informacje  1520
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Informacja  1509
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 16 listopada 2014 r.  1492
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Informacje  1487
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2016  1475
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2013  1462
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2013  1415
Oświadczenia majątkowe>Sekretarza>Bogdan Kubiszewski  1357
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2014  1301
Informacje dla petenta>Formularze>Wzory druków  1289
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  1287
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2014  1286
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Decyzje uwarunkowań środowiskowych  1267
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2007  1252
Budżet Gminy>Budżet>Plan 2009  1238
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2015  1227
Jednostki organizacyjne>Klub Aktywnego Seniora>Informacje  1194
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2015  1191
Podmioty>Skarbnik Gminy>Informacje  1184
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Status prawny  1182
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Informacje  1182
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2007 rok  1171
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Kadencja 2010-2014  1168
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2015  1167
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2006 rok  1156
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2007  1150
Jednostki organizacyjne>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1146
>Gmina Żarnów>ePUAP  1137
>Informacje udostępnione>Informacje  1121
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Informacje  1114
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2011 rok  1108
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1084
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna>Aktualności i ogłoszenia  1077
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007 rok  1068
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie>Informacje  1059
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Formularze  1050
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2006  1048
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Obwieszczenia  1044
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin Biblioteki  1040
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2010 rok  1022
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- czerwiec 2007  1017
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Uchwały i regulamin  1017
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Aktualności  1008
Budżet Gminy>Budżet>2006  1004
Prawo Lokalne>Projekty uchwał>2011 rok  1002
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia i związki>Konkursy  994
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  992
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego  991
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2004 rok  989
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Formularze  988
Budżet Gminy>Budżet>2007  977
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2016  972
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>Za 2009 rok  968
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2009  962
Podmioty>Rada Gminy>Plan Pracy Rady Gminy  961
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023  946
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2016  933
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020  929
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  928
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  922
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw organizacyjnych i kadrowych  920
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023  916
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  915
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007  913
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Informacje  911
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok koniec kadencji  907
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2012 rok  906
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2003 rok  902
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2017  901
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Małgorzata Meusiak  898
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego  897
Oświadczenia majątkowe>Radni>2007 rok  897
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022  896
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013  895
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2014  887
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Sejmu i Senatu - 2011  879
Budżet Gminy>Budżet>2005  876
Budżet Gminy>Budżet>2008  871
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji programu współpracy  869
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Za 2009 rok  868
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2015  866
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2015 roku  865
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007 rok  865
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014  862
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2012  862
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2021  861
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2013 rok  858
Oświadczenia majątkowe>Radni>2008 rok  852
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Złożone w 2009 roku  852
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2006  842
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20 czerwca 2010 roku  840
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2008  839
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Studium mapa i tekst  838
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  837
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2013  835
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin czytelni internetowej  831
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Nagrody  829
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  829
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007  824
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2016  820
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2011  819
>Informacje dla petenta>Linki  819
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zadania USC  816
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Zadania  812
Budżet Gminy>Budżet>2003  810
Oświadczenia majątkowe>Radni>Za 2009 rok  807
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Informacje  806
Oświadczenia majątkowe>Radni>2013 rok - kwiecień  806
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2013 rok  806
Oświadczenia majątkowe>Radni>2010 rok  802
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok nowa kadencja  800
Oświadczenia majątkowe>Radni>2002 rok  800
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  798
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Przetargi  798
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2017  794
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - sierpień  794
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zgłoszenie sytuacji kryzysowej  789
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zawarcie małżeństwa  787
Budżet Gminy>Sprawozdania>2012 rok  786
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu ze stanowiska  784
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2012  783
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  781
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 kwiecień  779
Struktura organizacyjna>Referat Finansowy>Zadania Referatu Finansowego  778
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  777
Jednostki organizacyjne>Młodzieżowa Gminna Orkiestra Dęta>Informacje  775
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Informacje  775
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2010 rok  774
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Druki  774
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>Za 2009 rok  773
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2002 rok  773
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2008 rok  772
Oświadczenia majątkowe>Radni>2004 rok  769
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2010  768
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2002 rok  768
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - wrzesien  768
Budżet Gminy>Sprawozdania>2014 rok  765
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2012 rok - kwiecień  765
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2005 rok  762
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2015  761
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Rafał Piotr Kozak z dnia 06.12.2010  760
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - kwiecień  759
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po objęciu stanowiska  759
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Pełniący Funkcję Wójta Gminy Żarnów  759
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  758
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  755
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- wrzesień 2007r.  754
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  751
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2005 rok  750
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja urodzeń  748
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026  741
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2013  741
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - kwiecień  741
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Zadania  738
Podmioty>Sekretarz Gminy>Działalność i kompetencje  737
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu i powołaniu  736
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2004 rok  734
Budżet Gminy>Sprawozdania>2011 rok  733
Oświadczenia majątkowe>Radni>2003 rok  732
Oświadczenia majątkowe>Radni>2012 rok - kwiecień  732
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2008 rok  732
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Decyzjia o zwrot podatku akcyzowego  730
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów-sierpień 2007  729
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2014 rok - kwiecień  729
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów kwiecień 2007r.  729
Podmioty>Skarbnik Gminy>Działalność i kompetencje  728
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja zgonów  725
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 sierpień  722
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - grudzień  722
Budżet Gminy>Sprawozdania>2013 rok  722
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi Rady i Komisji Rady Gminy  720
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2003  719
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i funduszy unijnych>Zadania  717
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2008  716
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2014  715
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  714
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Zadania  711
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2009  709
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2004  708
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2005  708
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2003 rok  708
Oświadczenia majątkowe>Radni>2005 rok  705
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2008 rok  701
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  696
Informacje dla petenta>Referenda>Referendum Ogólnokrajowe wyznaczone na dzień 6 września 2015 roku  695
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej>Zadania  694
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  693
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Informacje  693
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw informatycznych  690
Informacje dla petenta>Wybory>Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 25.10.2015 r.  687
>Informacje dla petenta>Polityka prywatności  686
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. projektów i dotacji>Zadania  685
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Przetargi  684
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2015 rok  684
Oświadczenia majątkowe>Radni>2015 rok - kwiecień  683
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi sekretariatu i archiwum  680
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres promocji, sportu i turystyki  678
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych>Zadania  678
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - wrzesień  675
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw informatycznych  669
Budżet Gminy>Budżet>2004  668
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw inwestycyjnych  661
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2009 rok  660
>Podmioty>Wójt Gminy  656
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>I półrocze 2010  654
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2005  650
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zadania  642
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - luty  636
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Formularze  629
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Pytania i odpowiedzi  622
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2017 rok  617
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Gospodarka Komunalna  611
Oświadczenia majątkowe>Radni>2016 rok - kwiecień  611
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Status prawny  610
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Koła łowieckie  600
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów  595
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2011  593
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2017  582
>Informacje dla petenta>Redakcja  568
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2016  559
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów październik 2007r.  552
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - kwiecień  544
>Informacje dla petenta>Zgromadzenia  542
Budżet Gminy>Sprawozdania>2015 rok  538
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  535
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - kwiecień  532
>Informacje dla petenta>Redakcja BIP-u  523
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  510
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2015  494
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>PPWOW  486
>Informacje dla petenta>Wykaz spraw  474
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  469
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowsiko pracy ds. oświaty, kultury i bhp>Zadania  460
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2016  458
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2014  452
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Informacja  451
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2017 rok  450
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2013  444
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2012  443
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Status  438
>Prawo Lokalne>Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy  420
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2017  416
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2016  415
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2017  402
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  386
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2016 rok  368
>Informacje dla petenta>Powiadomienia sms  365
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zameldowanie i wymeldowanie (pobyt stały i czasowy)  356
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Informacje  327
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - wrzesień  315
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Zawarcie małżeństwa  249
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Dowody osobiste dla osób małoletnich i pełnoletnich  247
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2017 rok - kwiecień  244
Oświadczenia majątkowe>Radni>2017 rok - kwiecień  240
Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego>Informacje  235
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>Informacje  223
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Decyzje w sprawie wymeldowania i zameldowania  218
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zaświadczenia o zameldowaniu (poświadczenie zameldowania).  212
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Żarnów  211
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Status prawny  189
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Wpisywanie na wniosek do Rejestru Wyborców.  171
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  169
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Ogłoszenia  160
>Przetargi i oferty>Aktualności  158
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Protokoły Komisji  157
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>ogłoszenia  155
Informacje dla petenta>Zezwolenia>Sprzedaż napojów alkoholowych  152
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Status prawny  145
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i ewidencji wydanych  138
>Przetargi i oferty>Dane teleadresowe  130
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń  122
>Podmioty>Zastępca Wójta  115
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja zgonów  103
Podmioty>Rada Gminy>Radni  99
>Przetargi i oferty>Gminne Centrum Informacji w Żarnowie  91
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Status prawny  80
Informacje dla petenta>Budżet Gminy>Dotacje celowe  77
>Przetargi i oferty>Budżet  77
>Informacje dla petenta>Linki  62
>Przetargi i oferty>Redakcja BIP-u  62
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Unieważnianie dowodów osobistych  54
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady 2006 rok  53
Załatwianie spraw>Gospodarka przestrzenna>Informacje  53
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gimnazjum w Żarnowie  51
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Żarnowie  50
Budżet Gminy>Sprawozdania>2016 rok  44
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste  40
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2017 rok  36
>Przetargi i oferty>Spółki pr. Handlowego  36
>Przetargi i oferty>Wybory do Parlamentu Europejskiego  32
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Urząd stanu Cywilnego  31
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  29
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacja o GCI  29
>Przetargi i oferty>Stowarzyszenia i Związki  29
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2006  28
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  27
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych  27
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie  25
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2006  25
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Aktualności i ogłoszenia  25
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2004 rok  24
>>Podmioty  21
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2004 rok  20
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  20
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  19
>Informacje dla petenta>Budżet  19
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja urodzeń  19
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2003 rok  17
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2003 rok  17
>>  16
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Klewie  16
Podmioty>Wójt Gminy>Status prawny  15
Budżet>2006>Plan Budżetu  15
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka w Żarnowie  15
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  15
Budżet Gminy>Sprawozdania>2017 rok  13
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  13
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy budowlane  13
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2017  13
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  12
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2002 rok  12
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  12
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy mieszkaniowe  11
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  11
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2002 rok  11
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  10
>Informacje dla petenta>2006  9
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Status prawny  8
Budżet>2006>Sprawozdania z wykonania budżetu  8
>Podmioty>Rada Gminy  7
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenie na sesję  7
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  6
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja zgonów  5
>Gmina Żarnów>Sport  4
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  4
>Gmina Żarnów>Zabytki  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  4
Informacje dla petenta>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  4
>Gmina Żarnów>Wybory przedterminowe Wójta  3
Informacje dla petenta>Budżet>Budżet na rok 2011  3
>Gmina Żarnów>Aktualności  2
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2007  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady Gminy Żarnów - kwiecień 2007r  2
Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń>Informacje  2
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Skład komisji  1
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Test  1
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1
>Informacje dla petenta>Formularze  1
Informacje dla petenta>Budżet>Projekt 2009 rok  1
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Plan pracy komisji  1
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  1
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  1
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  1
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1
Początek strony