Lista wszystkich artykułów z kategorii: Informacje dla petenta

Obwieszczenie o decyzji odmownej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa stacji bazowej telefonii komórkowej)

21 Kwiecień 2020
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora PLAY nr OPC4401I wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce oznaczona w ewidencji gruntów...

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SKIERNIEWICACH II z dnia 17 kwietnia 2020 r. o możliwości zgłaszania kandydatur do komisji obwodowych

17 Kwiecień 2020
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SKIERNIEWICACH II z dnia 17 kwietnia 2020 r. o możliwości zgłaszania kandydatur do komisji obwodowych...

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

15 Kwiecień 2020
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na...

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie Obwodowych Komisji Wyborczych

14 Kwiecień 2020
Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 14 kwietnia 2020 r....

Ogłoszenie Wójta Gminy Żarnów (sprzedaż działki numer 68/2 obręb: Chełsty)

06 Kwiecień 2020
Wójt Gminy Żarnów podaje do wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy została przeznaczona do sprzedaży w drodze: przetargu ustnego nieograniczonego...

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu (Programu Ochrony Środowiska...)

06 Marzec 2020
Wójt Gminy Żarnów podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem "Programu Ochrony Środowiska Gminy Żarnów na...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (Bubowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy...)

28 Luty 2020
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o toczącym się postępowaniu administracyjnym na podstawie złożonego wniosku w dniu 18 lutego 2020 roku...

Informacja o wyniku przetargu (Przedmiot przetargu: działka 117/1 Żarnów)

27 Luty 2020
Wójt Gminy Żarnów podaje do publicznej wiadomości informację o wynik przeprowadzonego przetargu na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Żarnów...

Ogłoszenie Wójta Gminy Żarnów (wynik przetargu na nieruchomości we wsi Malenie)

10 Luty 2020
Wójt Gminy Żarnów podaje do publicznej wiadomości wynik z przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na nieruchomości położone we wsi Malenie...

Uchwała Nr II/33/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 stycznia 2020 r.

28 Styczeń 2020
W sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żarnów...