Lista wszystkich artykułów z kategorii: Informacje dla petenta

2020

10 Czerwiec 2020
  Lp. Sprawozdanie Oświadczenie 1. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 Treść 2. Rb-NDS Kwartalne...

2019

09 Czerwiec 2020
  Lp. Sprawozdanie Oświadczenie 1. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019 Treść 2. Rb-NDS Kwartalne...

31.12.2019

09 Czerwiec 2020
Sprawozdania finasowe - Gmina Żarnów Bilans.pdf - Bilans z wykonania budżetu Bilans zbiorczy.pdf - Bilans zbiorczy Skonsolidowany Bilans.pdf - Skonsolidowany...

Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia (Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW na działkach nr 61 64/1 i 64/2 obręb Chełsty)

09 Czerwiec 2020
Wójt Gminy Żarnów informuje o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji...

Ogłoszenie Wójta Gminy Żarnów (przetarg na nieruchomości we wsi Chełsty)

20 Maj 2020
Wójt Gminy Żarnów ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Żarnów...

2020 rok - kwiecień

18 Maj 2020
Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (Bubowa Farmy Fotowoltaicznej na części działek nr 22/4 23/2 23/3 23/4 23/5 23/6 w miejscowości Ruszenice)

15 Maj 2020
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o toczącym się postępowaniu administracyjnym na podstawie złożonego wniosku w dniu 11 maja 2020 roku...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (Bubowa Farmy Fotowoltaicznej na działce nr 46/2 w miejscowości Ruszenice)

15 Maj 2020
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o toczącym się postępowaniu administracyjnym na podstawie złożonego wniosku w dniu 11 maja 2020 roku...

Uchwała Nr II/88/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 maja 2020 r.

05 Maj 2020
W sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Żarnów z wykonania budżetu za 2019 rok...

Obwieszczenie o decyzji kończońcej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa dostrzegalni przeciwpożarowej))

30 Kwiecień 2020
Budowa dostrzegalni (wieży) przeciwpożarowej wraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, w leśnictwie Myślibórz, na działce nr ewid. 357, obręb...

Obwieszcze o wszczęciu postępowania (Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pilichowice)

22 Kwiecień 2020
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o toczącym się postępowaniu administracyjnym na podstawie złożonego wniosku w dniu 14 kwietnia 2020 roku...