Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Przetargi i oferty>Przetargi  58270
>Przetargi i oferty>Ogłoszenia  39680
>Przetargi i oferty>Rozeznania cenowe  31429
>Gmina Żarnów>Ogłoszenia  11634
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Ogłoszenia  8589
>Gmina Żarnów>Aktualności  8432
>Gmina Żarnów>Urząd Gminy  6863
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  6857
>Gmina Żarnów>Gmina Żarnów - informacje  6213
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenia na Sesje  4787
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Zaproszenia na komisję  4746
Podmioty>Wójt Gminy>Informacje  4531
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały  4023
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  3647
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Oferty na realizację zadania publicznego  3544
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  3342
Podmioty>Rada Gminy>Przewodniczący  3325
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Wyniki  3196
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  3076
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2007  3033
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory przedterminowe Wójta 2009 rok  2882
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacje ogólne  2821
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2011  2783
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Konkursy  2713
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Skład Komisji  2571
>Gmina Żarnów>Turystyka i wypoczynek  2511
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2010-2014  2495
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Informacje  2440
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2014-2018  2433
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Obwieszczenia i zawiadowmienia  2371
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2012  2310
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Informacje  2279
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2009  2214
Budżet Gminy>Budżet>Opinie RIO  2201
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Krzysztof Błażej Nawrocki  2167
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  2110
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2011  2103
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2013  2097
Podmioty>Wójt Gminy>Działalność i kompetencje  2089
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Projekt "Mogę inaczej"  2083
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2012  2066
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2010  2041
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia i Plan Rozwoju Gminy Żarnów  2019
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  2016
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2016  2011
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2010  1960
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  1952
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1951
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1934
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2013  1894
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2011  1886
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 16 listopada 2014 r.  1870
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2013  1853
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Aktualności i ogłoszenia  1852
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  1838
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Informacja  1830
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Informacje  1797
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Obwieszczenia  1777
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Informacje  1764
Oświadczenia majątkowe>Sekretarza>Bogdan Kubiszewski  1733
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2014  1689
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  1660
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Decyzje uwarunkowań środowiskowych  1658
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2014  1653
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  1633
Informacje dla petenta>Formularze>Wzory druków  1625
>Informacje udostępnione>Informacje  1622
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2015  1614
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2017  1608
Podmioty>Skarbnik Gminy>Informacje  1578
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2015  1555
Jednostki organizacyjne>Klub Aktywnego Seniora>Informacje  1530
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2015  1525
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Informacje  1511
>Gmina Żarnów>ePUAP  1508
Jednostki organizacyjne>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1497
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2007  1486
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Kadencja 2010-2014  1486
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Status prawny  1473
Budżet Gminy>Budżet>Plan 2009  1468
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Informacje  1456
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1443
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2007 rok  1414
Podmioty>Rada Gminy>Plan Pracy Rady Gminy  1411
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Uchwały i regulamin  1405
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2006 rok  1393
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2007  1372
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Formularze  1369
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2011 rok  1367
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna>Aktualności i ogłoszenia  1362
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie>Informacje  1333
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2016  1328
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Aktualności  1324
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia i związki>Konkursy  1319
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Formularze  1318
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007 rok  1316
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin Biblioteki  1306
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego  1302
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1294
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw organizacyjnych i kadrowych  1285
Prawo Lokalne>Projekty uchwał>2011 rok  1283
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2016  1282
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2006  1278
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  1278
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- czerwiec 2007  1276
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego  1272
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2010 rok  1271
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023  1263
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023  1262
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2017  1240
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Informacje  1232
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2004 rok  1231
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020  1221
Budżet Gminy>Budżet>2006  1221
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2009  1213
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2014  1199
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Sejmu i Senatu - 2011  1196
Budżet Gminy>Budżet>2007  1195
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>Za 2009 rok  1193
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2015 roku  1190
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  1188
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014  1180
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2017  1177
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2015  1173
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013  1173
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji programu współpracy  1171
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2012  1171
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022  1167
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026  1162
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2021  1161
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok koniec kadencji  1160
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Studium mapa i tekst  1158
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zadania USC  1157
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  1153
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2012 rok  1153
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007  1152
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2013  1145
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2003 rok  1144
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Małgorzata Meusiak  1141
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2016  1127
Oświadczenia majątkowe>Radni>2007 rok  1127
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Druki  1117
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Zadania  1113
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20 czerwca 2010 roku  1111
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Za 2009 rok  1106
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Informacje  1102
Struktura organizacyjna>Referat Finansowy>Zadania Referatu Finansowego  1097
Budżet Gminy>Budżet>2005  1096
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zawarcie małżeństwa  1093
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2013 rok  1093
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zgłoszenie sytuacji kryzysowej  1086
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007 rok  1086
>Informacje dla petenta>Linki  1085
Oświadczenia majątkowe>Radni>2008 rok  1081
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Złożone w 2009 roku  1080
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  1079
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin czytelni internetowej  1072
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  1070
Podmioty>Sekretarz Gminy>Działalność i kompetencje  1068
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007  1068
Budżet Gminy>Budżet>2008  1066
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi Rady i Komisji Rady Gminy  1066
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Informacje  1065
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja urodzeń  1064
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Przetargi  1062
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2006  1062
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  1055
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Decyzjia o zwrot podatku akcyzowego  1052
Podmioty>Skarbnik Gminy>Działalność i kompetencje  1052
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2015  1051
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2008  1044
Oświadczenia majątkowe>Radni>2013 rok - kwiecień  1044
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - sierpień  1043
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Nagrody  1042
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja zgonów  1039
Oświadczenia majątkowe>Radni>Za 2009 rok  1037
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2011  1036
Oświadczenia majątkowe>Radni>2002 rok  1036
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2013 rok  1035
Budżet Gminy>Budżet>2003  1033
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Przetargi  1032
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  1030
Oświadczenia majątkowe>Radni>2010 rok  1026
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Zadania  1022
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i funduszy unijnych>Zadania  1022
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - kwiecień  1015
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2012  1015
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 kwiecień  1009
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok nowa kadencja  1009
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - wrzesien  1005
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  1005
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Zadania  1003
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2010 rok  1001
Jednostki organizacyjne>Młodzieżowa Gminna Orkiestra Dęta>Informacje  1001
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu ze stanowiska  1001
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2002 rok  999
Budżet Gminy>Sprawozdania>2012 rok  998
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2010  998
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej>Zadania  997
Budżet Gminy>Sprawozdania>2014 rok  996
Informacje dla petenta>Referenda>Referendum Ogólnokrajowe wyznaczone na dzień 6 września 2015 roku  994
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>Za 2009 rok  992
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2002 rok  991
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw informatycznych  989
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  986
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi sekretariatu i archiwum  986
Informacje dla petenta>Wybory>Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 25.10.2015 r.  985
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- wrzesień 2007r.  985
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2012 rok - kwiecień  983
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Informacje  976
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres promocji, sportu i turystyki  975
Oświadczenia majątkowe>Radni>2004 rok  975
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po objęciu stanowiska  971
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - kwiecień  970
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2005 rok  970
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. projektów i dotacji>Zadania  969
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - grudzień  969
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2013  968
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw informatycznych  966
Oświadczenia majątkowe>Radni>2012 rok - kwiecień  965
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Pełniący Funkcję Wójta Gminy Żarnów  964
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  960
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2008 rok  957
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 sierpień  954
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  954
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych>Zadania  952
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów kwiecień 2007r.  951
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2004 rok  950
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów-sierpień 2007  949
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Rafał Piotr Kozak z dnia 06.12.2010  949
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2005 rok  949
Budżet Gminy>Sprawozdania>2011 rok  947
Budżet Gminy>Sprawozdania>2013 rok  945
Oświadczenia majątkowe>Radni>2003 rok  944
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2015 rok  943
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw inwestycyjnych  941
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2009  938
Oświadczenia majątkowe>Radni>2015 rok - kwiecień  935
>Informacje dla petenta>Polityka prywatności  933
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2014  932
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2014 rok - kwiecień  931
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  929
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu i powołaniu  926
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zadania  926
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2008 rok  923
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2008  922
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2017 rok  916
Oświadczenia majątkowe>Radni>2005 rok  909
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - wrzesień  909
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2003  905
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2005  898
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów  896
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Formularze  896
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2004  896
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2008 rok  895
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  886
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2003 rok  885
Budżet Gminy>Budżet>2004  867
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2011  856
Oświadczenia majątkowe>Radni>2016 rok - kwiecień  853
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2009 rok  851
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Koła łowieckie  844
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2005  842
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>I półrocze 2010  839
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - luty  832
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Pytania i odpowiedzi  829
>Informacje dla petenta>Redakcja  802
>Informacje dla petenta>Zgromadzenia  794
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2016  782
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Status prawny  776
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2017 rok  747
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - kwiecień  745
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowsiko pracy ds. oświaty, kultury i bhp>Zadania  744
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - kwiecień  740
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2017  725
Budżet Gminy>Sprawozdania>2015 rok  723
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów październik 2007r.  714
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2018  713
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2016  713
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2012  703
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2014  701
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  693
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2015  679
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2013  675
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2017  668
>Informacje dla petenta>Powiadomienia sms  665
>Podmioty>Wójt Gminy  656
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2016  649
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  643
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  636
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Informacja  621
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>PPWOW  618
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2016 rok  612
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Gospodarka Komunalna  611
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Status  598
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2018  541
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  535
>Informacje dla petenta>Redakcja BIP-u  523
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - wrzesień  522
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Żarnów  499
Oświadczenia majątkowe>Radni>2017 rok - kwiecień  483
>Informacje dla petenta>Wykaz spraw  474
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2017 rok - kwiecień  470
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2018 rok  458
Informacje dla petenta>Zezwolenia>Sprzedaż napojów alkoholowych  438
>Prawo Lokalne>Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy  420
Informacje dla petenta>Budżet Gminy>Dotacje celowe  416
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  386
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2018  378
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2018  358
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zameldowanie i wymeldowanie (pobyt stały i czasowy)  356
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2018  355
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Informacje  327
Informacje dla petenta>Oświata>Rozliczenia  327
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2017 rok  324
Informacje dla petenta>Oświata>Ogłoszenia  319
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2027  294
Budżet Gminy>Sprawozdania>2017 rok  290
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2017  256
Budżet Gminy>Sprawozdania>2016 rok  256
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Zawarcie małżeństwa  249
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Dowody osobiste dla osób małoletnich i pełnoletnich  247
Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego>Informacje  235
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  229
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>Informacje  223
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Decyzje w sprawie wymeldowania i zameldowania  218
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zaświadczenia o zameldowaniu (poświadczenie zameldowania).  212
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Status prawny  189
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Wpisywanie na wniosek do Rejestru Wyborców.  171
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  169
Oświadczenia majątkowe>Radni>2018 rok - kwiecień  164
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Ogłoszenia  160
>Przetargi i oferty>Aktualności  158
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2018 rok - kwiecień  157
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Protokoły Komisji  157
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>ogłoszenia  155
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Status prawny  145
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i ewidencji wydanych  138
>Przetargi i oferty>Dane teleadresowe  130
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń  122
>Podmioty>Zastępca Wójta  115
Informacje dla petenta>Mienie gminne>Decyzje  106
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja zgonów  103
Podmioty>Rada Gminy>Radni  99
>Przetargi i oferty>Gminne Centrum Informacji w Żarnowie  91
Informacje dla petenta>OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH>KLAUZULE INFORMACYJNE  82
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Status prawny  80
Prawo Lokalne>Projekty uchwał>2018 rok  79
>Przetargi i oferty>Budżet  77
Oświadczenia majątkowe>Radni> 2018 rok - listopad - początek kadencji  64
>Przetargi i oferty>Redakcja BIP-u  62
>Informacje dla petenta>Linki  62
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Unieważnianie dowodów osobistych  54
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2019  54
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady 2006 rok  53
Załatwianie spraw>Gospodarka przestrzenna>Informacje  53
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gimnazjum w Żarnowie  51
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Żarnowie  50
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2019  47
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2019 rok  44
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2018  44
>Przetargi i oferty>Użyczenia  40
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste  40
Informacje dla petenta>OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH>INFORMACJE  40
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Elżbieta Przybył  38
>Informacje dla petenta>Wybory Sołeckie 2019  36
>Przetargi i oferty>Spółki pr. Handlowego  36
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2018-2023  35
>Przetargi i oferty>Wybory do Parlamentu Europejskiego  32
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Urząd stanu Cywilnego  31
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacja o GCI  29
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  29
Oświadczenia majątkowe>Radni>2018 rok - wrzesień  29
>Przetargi i oferty>Stowarzyszenia i Związki  29
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2006  28
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  27
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych  27
>Informacje dla petenta>Petycje  25
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie  25
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2006  25
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Aktualności i ogłoszenia  25
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2004 rok  24
>>Podmioty  21
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  20
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2004 rok  20
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja urodzeń  19
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  19
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Opłaty za wodę i ścieki  19
>Informacje dla petenta>Budżet  19
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2019  19
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2003 rok  17
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2003 rok  17
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Klewie  16
>>  16
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  15
Podmioty>Wójt Gminy>Status prawny  15
Budżet>2006>Plan Budżetu  15
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka w Żarnowie  15
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2019  14
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy budowlane  13
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  13
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  12
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  12
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2002 rok  12
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy mieszkaniowe  11
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2002 rok  11
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  11
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  10
>Informacje dla petenta>2006  9
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2024  9
Budżet>2006>Sprawozdania z wykonania budżetu  8
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Status prawny  8
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenie na sesję  7
>Podmioty>Rada Gminy  7
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  6
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja zgonów  5
>Gmina Żarnów>Sport  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  4
>Gmina Żarnów>Zabytki  4
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  4
Informacje dla petenta>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  4
Informacje dla petenta>Budżet>Budżet na rok 2011  3
>Gmina Żarnów>Wybory przedterminowe Wójta  3
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2007  2
>Gmina Żarnów>Aktualności  2
Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń>Informacje  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Informacje dla petenta>OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH>INFORMACJE  2
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  2
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady Gminy Żarnów - kwiecień 2007r  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Informacje dla petenta>Budżet>Projekt 2009 rok  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Skład komisji  1
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  1
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Test  1
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  1
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  1
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  1
>Informacje dla petenta>Formularze  1
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Plan pracy komisji  1
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1
Początek strony