Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Przetargi i oferty>Przetargi  42429
>Przetargi i oferty>Ogłoszenia  27310
>Przetargi i oferty>Rozeznania cenowe  16964
>Gmina Żarnów>Ogłoszenia  9422
>Gmina Żarnów>Aktualności  7578
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Ogłoszenia  6532
>Gmina Żarnów>Urząd Gminy  5685
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  5620
>Gmina Żarnów>Gmina Żarnów - informacje  5383
Podmioty>Wójt Gminy>Informacje  3627
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały  3153
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  2583
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  2550
Podmioty>Rada Gminy>Przewodniczący  2451
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2007  2260
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenia na Sesje  2259
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory przedterminowe Wójta 2009 rok  2196
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacje ogólne  2058
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Konkursy  2055
Informacje dla petenta>Nabór pracowników>Wyniki  2048
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  2003
>Gmina Żarnów>Turystyka i wypoczynek  1892
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Zaproszenia na komisję  1764
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Informacje  1718
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Oferty na realizację zadania publicznego  1695
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Skład Komisji  1680
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2011  1672
>Przetargi i oferty>Oferty Inwestycyjne  1633
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2009  1518
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Informacje  1499
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1491
Informacje dla petenta>Plany i programy>Strategia i Plan Rozwoju Gminy Żarnów  1473
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2010-2014  1430
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Aktualności i ogłoszenia  1430
Podmioty>Wójt Gminy>Działalność i kompetencje  1340
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2012  1300
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  1296
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Projekt "Mogę inaczej"  1289
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  1241
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2010  1202
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2011  1191
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Aktualności i ogłoszenia  1186
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Informacje  1184
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2013  1158
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Krzysztof Błażej Nawrocki  1156
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Informacje  1148
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Obwieszczenia i zawiadowmienia  1147
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2010  1141
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Informacja  1121
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  1097
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 16 listopada 2014 r.  1054
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2011  1052
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1021
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Kadencja 2014-2018  1006
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2012  995
Budżet Gminy>Budżet>Opinie RIO  957
Oświadczenia majątkowe>Sekretarza>Bogdan Kubiszewski  954
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2013  951
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2007  945
Budżet Gminy>Budżet>Plan 2009  931
Informacje dla petenta>Formularze>Wzory druków  907
Informacje dla petenta>Informacja o środowisku>Decyzje uwarunkowań środowiskowych  890
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2016  889
Podmioty>Skarbnik Gminy>Informacje  862
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2007 rok  858
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  856
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Informacje  853
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2007  838
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2006 rok  838
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2014  837
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie>Status prawny  834
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  831
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Kadencja 2010-2014  809
Jednostki organizacyjne>Klub Aktywnego Seniora>Informacje  803
>Gmina Żarnów>ePUAP  802
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2013  798
Jednostki organizacyjne>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  787
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2015  775
>Informacje udostępnione>Informacje  772
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna>Aktualności i ogłoszenia  761
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2014  753
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Formularze  744
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2011 rok  743
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007 rok  742
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2006  726
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego  725
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2015  720
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Informacje  720
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie>Informacje  719
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- czerwiec 2007  713
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Obwieszczenia  710
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>Za 2009 rok  702
Budżet Gminy>Budżet>2006  701
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin Biblioteki  698
Prawo Lokalne>Projekty uchwał>2011 rok  695
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Aktualności  695
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  693
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2015  690
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2010 rok  688
Budżet Gminy>Budżet>2007  678
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Uchwały i regulamin  672
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2004 rok  671
>Podmioty>Wójt Gminy  656
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  650
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Formularze  646
Jednostki organizacyjne>Stowarzyszenia i związki>Konkursy  639
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  635
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  624
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  614
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007  612
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Gospodarka Komunalna  611
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2009  611
Oświadczenia majątkowe>Radni>2007 rok  611
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok koniec kadencji  611
Budżet Gminy>Budżet>2008  611
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Informacje  608
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2012 rok  604
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013  601
Podmioty>Rada Gminy>Plan Pracy Rady Gminy  597
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2003 rok  597
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Małgorzata Meusiak  592
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Za 2009 rok  584
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2007 rok  578
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw organizacyjnych i kadrowych  570
Budżet Gminy>Budżet>2005  569
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Złożone w 2009 roku  568
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2014  563
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Nagrody  559
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20 czerwca 2010 roku  559
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2006  558
Oświadczenia majątkowe>Radni>2008 rok  557
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Sejmu i Senatu - 2011  557
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2008  555
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2015  550
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2012  544
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  543
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Regulamin czytelni internetowej  540
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  535
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  532
Budżet Gminy>Budżet>2003  532
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020  531
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014  527
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2013 rok  524
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego>Zadania  524
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2007  523
>Informacje dla petenta>Redakcja BIP-u  523
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Przetargi  522
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok nowa kadencja  520
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego  515
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Informacje  513
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Studium mapa i tekst  513
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2011  511
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2013 rok  511
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2008 rok  511
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2016  508
>Informacje dla petenta>Linki  508
Oświadczenia majątkowe>Radni>Za 2009 rok  507
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023  507
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu ze stanowiska  507
Oświadczenia majątkowe>Radni>2010 rok  507
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji programu współpracy  507
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022  505
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2013  504
Oświadczenia majątkowe>Radni>2002 rok  503
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  502
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2016  501
Oświadczenia majątkowe>Radni>2004 rok  500
Oświadczenia majątkowe>Wójta>Pełniący Funkcję Wójta Gminy Żarnów  499
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zadania USC  497
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2008  497
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  496
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2010  495
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2010 rok  493
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zgłoszenie sytuacji kryzysowej  493
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023  492
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Rafał Piotr Kozak z dnia 06.12.2010  492
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2015 roku  491
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Zawarcie małżeństwa  490
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2005 rok  488
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów- wrzesień 2007r.  488
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  485
Oświadczenia majątkowe>Pracownicy Urzędu Gminy>2002 rok  484
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po objęciu stanowiska  484
Struktura organizacyjna>Referat Finansowy>Zadania Referatu Finansowego  481
Jednostki organizacyjne>Młodzieżowa Gminna Orkiestra Dęta>Informacje  481
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Informacje  481
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>Za 2009 rok  480
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2005 rok  479
Oświadczenia majątkowe>Radni>2006 rok  479
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2016  478
Budżet Gminy>Sprawozdania>2012 rok  475
>Informacje dla petenta>Wykaz spraw  474
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 kwiecień  473
Oświadczenia majątkowe>Radni>2013 rok - kwiecień  472
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  470
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2021  466
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2002 rok  466
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2012 rok - kwiecień  465
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja urodzeń  464
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2008 rok  461
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2015  461
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Po odwołaniu i powołaniu  460
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa >Zadania  458
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2014 rok - kwiecień  458
Informacje dla petenta>Zagospodarowanie przestrzenne>Druki  456
Oświadczenia majątkowe>Radni>2003 rok  455
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów kwiecień 2007r.  455
Podmioty>Sekretarz Gminy>Działalność i kompetencje  455
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów-sierpień 2007  455
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2004 rok  455
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2008  454
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - sierpień  453
Podmioty>Skarbnik Gminy>Działalność i kompetencje  453
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2003  452
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - wrzesien  450
Budżet Gminy>Sprawozdania>2014 rok  448
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2012  445
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2008 rok  443
Rada Gminy>Protokoły z Sesji>Protokoły 2009  440
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2004  440
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2005  440
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2003 rok  437
Oświadczenia majątkowe>Radni>2005 rok  435
Oświadczenia majątkowe>Radni>2012 rok - kwiecień  435
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej>Zadania  431
Struktura organizacyjna>Urząd Stanu Cywilnego>Rejestracja zgonów  431
Oświadczenia majątkowe>Radni>2011 sierpień  430
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - kwiecień  429
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi Rady i Komisji Rady Gminy  429
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i funduszy unijnych>Zadania  429
Budżet Gminy>Sprawozdania>2011 rok  429
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  427
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Decyzjia o zwrot podatku akcyzowego  425
Budżet Gminy>Sprawozdania>2013 rok  423
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2011 rok - kwiecień  422
>Prawo Lokalne>Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy  420
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2014  418
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - grudzień  411
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. projektów i dotacji>Zadania  406
Budżet Gminy>Budżet>2004  405
Oświadczenia majątkowe>Zastępcy Wójta>Za 2009 rok  404
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2014  403
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2013  401
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres obsługi sekretariatu i archiwum  400
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Informacje  399
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Przetargi  395
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw informatycznych  394
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej>Zadania  392
Informacje dla petenta>Referenda>Referendum Ogólnokrajowe wyznaczone na dzień 6 września 2015 roku  392
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2015 rok  392
>Informacje dla petenta>Polityka prywatności  390
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres promocji, sportu i turystyki  390
Oświadczenia majątkowe>Radni>2015 rok - kwiecień  388
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych i inwestycyjnych>Zadania w zakresie spraw inwestycyjnych  387
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2005  387
Informacje dla petenta>Gospodarka odpadami komunalnymi>Pytania i odpowiedzi  386
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych>Zadania  386
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>I półrocze 2010  386
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  386
Oświadczenia majątkowe>Radni>2014 rok - wrzesień  384
Struktura organizacyjna>Referat Organizacyjny>Zakres spraw informatycznych  382
Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie>Status prawny  381
Informacje dla petenta>Wybory>Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 25.10.2015 r.  374
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - luty  368
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zameldowanie i wymeldowanie (pobyt stały i czasowy)  356
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych>Zadania  353
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Formularze  339
Budżet Gminy>Budżet>Budżet Gminy na rok 2017  336
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>uchwały Rady Gminy Żarnów październik 2007r.  333
Plany i programy>Program Integracji Społecznej>PPWOW  332
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Informacje  327
Struktura organizacyjna>Samodzielne stanowsiko pracy ds. oświaty, kultury i bhp>Zadania  326
Budżet Gminy>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026  323
Informacje dla petenta>Szkody łowieckie>Koła łowieckie  321
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2011  318
Oświadczenia majątkowe>Radni>2016 rok - kwiecień  297
Informacje dla petenta>Plany i programy>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów  294
>Informacje dla petenta>Redakcja  292
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2015 rok - kwiecień  265
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy>Uchwały 2017  260
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - kwiecień  258
Budżet Gminy>Sprawozdania>2015 rok  253
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2016  253
Przetargi i oferty>Plan postępowań o udzielenie zamówień>2017 rok  251
>Informacje dla petenta>Zgromadzenia  251
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Zawarcie małżeństwa  249
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Dowody osobiste dla osób małoletnich i pełnoletnich  247
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Rozeznania cenowe  240
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Aktualności i ogłoszenia  238
Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego>Informacje  235
Budżet Gminy>Nadwyżka/Deficyt>2015  223
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>Informacje  223
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Informacja  219
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Decyzje w sprawie wymeldowania i zameldowania  218
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Zaświadczenia o zameldowaniu (poświadczenie zameldowania).  212
Jednostki organizacyjne>Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie>Status  203
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Żarnów>Status prawny  189
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Wpisywanie na wniosek do Rejestru Wyborców.  171
Podmioty>Sekretarz Gminy>Informacje  169
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Ogłoszenia  160
>Przetargi i oferty>Aktualności  158
Podmioty>Komisje Rady Gminy>Protokoły Komisji  157
Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami>ogłoszenia  155
Jednostki organizacyjne>Gimnazjum Żarnów>Status prawny  145
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2013  143
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2014  143
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2017 rok  141
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2012  140
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i ewidencji wydanych  138
>Przetargi i oferty>Dane teleadresowe  130
Przetargi i oferty>Stowarzyszenia>Program współpracy na 2016  126
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń  122
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2016  117
>Podmioty>Zastępca Wójta  115
Stowarzyszenia>Sprawozdania z realizacji zadania publicznego>2017  115
Informacje dla petenta>Załatwianie spraw>Rejestracja zgonów  103
Podmioty>Rada Gminy>Radni  99
>Przetargi i oferty>Gminne Centrum Informacji w Żarnowie  91
Informacje dla petenta>Podatki i opłaty>Obowiązujące na 2017  85
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa Klew>Status prawny  80
>Przetargi i oferty>Budżet  77
>Przetargi i oferty>Redakcja BIP-u  62
>Informacje dla petenta>Linki  62
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste>Unieważnianie dowodów osobistych  54
>Informacje dla petenta>Powiadomienia sms  54
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady 2006 rok  53
Załatwianie spraw>Gospodarka przestrzenna>Informacje  53
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gimnazjum w Żarnowie  51
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Żarnowie  50
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2016 rok  48
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności i dowody osobiste  40
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2016 rok - wrzesień  37
>Przetargi i oferty>Spółki pr. Handlowego  36
>Przetargi i oferty>Wybory do Parlamentu Europejskiego  32
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Urząd stanu Cywilnego  31
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  29
>Przetargi i oferty>Stowarzyszenia i Związki  29
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Informacja o GCI  29
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2006  28
Podmioty>Rada Gminy>Protokoły  27
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych  27
Informacje dla petenta>Wybory>Wybory Samorządowe 2006  25
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie  25
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Aktualności i ogłoszenia  25
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2004 rok  24
>>Podmioty  21
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2004 rok  20
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  20
>Informacje dla petenta>Budżet  19
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja urodzeń  19
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  19
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2003 rok  17
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2003 rok  17
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Klewie  16
>>  16
Przetargi i oferty>Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka w Żarnowie  15
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  15
Podmioty>Wójt Gminy>Status prawny  15
Budżet>2006>Plan Budżetu  15
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy budowlane  13
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2004 rok  13
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady  12
Oświadczenia majątkowe>Skarbnika>Edyta Belica  12
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia pracowników UG>2002 rok  12
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek>2002 rok  11
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy mieszkaniowe  11
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Regulamin GCI  11
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  10
>Informacje dla petenta>2006  9
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Status prawny  8
Budżet>2006>Sprawozdania z wykonania budżetu  8
Podmioty>Rada Gminy>Zaproszenie na sesję  7
>Podmioty>Rada Gminy  7
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  6
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>rejestracja zgonów  5
Informacje dla petenta>Budżet>Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019  4
>Gmina Żarnów>Sport  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2003 rok  4
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych>2002 rok  4
Oświadczenia majątkowe>Wójta>2006 rok  4
>Gmina Żarnów>Zabytki  4
>Gmina Żarnów>Wybory przedterminowe Wójta  3
Informacje dla petenta>Budżet>Budżet na rok 2011  3
Informacje dla petenta>Sprawozdania z wyk Budżetu>2007  2
Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek>2006 rok  2
>Gmina Żarnów>Aktualności  2
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2017  2
Załatwianie spraw>Rejestracja urodzeń>Informacje  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Podmioty>Rada Gminy>Uchwały Rady Gminy Żarnów - kwiecień 2007r  2
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  2
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  1
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>  1
Komisje Rady Gminy>Protokoły z Komisji>Plan pracy komisji  1
>Informacje dla petenta>Formularze  1
Podmioty>Sołtysi Gminy Żarnów>Wykaz  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Plan pracy komisji  1
Oświadczenia majątkowe>Radni>Koniec kadencji 2010  1
Jednostki organizacyjne>Gminne Centrum Informacji>Test  1
Rada Gminy>Komisje Rady Gminy>Skład komisji  1
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy>2012  1
Informacje dla petenta>Budżet>Projekt 2009 rok  1
Budżet Gminy>Wykonanie Budżetu>2014 rok  1
Początek strony