Lista wszystkich artykułów z kategorii: Informacje dla petenta

Informacja dla rolników z terenu Gminy Żarnów

14 Listopad 2019
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej...

Uchwała Nr II/219/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 października 2019 r.

31 Październik 2019
W sprawie zmiany uchwały w sprawie opini dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żarnów za I półrocze 2019 r.  ...

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym

29 Październik 2019
Wójt Gminy Żarnów działając na podstawie obowiązującego prawa zawiadamia, że na terenie obwodu łowieckiego nr 277, odbędą się polowania zbiorowe...

Uchwała Nr II/211/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 października 2019 r.

15 Październik 2019
W sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żarnów za I półrocze 2019 r....

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym

10 Październik 2019
Wójt Gminy Żarnów działając na podstawie obowiązującego prawa zawiadamia, że na terenie obwodu łowieckiego nr 10, odbędą się polowania zbiorowe...

Informacja o dyżurze URZĘDNIKA WYBORCZEGO

10 Październik 2019
Dyżury URZĘDNIKA WYBORCZEGO w Domu Kultury w Żarnowie (ul. Opoczyńska 5):   Sobota: od 1400 do 1500, Niedziela: od 530 do 720 oraz...

INFORMACJA o godzinie rozpoczęcia pracy OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH na terenie Gminy Żarnów

10 Październik 2019
Podaje się do publicznej wiadomości, że obwodowe komisje wyborcze zadeklarowały rozpoczęcie pracy w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do...

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym

08 Październik 2019
Wójt Gminy Żarnów działając na podstawie obowiązującego prawa zawiadamia, że na terenie obwodu łowieckiego nr 278, odbędą się polowania zbiorowe...

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym

07 Październik 2019
Wójt Gminy Żarnów działając na podstawie obowiązującego prawa zawiadamia, że na terenie obwodu łowieckiego nr 255, odbędą się polowania zbiorowe...

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym

30 Wrzesień 2019
Wójt Gminy Żarnów działając na podstawie obowiązującego prawa zawiadamia, że na terenie obwodu łowieckiego nr 256, odbędą się polowania zbiorowe...

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym

20 Wrzesień 2019
Wójt Gminy Żarnów działając na podstawie obowiązującego prawa zawiadamia, że na terenie obwodu łowieckiego nr 254, odbędą się polowania zbiorowe...

Podstawa prawna

29 Maj 2019
Raport o stanie  gminy jest  instytucją prawną wprowadzoną do  ustawy o samorządzie gminnym na mocy ustawy z 11.01.2018 r. o...