Lista wszystkich artykułów z kategorii: Informacje dla petenta

Rozliczenie przekazanej dotacji RADOSNA DOLINKA

22 Styczeń 2020
Sprawozdanie z działalności Niepublicznego Przedszkola "Radosna Dolinka" w Żarnowie oraz rozliczenie przekazanej dotacji w 2019 roku....

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

09 Styczeń 2020
Wójt Gminy Żarnów podaje do wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy Żarnów została przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Żarnów (przetarg na nieruchomości we wsi Malenie)

08 Styczeń 2020
Wójt Gminy Żarnów ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Żarnów...

Obowiązujące na 2020

02 Styczeń 2020
Uchwała Nr II/72018 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok Wykaz...

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym

27 Grudzień 2019
Wójt Gminy Żarnów działając na podstawie obowiązującego prawa zawiadamia, że na terenie obwodu łowieckiego nr 277, odbędą się polowania zbiorowe...

Uchwała Nr II/325/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2019 r.

20 Grudzień 2019
W sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Żarnów...

Uchwała Nr II/324/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2019 r.

20 Grudzień 2019
W sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Żarnów na 2020 r....

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

29 Listopad 2019
Wójt  Gminy  Żarnów podaje do wiadomości, że nieruchomości stanowiące własność Gminy zostały przeznaczona do dzierżawy w drodze: przetargu ustnego nieograniczonego...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Żarnów część działki 78)

29 Listopad 2019
Wójt Gminy Żarnów podaje do wiadomości, że nieruchomości stanowiące własność Gminy Żarnów zostały przeznaczone do dzierżawy w drodze: przetargu ustnego...

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym

22 Listopad 2019
Wójt Gminy Żarnów działając na podstawie obowiązującego prawa zawiadamia, że na terenie obwodu łowieckiego nr 277, odbędą się polowania zbiorowe...

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym

18 Listopad 2019
Wójt Gminy Żarnów działając na podstawie obowiązującego prawa zawiadamia, że na terenie obwodu łowieckiego nr 256, odbędą się polowania zbiorowe...